2015-2016 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 2.yazılı soru-cevapları - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

6 Ocak 2016 Çarşamba

2015-2016 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 2.yazılı soru-cevapları
 2015-2016 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 2.yazılı soru-cevapları


1- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yasaları bilmenin kazanımlarından değildir?
A) İnsanın diğer insanlara saygısını artırır.
B) İnsanın toplum kurallarına uymasını sağlar.
C) İnsanın komşularıyla  ilişkisini düzenler.
D) İnsana ibadetlerini aksatmamanın önemini
  kavratır.  

2-     Mal sahibi,mülk sahibi,
        Hani bunun ilk sahibi
Mal da yalan, mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan.
Yunus Emre bu şiiriyle, insanlara aşağıdaki mesajlardan hangisini vermek istemiştir?
A) Malların zamanla el değiştirdiği
B) Malın, mülkün insanları oyaladığı
C) Mülkün gerçek sahibinin Allah olduğu
D) Dünyanın geçici olduğu

3-‘’İnsan,aklını ve iradesini iyi kullanmalı,sonuçlarını düşünerek hareket etmelidir.O,bilgisizlik,ihmal ve vurdumduymazlık(duyarsızlık)sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklara kader diyerek sorumluluktan kaçınamaz.’’
 Aşağıdakilerden hangisi bu bilgi ile çelişir?
A) İnsan,iyi ile kötüyü ayırt edebilecek bir akla sahiptir.
B) İnsanın kötü yolu benimsemesi,alın yazısının böyle yazılmış olmasındandır.
C) İnsan,davranışlarını kendi isteği ile belirler.
D) İnsanın davranışlarından sorumlu tutulması,irade sahibi olmasından dolayıdır.

4- Aşağıdakilerden hangisi Kurban ibadetinin anlamı/ mantığı olamaz?        
A) Kurban sadist duygulardan  kurtulmanın simgesel ifadesidir.
B) Kurban  Allah’a duyulan Sevgi ve saygının
simgesel ifadesidir
C) Kurban Allah için her şeyini feda edebilme
 durumunun simgesel ifadesidir.
D) Kurban Allah’a yakınlığın ifadesidir.

5-“Ayşe bu sene ÖSS sınavına girecektir. Gece-gündüz
demeden her gün ÖSS sınavını kazanmak için elinden
gelen gayreti göstermiştir. Sınava yakın bir zamanda
Ayşe:
-Allah’ım hakkımda sınavla ilgili ne hayırlıysa onu  gerçekleştir diye dua etmiştir.”
Ayşe’nin bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanabilir?
A) Kader       B)Sabır      C)Şükür       D) Tevekkül


6- “Allah, Ondan başka ilah/tanrı olmayandır.
Hayy (Diri) ve Kayyum (her şeyi canlı tutan)dur.                                                                                   
O’nu uyku da dalgınlık ta etkilemez.
Göklerde ve yerdekiler O’na aittir.
O’nun izni/ onayı olmadan O’nun katında kim                                           şefaat (aracılık) edebilir ki!!!
Onların öndekilerini (yaptıklarını) ve arkalarındakini (yapmadıklarını) da  bilmektedir.
O’nun bilgisinden ancak O’nun izin verdiği
kadarını kavrayabilirler.
O’nun kürsüsü (egemenliği gökleri ve yeri kuşatmıştır.
Onları kontrol etmek O’nu zorlamaz.O Yücedir, Güçlüdür.” (Bakara:255)
Aşağıdakilerden hangisi ayetel-kürsü de verilen  mesajlardan
değildir?
A) Allah evrendeki varlıkların tümüne her an hakimdir.
B) Hiç kimse Allah’a rağmen bir başkası adına
kurtarıcı rol üstlenemez.
       C) İyi insanlar ahirette kötü insanlar için Allah
        katında aracılık yapacaklardır.
D) Allah Evrende olup biten her şeyi  bilmektedir.

7- Safa ile Merve tepeleri arasında hızlıca yürüyerek yapılan ibadet, tarihsel olarak hangi olaya dayanır?
A) Hz.Hacer’in oğlu İsmail’e su bulma arayışı.
B) Hz.İbrahim’in oğlunu kurban etmeden önce iki tepe arasında gezdirmesi.
C) Hz.Adem’in iki oğlunu bu tepelere yerleştirmesi.
D) Peygamberimizin küçükken bu tepelerde koşması.

