MEB 9.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi) SAYFA 39 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

22 Kasım 2015 Pazar

MEB 9.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi) SAYFA 39

9.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI MEB 2015-2016
YENİ BASKIYA GÖRE GÜNCEL CEVAPLARI
SAYFA 39
Ölçme ve Değerlendirme 
1. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yeri doldurunuz. www.edebiyatfatihi.net
Türkçenin ilk yazılı örnekleri ESKİ TÜRKÇE  dönemine aittir. 

Batı Türkçesinin üçüncü dönemini TÜRKİYE TÜRKÇESİ  oluşturur. 

Osmanlı Türkçesi döneminde, Türkçeye çok sayıda.ARAPÇA  ve..FARSÇA kelime girmiştir. 

2. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.www.edebiyatfatihi.net
  • Türkiye Türkçesi yazı dilinin oluşumunda İstanbul ağzı temel alınmıştır. (D)
  • Türkiye Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi olmak üzere iki ayrı gelişim sürecini takip eder. (D)
  • XIII. yüzyıldan itibaren Türkçe, Kuzey-Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi şeklinde iki ana kola ayrılmıştır. (D)
  • Türkler; Göktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabelerini kullanmışlardır. (D)

3. “Kutadgu Bilig, Divanü Lûgati't-Türk ve Atebetü'l Hakayık” adlı eserler Türkçenin hangi dönemi­ne aittir? 

A) Uygur Türkçesi 

B) Batı Türkçesi 

C) Eski Anadolu Türkçesi 

D) Göktürk Türkçesi 

E) Karahanlı Türkçesi 

4. Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesinin çağdaş kollarından biri değildir? 
A) Uygur Türkçesi 
B) Türkiye Türkçesi 
C) Azeri Türkçesi 
D) Türkmen Türkçesi 
E) Gagavuz Türkçesi 

5. "Şikâyetname" adlı eser Türkçenin hangi döneminin özelliklerini yansıtır? 
A) Osmanlı Türkçesi 
B) Eski Anadolu Türkçesi 

C) Türkiye Türkçesi 

D) Uygur Türkçesi 

E) Çağatay Türkçesi 
www.edebiyatfatihi.net

6. Türkçenin ilk yazılı metinleri nelerdir? Belirtiniz. 

GÖKTÜRK YAZITLARI 

7. Kuzey-Doğu Türkçesinin tarihî dönemleri nelerdir? 

KUZEY (KIPÇAK) TÜRKÇESİ DÖNEMİ
DOĞU (ÇAĞATAY) TÜRKÇESİ DÖNEMİArkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat