MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi) SAYFA 12 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

5 Ekim 2015 Pazartesi

MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi) SAYFA 12

MEB 9.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi)
SAYFA 12 
4.Verilen metinleri kullanılan dil bakımından karşılaştırarak bunların benzer ve farklı özelliklerini belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

BENZERLİKLERİ: Hepsinde "dil" kullanılması
FARKLILIKLARI: Dilin farklı biçimlerde kullanılması
WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET
Dedikodu şiirinde anlatım İMGELERLE , 2.metinde TERİMLERLE , 3.metin felsefi metinde KAVRAMLARLA sağlanmıştır. BU DURUM DİLİN ŞİİRDE , BİLİMSEL VE FELSEFİ METİNLERDE KULLANILAN DİLLE GÜNLÜK  HAYATTA KULLANILAN DİLİN FARKLI OLDUĞUNU GÖSTERİRİR...
4.METİNDE İSE VURGU VE TONLAMA FARKLILIĞI ANLATIMI ETKİLEMEKTEDİR.

5.Verilen metinlerde dilin kullanım farklılıkların sebeplerini tartışınız. Ullaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

BUNUN SEBEBİ HER SANAT YA DA BİLİM DALININ KENDİNE ÖZGÜ ANLAMLARI İÇEREN SÖZCÜKLERİ KULLANMASIDIR.

www.edebiyatfatihi.net 

3.ETKİNLİK:
Canlandırma sonucunda meydana gelen farklılık dilin bireyin istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel biçimde şekillendirdiğinin göstergesidir.

ANLAMA-YORUMLAMA

1. Farklı dilleri konuşan insanların farklı kültürel değerlere ve düşünce tarzlarına sahip olmasını, dil-kültür-birey ilişkisi açısından tartışınız. Sonuçları defterinize yazınız.
Aynı kültür dairesindeki insanlar aynı dili konuşur.

2. Milletler, kendi tarihlerini gelecek kuşaklara aktarmak için dillerini kullanmışlardır. Aynı zamanda toplumların yaşadığı  olaylar onların dillerini şekillendirerek değişime uğratmıştır. Buna göre tarih ile dil arasında karşılıklı  bir etkileşimin varlığından söz edilebilir mi? Örnekler vererek defterinize yazınız.

Dil ile tarih arasında bir etkileşim vardır.Bu etkileşim sonucu diller zamanla değişime uğrarlar.Örneğin Türklerin İslamiyeti kabul etmesinden dilimize İslamiyet'le ilgili Arapça ve Farsça sözcükler girmiştir.

3.Eskimo dilinde “kar” ve Arapçada “deve” ile ilgili çok sayıda kelime bulunması dilin hangi özelliğini gösterir? Sözlü olarak ifade ediniz.

BU DURUM YAŞANILAN COĞRAFYANIN DİL ÜZERİNDE ETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTERİR.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Dil, sadece iletişim aracı olarak kullanılır. ( Y ) 
Aynı dili konuşan insanlar ortak kültür değerlerini paylaşırlar.  ( D) 
Bilim, sanat ve felsefe dili gündelik hayatta kullandıðımız konuşma dilinden farklıdır. (D )
2. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız.
Dil, düşünceyi ve iletişimi düzenleyen ve her parçası bu amaca hizmet etmek üzere birbiriyle ilişki içinde olan bir  ARAÇTIR. 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim, kavram ya da imge kullanılmamıştır?
CEVAP: D şıkkı www.edebiyatfatihi.net 
9. sınıf MEB edebiyat kitabı cevapları , 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB yayınları CEVAPLARI SAYFA , cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,


Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat