11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 96


11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 96

SAYFA 96

3.b. Mensur Şiir
HAZIRLIK ÇALIŞMASI
 1. Etkinlik:
1. Okuduğunuz metinlerden hareketle mensur şiir hakkında çıkarımlarda bulununuz.
⇲Cevap: 
Şiirin cümle yapısını ve ahengini koruyarak şairane bir eda ile vezne ve kafiyeye bağlı olmadan anlatan edebî bir türdür.
Fransa'da ortaya çıkmıştır.
Servetifünun döneminde edebiyatımızda görülür.

2. Şiir ile mensur şiir arasındaki farklılıkları söyleyiniz.
⇲Cevap:
Şiirde dize, beyit, bend gibi nazım birimlerinden oluşur. Mensur şiirin temel birimi cümledir.
Şiirde ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı ögeler kullanılırken bunlar mensur şiirde kullanılmaz.
Şiirde farklı nazım biçimleri varken mensur şiirde nazım biçimi yoktur.

3. Sizce şiir bir olayı dile getirebilir mi? Niçin
⇲Cevap:
Şiir bir olayı dile getirebilir, aşk, kahramanlık vb. konular şiir şeklinde yazılabilir. Bunun birçok örneği vardır.

SAYFA 98

1. Okuduğunuz metinlerin ahenk unsurlarını belirleyiniz.

⇲Cevap: Metinlerde ahenk, kullanılan bazı ekler ve benzer seslerle sağlanmıştır.

2. Metinleri oluşturan birimler nelerdir? Bu birimler hangi temalar etrafında bir araya gelmiştir?

⇲Cevap: Metinleri oluşturan birimler cümlelerdir. Bu birimler ilk metinde "tabiat" ikinci metinde "ayrılık" teması etrafından bir araya gelmiştir.

3. Metinlerden kendi anlamı dışında kullanımış kelime, kelime grubu ve cümlelere örnekler veriniz.

4. Metinlerdeki imgeleri bularak bu imgelerin niçin kullanıldığını söyleyiniz.

⇲Cevap: İlk metinde "yoğun bir yas örtüsü, hazin karanlık, gözyaşı perdesi altındaki gözler,  tabiatın matemi, gökyüzünün gözyaşlarını saçması..." gibi imgeler; ikinci metinde ise "ruhun ayrılık acısıyla dolu olması, ruhun  susuz ve hasretle dolu olması, senin ayrılığının emeli" vb. imgeler kullanılmıştır.

5. Metinlerin dil ve anlatım özellikleri hakkında çıkarımlarda bulununuz.

⇲Cevap: Metinlerin dili Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalar yüklü ağır ve süslü ve sanatlı bir dildir.

6. Metinlerde dile getirilen duygu ve düşünceler gerçeğe uygun mudur? Niçin?

⇲Cevap: Gerçeklik kurmaca gerçeklik şeklinde dile getiriilmiştir.

7. Metinlerin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri sözlü olarak ifade ediniz.

⇲Cevap:  Hüzün, ayrılık, karamsarlık vb...

8. İncelediğiniz metinlerden hareketle Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf’un fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.

⇲Cevap: 

YASAL UYARI VE İLETİŞİM

Yasal Uyarı: Sitemiz, kanunen 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili kanun, "site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur" prensibini içerir. Bu nedenle www.bolcevap.com bloğu uyar-kaldır anlayışıyla yönetilmektedir. İlgili içeriklerin telif hakkı durumları için bolcevap.com@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Telif hakkı içeren içerikler 7 (yedi) işgünü içerisinde paylaşımdan kaldırılır.