11.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI-2 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

15 Kasım 2015 Pazar

11.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI-2…………LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11/TM SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARIDIR
1)Sanatsal (kurmaca) metinler kaça ayrılır? Her iki gruba da birer tür örneği  veriniz.
   İkiye ayrılır:  Anlatmaya  ve göstermeye bağlı metinler...(6 p.)Tiyatro ve roman  (4 p.)   
                     
  2- ) Öğretici metnin özelliklerinden ikisini  yazınız        
    *  Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.( 5 p.                                                                        
    * Kaynağını   gerçek dünyadan alması (5 p.)                                                                                                                                         
3-Metinleri gruplandırırken hangi özellikler dikkate alınır? 4 tanesini yazınız.
 Gerçeklikle işlevleri bakımından (3 p.) dilin işlevleri yönünden (3 p.)
Yazılış amaçları bakımından (2 p) kullanılan anlatım türleri bakımından ( 2.)

 4- Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmıştır, cümlelerin karşısına yazınız.
   * Sanatsal metinler bir iletişim çeşididir.                           ( göndergesel işlev (2) )
   *İsim tamlamalarında zamirler de tamlayan olur.              (dil ötesi işlev (2 p.))
   * Söylediklerimi anladın mı?                                             (alıcıyı kontrol etme işlevi (2 p.))
   * Forum ve münazara sözlü anlatım türüdür.                    ( göndergesel işlev (2 p.))
   *Hemen buradan gidelim.                                                   (alıcıyı harekete geçirme işlevi (2 p.))
5- Binkılıç Belediye Başkanlığına  sokağınıza çöp bidonları konulması isteğinizi bildiren bir dilekçe yazınız (10 puan) (Dilekçe kurallarına uygun yazılmış olanlar…)
 6- Aşağıdaki sözcüklerde ne tür ses olayları olduğunu yazınız.( 2*5)=10 puan
    *girişken :      ünsüz benzeşmesi
    *arıyorum     geniş ünlülerin daralması
    *gencecik       ünlü türemesi
 *yumurtlamış: ünlü türemesi
    *çocuğum      ünsüz yumuşaması
7-Aşağıdaki cümleler dil ve anlatım yönünden bozuktur.Anlatım bozukluğunu bulunuz, bozukluğun nedenini yazınız. (3+2) (3+2)= 10 PUAN
   *Bütün araştırmaların hepsi aynı sonucu        * Tellerde yüksek gerilim vardı, bu yüzden
     gösteriyordu.                                                    yaklaşamıyorduk.
Bütün araştırmalar aynı sonucu gösteriyordu.      Tellerde yüksek gerilim vardı, bu yüzden oraya
(Gereksiz sözcük kullanımı)                                  yaklaşamıyorduk.( Tümleç eksikliği)
8)’’Sofraya hep birlikte otururduk.Tahtadan yuvarlak bit yer sofrasına ayaklarımızı altımıza alıp yan oturarak yaklaşırdık.Sofra örtüsünü dizlerimizin üstüne çekerdik.Babam bağdaş kurarak baş köşede otururdu.Beni sağına kardeşimi de soluna alırdı.’’
        Yukarıdaki paragrafta ağırlıklı olarak hangi iki anlatım türünden yararlanılmıştır?
*BETİMLEYİCİ (5 P.) VE AÇIKLAYICI ANLATIM TÜRLERİ( 5 P.) ,………………………………………………………
 9- Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız (2.5)=10 PUAN
  * Hikaye, roman gibi metinler öğretici metindir.                                                       (  Y   )
  *Makale gerçeklik-öğreticilik yönünden masaldan farklıdır.                                     ( D    )
  *Günlük terimi Tanzimat’tan sonra ruz-name ile karşılanmıştır.                                (  D   )                                                                                                    
  *Metnin hiçbir engele takılmadan kolay okunmasına akıcılık denir.                           (D    )
  * “Zeytindağı”, “Çankaya” Yakup Kadri’nin anı türünde eserleridir.                          (  Y  )  
10- Aşağıdaki cümlelerde boş bölümleri uygun şekilde doldurunuz  
   *Edebi mektuplar özel mektup olarak kabul edilir.
   *Öğretici metinlerde ağırlıklı olarak açıklayıcı  ve tartışmacı  anlatım kullanılır.
   *Kırk Yıl, Saray ve Ötesi H.Ziya Uşaklıgil ‘in anı türünde eserleridir.
   *Metnin dil ve ifadesinin süsten gösterişten uzak olmasına  duruluk  denir.
   * Dilekçeler üst makama arz ederim . ifadesiyle sona erer.

                                                                                                      “EDEBİYAT FATİHİ”
                                                                                                              TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat