Mehmet Akif'in Şiirlerinde Realizmin Etkileri Nelerdir ?

Mehmet Akif'in şiirlerinde realizm etkileri şunlardır. 
  • Mehmet Akif realist bir şairdir."Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ki: Her ne demişsem görüp de söylemişim."mısraları realizmin temel niteliğini yansıtır.

  • Şiirlerindeki  diyaloglarda halkın konuşma dili, halkın yaşantısı gerçekçi bir bakış açısıyla birebir şiire yansımıştır.
  • Şiirlerinde yaşamın , toplumsal hayatın gerçeklerini işlemiştir. 
  • Realizmin etkisi olarak süsten ve gösterişten kaçınmıştır.
  • Gözleme çok önem vermiştir.
  • Mehmet Akif şiirlerinin gerçekle bağıntısını “sözüm odun olsun gerçek olsun tek.” mısraıyla özetlemiştir.