11.SINIF MEB DİL VE ANLATIM CEVAPLARI 2015-2016 SAYFA 26 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

7 Ekim 2015 Çarşamba

11.SINIF MEB DİL VE ANLATIM CEVAPLARI 2015-2016 SAYFA 26

11.sınıf MEB dil ve anlatım kitabı cevapları 2015-2016
SAYFA 26:
12.ETKİNLİK:
Mektup Türleri
  • Özel Mektuplar
  • Resmi Mektuplar
  • İş Mektupları
  • Açık Mektuplar
  • Edebi Mektuplar

Özel Mektuplar

Birbiriyle yakın tanışık insanlar ve eş dost arasında yazılan mektuplardır. İsteğe bağlı yazılabilir. Bu türde mektuplar doğal ve samimi anlatım ön plandadır. Sanatçı ve edebiyatçılarındaha çok genel konular üzerinde yazdıkları özel mektuplara 'edebi mektup' da denmektedir. Telgraf Mektubun ulaşma süresinden daha erken ulaşması gereken kısa ve öz olarak oluşturulan bir mektup türüdür. Telgrafta az ve öz ifade önemlidir

Resmi Mektuplar

Devlet kurumlarının aralarında veya kişilerle devlet kurumları arasında yazılan mektuplardır. Bu tür mektuplarda anlatım ciddi ve saygılıdır. Konu dışındaki bilgi ve istekler yer almaz.

İş Mektupları

Özel kurumların arasında veya kişilerle kurumlar arasında yapılan mektup yazışmasına iş mektubu denir.Bu mektup türünde açıklayıcı anlatım kullanılır.

Açık Mektuplar

Açık mektuplarda sadece yazanı değil geniş kitleleri ilgilendiren önemli konular ele alınır. Açık mektubun türü; makale fıkra inceleme yazılarından birine uygun olabilir.Açık Mektup: Her hangi bir düşünceyi görüşü açıklamak bir tezi savunmak için bir devlet yetkilisine ya da halka hitaben bir kişi ya da kurum tarafından yazılan gazete dergi aracılığıyla yayımlanan mektuplardır. Açık mektup örneklerine zaman zaman gazete ve sanat dergilerinde rastlanmaktadır.


13. ETKİNLİK


Mektup ( , ) yazıya yüklenmiş kalıcılıktır ( , ) yazıldığı zamanın ötesine ve üçüncü şahıslara aktarılabilirliktir ( .) Bu onun tesir gücünü arttırır (. ) Ona günübirlik iletişim fonksiyonunun ötesinde bir vesika değeri ve hatta yazarına ve üslûbuna göre belki de bir edebi metin kıymeti kazandırır ( .)


Edebî telefon ve yahut telsiz konuşmaları yoktur ( .) Olsa da yazıya dökülmediği için uçucudur (. )Oysa edebiyatta mektup bir edebî tür sayılmaktadır (. ) 

Fuzûlî (' ) nin meşhur Şikâyetnâme (' ) si ( ,) üzerinden geçen yüzlerce seneye rağmen hâlâ bizİmdir ( ,) bizim edebî zenginliklerimizdendir ( .) Bugün hala bize (, ) en azından (") Selam verdim (, )rüşvet değildir deyü almadılar. ( ") cümlesiyle ( , ) bir şeyler söylemektedir ( .) Bu şikâyetini NişancıCelâlzâde Mustafa Çelebi (' ) ye telefonla bildiren bir Fuzûlî bizim için ne ifade ederdi (? ) Toplamı binlerce sayfa tutan mektuplarına karşılık Magosa ( ') da ahbâbıyla (" ) telsizleşen (" ) bir Nâmık Kemal (' ) in edebî ve tarihî değerinin bir cephesi noksan kalmaz mıydı (? )...
Prof. Dr. M. Fatih ANDI
Yukarıdaki metinde parantezle gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
Yukarıdaki metni yazım bakımından değerlendirerek ulaştığınız sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.
Yazım ve noktalama bakımından bir yanlışlık yoktur.

14. ETKİNLİK 

■ “Tebrik, davetiye, kayıp ilanı, teşekkür ve taziye” yazıları da birer mektuptur. Belirtilen bu tür­lere birer örnek yazarak beğenilenleri sınıf panosunda sergileyiniz. 

15. ETKİNLİK 
■ Özel mektup yazınız. Yazdığınız mektupları arkadaşlarınızla paylaşarak onların düşüncelerini alınız. 

16. ETKİNLİK 
■ Okul yıllığının basımı için matbaalardan fiyat teklifi almak üzere bir iş mektubu yazınız. 

17. ETKİNLİK 
■ Herhangi bir talebinizle ilgili dilekçe yazınız. 

18. ETKİNLİK 
■ Türk ve dünya edebiyatında mektup türünün önemli temsilcileri ve bunların eserleriyle ilgili bir sunum yapınız.


Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat