YENİ LİSAN MAKALESİ BİLDİRGESİ - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

15 Şubat 2015 Pazar

YENİ LİSAN MAKALESİ BİLDİRGESİ

Yeni Lisan Makalesi, Bildirgesi

Ömer SeyfettinZiya GökalpAli Canip Yöntem’in önderliğindeki Genç Kalemler ve Yeni Lisan hareketi, şu görüşü ortaya attı:
  • “Milli bir edebiyat, ancak milli bir dille yaratılabilir.”
  • Türkçenin sadeleşmesi amacıyla bazı ilkeleri kabul ettiler ve bunları halka duyurdular. Bu ilkeler şunlardır:
  • Yabancı dil bilgisi kurallarıyla Arapça, Farsça isim ve sıfat tamlamaları kullanılmamalıdır.
  • Arapça ve Farsçadan gelen sözcüklerden konuşma diline gire ve yaygınlaşanlar Türkçeleşmiş sayılmalı ve kullanılmaya devam edilmelidir. Bu sözcükler Türkçede söylendikleri gibi yazılmalıdır.
  • Yabancı sözcükler, kendi dillerinde dilbilgisi bakımından hangi türde olursa olsun, Türkçede ne olarak kullanılıyorsa, dilbilgisi yönünden o türden sayılmalıdır.
  • İhtiyaç halinde başka Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesine sözcük alınabilir.
  • Terimler bilimle ilgili olduklarından değiştirilmeden kullanılabilir.
  • İstanbul konuşması esas alınarak yeni bir yazı dili oluşturulmalıdır.
  • Dilimiz ve edebiyatımız Doğu ve Batı taklitçiliğinden kurtarılmalıdır.
  • Türk aydınları arasında kısa zamanda yayılan bu yeni lisan ve milli edebiyat anlayışı, bir edebiyat akımı halini almış ve dönemin hemen bütün şair ve yazarları bu anlayışla eserler vermişlerdir.

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat