12.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

15 Kasım 2015 Pazar

12.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI 
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12/TM DİL ve ANLATIM DERSİ 
1.DÖNEM        1 .SINAV SORULARIDIR
 
Adı  soyadı                                                                No.                                          Not:

   1) Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış” (D/Y) olarak değerlendiriniz.

1)  (     ) Masallar öğreticiliği amaçlayan yazı türüdür.
2)  (     ) Sanat metinlerinde ileti doğrudan verilir.
3)  (     ) Öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır.
4)  (     ) Fabllar, masallardan sonunda bir ahlak dersi vermesi yönüyle ayrılır.
5)  (     ) Olay örgüsü masalın yapısını oluşturan temel unsurdur.2) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun kelime/kelimeleri yazınız.


1)    Masalların dinleyiciyi alıştırmak için söylenen döşeme kısmına _________________ denir
2)    Hikâye Türk edebiyatına ___________________ döneminde girmiştir.
3)    Çehov tarzı hikayeleri tanınan yazarlarımız ___________________ ve ___________________ dır.
4)    Masallarda ____________ ve _____________ belirsizdir.
5)    Orhan Veli Kanık _______________ ‘tan fabl tercümeleri yapmıştır.
6)    Halk masalları _________________ bir özellik gösterir.
7)    Fabl türünün ilk örneklerini Hint edebiyatında ………………….., Yunan edebiyatında ise ……………………. vermiştir.

   3) Dille gerçekleştirilen sanat etkinlikleri şemasındaki uygun yerleri doldurunuz.

Anlatmaya bağlı türler


…………………..

Kendini coşku ile ifade etmeye bağlı edebi türler
                                                                                                                     
……………………………..                      ……………………….        ……………………………

………………………………

4) Sanat metinlerinin özelliklerinden beş tanesini maddeler haline yazınız.                                                 Nasıl geçti  habersiz o güzelim yıllarım

                                                  Bazen gözyaşı oldu bazen içli bir şarkı

                                                  Her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım

                                                  Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı5) Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerin türünü altına yazınız.
6) Yukarıdaki dizelerden iki basit, ,ki türemiş bir de bileşik yapılı sözcük bulup yazınız.


Aşağıdaki çoktan seçmeli test sorularını cevaplayınız.1) Aşağıdakilerin hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?
a) Olayların belli bir zamana bağlanmaması             b) miş’li geçmiş zamanla anlatılması
c) Belli bir yazarının bulunmaması                              d) Milli duygularla dini inançları işlemesi
e) Eğitici nitelik taşıması

2) Bence edebiyat, bütün türleriyle masalla başlar, masalla biter. Masal türler içinde en çok şiire yakındır. Ritmiyle, tekrarlarıyla, hayaliyle… Eşine rastlamadığımız ama umutlarımızı, korkularımızı, sevinçlerimizi taşıyan yeni eşyalar, yeni insanlar, yeni hayvanlar yaratır masal. Bu nedenle en çok şiire yakındır.
Bu parçada masalla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

a) Yinelemelere yer verildiğine                                  b) Düş ögesinden yararlandığına
c) Çok aranan ve okunan bir tür olduğuna                d) Değişik türlerin kaynağı olduğuna
e) Duygusal yönünün bulunduğuna3) Memduh Şevket ESENDAL durum hikâyesi alanında çok başarılı eserler vermiştir. Bu tür hikâyelerde olay esas alınmaz. Hatta çoğunda olay bile yoktur. Anlatılan olaylarda kesinlik yoktur. Kişiler tam olarak tanıtılmaz. Hikâye bitmesine rağmen ele alınan olay veya konu kesin bir sonuca bağlanmaz. Bundan sonrası okuyucunun hayal gücüne ve yorumuna bırakılır. Asıl önem verilen tasvirdir. Çevre ve insana ait ayrıntılar dikkatle tasvir edilir, psikolojik tahlillere yer verilir.
Bu parçada durum hikâyeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

   a) Olay merkezli öyküler olmadığına                          b) Betimlemeye çok yer verildiğine
   c) Okurun yorumuna yer verildiğine                             d) Kahramanların iç özelliklerinin ağır bastığına
   e) Serim, düğüm, çözüm bölümlerinin yer aldığına.

4) Aşağıdaki edebi türlerin hangisinde olay örgüsü yoktur?
   a) Masal          b) Hikaye          c) Makale                  d) Mesnevi          e) Roman5) (I) Masallar bütünüyle nazım şeklindedir. (II) Nesilden nesile geçerek günümüze kadar gelmiştir.               (III) Masallarda olağanüstü nitelikleri olan kahramanların başından geçen olaylardan söz edilir.
   (IV) Evrensel özellikleri ağır basan masallarda amaç, öğreticiliktir. (V) Dünyanın en eski masallarından biri de Kelile ve Dimne’dir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

   a) I.     b) II.     c) III.     d) IV.     e) V.

6)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Derneğimiz yıllardır kitap fuarları düzenliyor.
B) Uzakta olmasına rağmen fuara çok kişi geldi.
C) Fuarı ilk gün tam on bin civarında kişi izledi.
D) Bu sene düzenlenen fuarın onur konuğu bir şairdi.
E) Edebiyat dünyasının ünlü kalemleri de fuardaydı.

7)  Seben’e bağlı köylerin hemen hepsinin kendi adlarını taşıyan birer küçük yaylası var:Dereciören, Kızık, Karacasu, Keskinli , Bozyer…Seben yayla evlerinin hepsi hiç çivi kullanılmadan çam ağaçlarından kenetleme ve birbirine geçme şeklinde inşa edilmiştir.Evlerin yüksek merdivenleri de ağaçtan oyularak yapılmış.Buradaki yaylaların en görkemli zamanı şenlik günleri…
 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır?

A)    tanımlama- karşılaştırma
B)    açıklama- tanık gösterme
C)    benzetme- öyküleme
D)    betimleme-karşılaştırma
E)    açıklama- betimleme

8)    Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmştır?
A)    Bir çiçekle yaz olmaz.
B)    Son pişmanlık fayda vermez.
C)    Damlaya damlaya göl olur.
D)    Zenginin malı züğürdün çenesini yorar.
E)    Görünen köy kılavuz istemez.           “ İsterseniz yanlış düşünün, ama her durumda kendi kafanızla düşünün.”®

NOT : İlk 6 soru 10’ar , test soruları 5’er puandır
ˆSüre bir ders saatidir.       BAŞARILAR DİLERİM…
                                             EDEBİYAT FATİHİ

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat