2015-2016 5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 2.yazılı soru-cevapları - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

6 Ocak 2016 Çarşamba

2015-2016 5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 2.yazılı soru-cevapları2015-2016 5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 2.yazılı soru-cevapları

WWW.BOLCEVAP.COM HAZIRLADI...ÇALMAYIN

1- Mal ile yapılan ibadettir. Zengin ve yoksul kimseler arasında kardeşlik ve sevgi duygularını geliştirir.  Bireyleri birbirine yaklaştırır. Zenginler her yıl mallarının kırkta birini verirler.  
Paragrafta konu edilen ibadet hangisidir?
A) Zekat                      B) Hac                                 
C) Oruç                        D) Namaz


2- Edirne Selimiye Camisi’ni ziyaret eden  turistlere bilgi veren cami imamı, cami içini şöyle tanıtmıştı: Hutbe okumak için kullanılan, yüksekçe ve merdivenli olan bu yere  …………… denir. Burası da insanlara öğüt verme amacıyla   ……………. yapılan kürsüdür. Burası ise insanlara cemaatle namaz kılınırken imamın namazda durduğu yer olan  ……….………..tır.
Yukarıdaki boşluklar doğru olarak sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle doldurulabilir?
A)    Hutbe………Kürsü…….Minber
B)    Mihrap…… Kürsü…… Hutbe
C)    Minber…… Vaaz…….  Mihrap
D)    Mihrap…….Hutbe…… Minber


3- Hz.Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) söz ve davranışlara ne ad verilir?
A) Sadaka                     B) Sünnet                             
C) Farz                          D) Vacip


4-İnsanı hayvanlardan ayıran en büyük özellik akıldır. Allah insana akıl verdiği için sorumlu tutmuş ve değer vermiştir.”  Cümlesinden hangi sonuç çıkarılamaz? 
A)İnsan iyilik ve kötülükleri aklıyla ayırt edebilmelidir.
B)İnsan aklıyla zararına olan şeyleri bilip, yapmamalıdır.
C) İnsan yaptığı her davranıştan sorumlu olduğunu bilmeli, sorumluluklarını yerine getirmelidir.
D) İnsan dünyada rahat ve sorumsuzca yaşamalıdır.


5- Aşağıdaki davranışlardan hangisi salih amel
  olarak değerlendirilemez?
A) Ders çalışmak için arkadaşımıza yardım etmek
B) Hayvanlara, bitkilere zarar vermemek
C) Fakir ve kimsesizleri görmezlikten gelmek
D) Anne-babasına işlerinde yardımcı olmak6- Allah’ın yapılmasını emrettiği, ancak farz kadar kesin olmayan, akli bir delille yapılması istenilen iş ve davranışlara ne ad verilir?
A) Vacip                        B) Haram        
C) Mübah                       D) Sünnet
7- “…Rabbim yerde ve gökte söylenmiş her sözü bilir. Allah her şeyi işiten ve her şeyin aslını bilendir.” (Enbiya Suresi 4. ayet),
“Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı eksiksiz görür.” (Bakara Suresi 110. ayet)
 Ayetlerde anlatılmak istenen nedir?
A) Allah, birbirimize yardım etmemizi ister.     
B) Allah, her şeyin asıl sahibidir.
C) Allah, her şeyi işitir, görür ve bilir.              
D) Allah, kullarına karşı çok merhametlidir.8- Allah'ın emirlerini yerine getirip, kulluk yapmaya ne denir?
a) Namaz                     
b) İbadet                                
c) Niyet                                   
d) Secde


9- ’Lâ ilâhe illallah, Muhammedün  Rasulullah’’ ifadesine
ne denir?
A)Amentü                                  B) Dua 
C)Kelime-i Şahadet                   D) Kelime-i Tevhid10- İbadetin yapılış amacı olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İbadetlerimizi gösteriş için de yapabiliriz.        
B) Allah’a olan sevgi ve saygımızı ibadetlerle göstermiş oluruz.
C) İbadet eden insan kendini huzurlu ve mutlu hisseder.      
D) İbadetler Allah’ın rızasını kazanmak için yapılır.11- Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin belli bir zamanı yoktur?
A)Namaz                                                        
B) Dua
C) Zekât                                                         
D) Hac12- Allah tarafından kesin ve açık bir şekilde emredilen ibadetlere ve davranışlara ne denir?
A) Vacip                              
B) Nafile                     
C) Sünnet                            
D) Farz13- I- Ergenlik çağına girmek             
      II-Erkek olmak
      III-Akıllı olmak                 
IV- Müslüman olmak
Yukarıdakilerden hangisi ibadetlerden sorumlu olmak için gereken şartlardan değildir?
   A) I              B) II                C) III               D) IV14- Defterindeki cami resmine bakan Elif; caminin
   üst kısmındaki yuvarlak kısım……………………;
   caminin yanında uzun ve sivri yapı ……………..,…
   ve caminin dışındaki abdest alma yerine de……………
   denir” diye yazmıştı.
 Yukarıdaki sırayla Elif boşluklara neler yazmış olmalıdır?
A) Kubbe - Minare - Şadırvan
B) Minare - Şerefe - Kubbe
C) Şadırvan - Minare - Kubbe
D) Kubbe - Şerefe - Minare
15- Aşağıdakilerden hangisi bir ibadet değildir? 
a) Alın teri ile kazanmak                      
b) Temiz olmak 
c) Çıkarlarımız için yalan söylemek        
d) Doğru söylemek 16- Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından Semi ’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’ın her şeye gücünün yetmesi    
B) Allah’ın her şeyi işitmesi       
C) Allah’ın her şeyi bilmesi
D) Allah’ın her şeyi görmesi17- Allah’ın Kuran’da geçen güzel isimleri vardır. Allah’ın
güzel isimlerine ne ad verilir?
a) Siyer           
b) Zati Sıfatlar
c) Münacat                              
d) Esma-ül Hüsna18- İhlâs suresinde aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz?
A)Allah, birdir. Dengi, eşi ve benzeri yoktur.    
B) Namaz kıl, kurban kes.         
C) Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir.               
D) Allah, kimsenin babası değildir ve kimseden doğmamıştır.19-“Bir kayısı ağacında yüzlerce kayısı vardır. Yüzlerce
kayısıyı diksek yüzlerce kayısı ağacı yetişir…  Oysa aslı bir çekirdek kayısıdır.”
Bu gerçek, Allah’ın gücü konusunda bize neyi öğretir?
A) Allah’ın gücü sınırsızdır.      
B) Kayısı çok güzel bir meyvedir.
C) Kayısının verimi çoktur.                               
D) Ağaç dikmeliyiz.
20- 1- Fiddünya hasaneten
        2- Rabbena atina
        3- Ve kına azabennar
        4- Ve fil ahreti hasaneten
Yukarıda verilen duanın doğru olarak sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
A) 4- 2- 3- 1                            B) 4- 1- 3- 2  
C) 2- 1- 4- 3                            D) 2- 3- 1- 4     

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat