bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

6 Ocak 2020 Pazartesi

Mai ve Siyah Romanının İncelemesi

Mai ve Siyah Romanının Konusu, Olay Örgüsü, Temel Çatışması, Teması, Şahıs Kadrosu, Mekan ve Zaman Unsurları, Anlatım Biçimleri ve Teknikleri, Edebi Akım, Yazıldığı Dönemle İlişkisi, 

Hazırlayan: ➠www.bolcevap.com

Önemi: Mai ve Siyah Batılı roman tekniklerine uygun ilk modern Türk romanıdır. Mai ve Siyah romanı Halit Ziya Uşaklıgil’in 1896–1897 yıllarında yazdığı “İstanbul Dönemi” romanlarının ilkidir.

Konusu:  Romanda idealist bir şairin iç dünyası, hayalleri, umutları, hayal kırıklıkları ile birlikte orta hâlli bir Türk ailesinin yaşayış tarzı ve o devrin basın hayatı anlatılmıştır.

Gogol, Ölü Canlar Romanının Konusu, Teması, Olay Örgüsü, Temel Çatışmaları, Kişileri, İncelemesi

Gogol, Ölü Canlar Romanının Konusu, Teması, Olay Örgüsü, Kişileri, İncelemesi

edebiyatfatihi.net

19. yüzyıl Rus edebiyatı üzerinde derin izler bırakan Rus romancı ve oyun yazarı Gogol birçok eseriyle döneminde büyük eleştiriler almıştır. Örneğin  1836'da döneminin devlet büroksasisini eleştiren Müfettiş adlı oyunu, resmi çevrelerin tepkisini çektiği için Rusya'yı terk etmek zorunda kalır.

Eserlerinin çevresindeki tartışmalar çıkınca bunalıma düşer. Gogol'un döneminde tepki çeken bir diğer eseri de en ünlü eserlerinden biri olan Ölü Canlar'dır.

Bu yazımızda Ölü Canlar romanının konusunu ve kısa özetini bulabilirsiniz...

ÖLÜ CANLAR/GOGOL

Gogol, bu romanında Rusya'nın bir taşra kasabasında yaşananları ince bir ironiyle dile getirir.
Ölü Canlar, kahramanı Çiçikov'un dolandırıcı kişiliği, onun tanıdığı bir toprak sahibi ve bürokrat çevresiyle ilişkilerini anlatır.

Ölü Canlar, çeşitli toplumsal tiplerin sınıfsal aidiyetlerinin özellikleriyle resmedildiği bir "tip romanı" olduğu kadari maddi değerlerin insan üzerindeki etkilerini gösterebilmek amacıyla mekan ve eşya tasvirlerine yönelmesi ile dikkat çekicidir.

2 Ocak 2020 Perşembe

Ergenekon Destanı Olay Örgüsü, Konusu, Özeti, Kişileri


Ergenekon Destanı Olay Örgüsü Maddeler Halinde.
  • Göktürklerden korkan kavimler birleşir onların üzerine saldırır. Göktürkler galip gelir.
  • Düşmanlar birleşip hile yaparak Göktürklerin iki kişi dışında (Kayan ve Tukuz) hepsini öldürür.
  • İl Han’ın Kıyan (Kayan) adlı oğlu, Kıyan’ın amcasının oğlu (Tukuz) ve eşleri kaçıp kurtulurlar.
  • Kendilerini kimsenin bulamayacağı adını daha sonra Ergenekon koydukları ücra bölgeye yerleşirler.
  • Ergenekon'da dört yüz yıl kalıp çoğaldıkça çoğalırlar...
  • Sonunda bulundukları yer dar gelir; bir demirci, dağın demirini eriterek yol açar.
  • Ergenekon’dan çıkarak ana yurtlarına dönerler. Tatarlardan atalarının intikamını alırlar. Bu sırada hakanları Börteçine’dir.
Kişiler ve Özellikleri:

 İl Han: Göktürlerin başındaki hakan...
Kayan (Kayı Han) İl Han'ın en küçük oğludur. Düşman saldrısından tek sağ kalan odur. Amcasının oğlu Tukuz (Dokuz Oğuz) ile daha sonra Ergenekon adını verecekleri yere göç ederler.  Daha sonra Göktürkler Ergenekon'dan çıkıp ana yurtlarına geri dönerek atalarını  intikamını alırlar.
Tukuz: İl Han'ın yeğenidir. Kayan'la birlikte düşmanların kendilerini bulamayacağı sonradan Ergenekon adını verecekleri yere göç ederler. 

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 178, 4. Ünite Destan Ölçme-Değerlendirme

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 178, 

4. Ünite Destan Ölçme-Değerlendirme

Sayfa 178

8. C

9. A

10. B

11. E

12. C

bolcevap.com DİĞER TÜM SAYFALAR BURADA

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 177, Destan Ölçme-Değerlendirme

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 177, 4. Ünite Destan Ölçme-Değerlendirme

Sayfa 177

5. Aşağıda destanla ilgili bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. 

(Y) a. Milletlerin tarihinde derin izler bırakan bir olayın, sanatçılar tarafından destan özelliklerini yansıtacak bir şekilde oluşturulmasına doğal destan denir.
(D) b. Destanlar, kökü tarihe dayanan, ilhamını tarihten alan bir halk edebiyatı ürünü olduğundan, Türk milletinin tarihten önceki çağlardaki yaşayış ve inanışlarını, destanlarda olduğu gibi bulabiliriz.
(D) c. Efsane, halkın hayal gücüyle oluşturduğu ideal insan tipini dile getirir.
(D) ç. Destanlarda; kişiler, olaylar, doğal varlıklar gerçek yaşamdakinden daha abartılıdır.
(D) d. Cihangirlik tutkusu, kuvvet, binicilik ve savaşçılık, verdiği sözde durma, acizlere ve mağluplara yardım etme Türk destanlarında dile getirilen ortak değer ve kabullerdir.
bolcevap.com
6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

a) Manas Destanı, Battal Gazi  ve Köroğlu Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra ortaya çıkan destanlardandır.

b) Efsaneler; inandırıcılık özelliğine sahip, çoğu zaman olağanüstülüklere yer veren, kaynaklarını genellikle geçmişten alan anonim halk edebiyatı ürünleridir.

 c) Destanlar, tarihi ve sosyal olaylardan doğar, beslenir. Bu eserlerde genellikle kahramanlık, aşk, yurt sevgisi ve ölüm gibi temalar işlenir.

ç) Türklerin Oğuz Kağan Destanı, İranlıların Şehname, Japonların Şinto Hintlilerin Ramayana, Mahabbarata adlı destanları doğal destanlardır.

d) Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Üç Şehitler Destanı,  Kayıkçı Kul Mustafa’nın Genç Osman Destanı; , Haçlı seferlerini anlatan İtalyan şair Torquarto Tasso’nun Kurtarılmış Kudüs, Milton’un Kaybolmuş Cennet  eserleri yapma destan örnekleridir.


 7. A 


BİR SONRAKİ SAYFA (178) İÇİN TIKLAYINIZFeatured

[Featured][recentbylabel2]

Featured

[Featured][recentbylabel2]
Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat