Havaya Çizilen Dünya Şiir İncelemesi

Cumhuriyet döneminin en verimli şairlerden olan şiir çınarı Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı 2008'de aramızdan ayrılmıştır. Çok yazan, çok üreten bir şair olan Fazıl Hüsnü Dağlarca, ilk şiir kitabı Havaya Çizilen Dünya 1935 yılında çıkan usta şairin birçok şiir kitabı vardır. Bu yazımızda Havaya Çizilen Dünya şiirini yapı ve ahenk unsurları bakımından inceledik...

HAVAYA ÇİZİLEN DÜNYA YAPI VE AHENK UNSURLARI

Ahenk Unsurları

- yalnızlık
-ılık.

"lık" zengin kafiye

- hüzün; 
-gündüzün.

"ün" tam kafiye

- uykusu, 
- su. 

"su" tunç uyak

- sokaklarda; 
-ada. 

"da" tam kafiye

-rüzgâr, 
-sonralar. 

"ar" tam kafiye


-gölgesizlik, 
- kimsesizlik. 

"sizlik" redif, "e" yarım kafiye

- şiir, 
- gibidir. 

"ir" tam kafiye

 sesi; 
 dersi. 

"i" redif;"s" yarım kafiye


- uzun;

- sükûn. 

"un" tam kafiye


-görülmüştür, 
- yürür. 

"ür" tam kafiye

- beldeler, 
- birer. 

"er" tam kafiye

-şarkılar; 
-bahar. 

"ar" tam kafiye

-çiçekle 
- şekle.

"ekle" zengin kafiye

Ölçüsü: 14'lü hece ölçüsü


YAPI ÖZELLİKLERİ

Havaya Çizilen Dünya şiiri ses ve anlam kaynaşmasından oluşan  14 beyitten oluşur.

ŞAİR HAKKINDA

Fazıl Hüsnü Dağlaca'nın edebi kişiliği ve eserleri ile bilgi için tıklayınız