8- Atamız Osmanlılar döneminde genellikle camilerin avlularında sadaka taşları denilen yapılar vardı.Bu yapılara zengin olan insanlar bir miktar para bırakırlardı.İhtiyaç sahipleri buraya gelip kimse yokken ihtiyaçları kadar parayı alırlardı.
Yukarıda anlatılan ‘’Sadaka taşlarının’’ asıl amacı neydi?
A) Camilerin masrafları için maddi yardımda bulunmak
B) Fakirleri incitmeden onlara yardım etmek
C) Fakirleri doyurmak
D) Fakirlerden nefret etmeleri
9- Aşağıdakilerden hangisi Hac ibadetinin Sosyal işlevlerinden olamaz?
A) Hac müslümanlar arası birlik ve dayanışmayı pekiştirir.
B) Hac insanların Allah katında birbirine eşit olduklarını hatırlatır.
C) Hac insanlara toplumsal bir statü kazandırır.          
D) Hac müslümanlar arası ticari ilişkileri geliştirir
10- Aşağıda verilen mallar ve zekât oranlarından
hangisi yanlıştır?
A) Koyun ve keçi – 1/40  
B) Toprak ürünleri – 1/10   
C) Sığır ve manda – 1/20 
D) Altın, gümüş ve nakit para – 1/40


11- Aşağıdaki davranışlardan hangisi Ramazan ayında  kişi başı verilen vacip sadakadır?
A) Zekat       B) Sadaka-i cariye      C) Fidye         D) Fitre

12- “İnsanlar öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak kesintisiz iyilik (sadaka-i cariye) yapanların, topluma yararlı bir ilim (eser) bırakanların ve kendisine hayır dua eden bir çocuk yetiştirenlerin amel defterleri kapanmaz.” (Müslim, Vasıyyet, 14) Bu Hadis-i Şerif’te geçen kesintisiz iyilik (sadaka-i cariye) aşağıdakilerden hangisidir?
A) İçki, kumar ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan
 uzak durmak
B) Cami, okul, hastane gibi hayır kurumları yaptırmak
veya bu kurumların yapımına katkıda bulunmak
C) İbadete çok düşkün olmak ve bol bol ibadet etmek    
D) İnsanları sevmek, saymak ve onlara iyilik yapmak    
  
13- “Onların mallarında isteyenler ve mahrumlar için belirli bir hakk vardır”  (Zariyat:18-19)
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetlerin
yorumu
olamaz?
A) Paylaşmak sosyal bir sorumluluktur.
B) Sahip olduklarımızın mutlak sahibi değiliz.
Onlarda yaşadığımız toplumun da hakkı vardır.
C) Çevremize karşı sorumluyuz.
D) İnsanların bazı şeylerden mahrum olması bizim suçumuzdur.

14- Aşağıdakilerden hangisi Hacıların ihrama girdiği Kâbe’nin etrafındaki giriş kapısıdır?
A) Arafat       B) Mina         C) Mikat        D) Safa

15- Hac ve Umre ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Umre’de ihrama girilmez, Hac’da ihrama girilir.
B) Hac farz, Umre ise sünnet bir ibadettir.
C) Hac yılın belli günlerinde Umre ise Hac dönemi hariç istenilen zamanda yapılabilir.
D) Hac’da Arafat’ta vakfe yapılır,Umre’de ise Vakfe yoktur.

16-Hac ibadetinde kurban kesme ve şeytan taşlama
 aşağıdaki yerlerden hangisinde gerçekleşir?
A) Mina        B) Arafat Dağı        C) Kâbe      D) Müzdelife

17- Aşağıdakilerden hangisi Zekat ibadetinin toplumsal yararlarından olamaz?
A) Toplumsal sınıflar arası barışın güçlenmesine sebep
olur.
B) Tüketimin azalmasını sağlar.
C) Ekonomik suçların azalmasını sağlar.
D) Fakir sınıfların satın alma gücünün artmasına dolayısı ile ekonominin canlanmasına sebep olur

18-        I-   Vakfe yapmak
II-  İhrama girmek
III- Kurban kesmek
Yukarıdaki hac görevlerinin yapılış sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) I, II ve III                               B) I, III ve II      
C) III, II ve I                              D) II, I ve III 19- “Onların (Kurbanların) ne etleri ne de kanları Allah’a asla ulaşmaz. O’na ancak sizin ‘Takva’nız ulaşır”
(Hacc:37)
Yukarıdaki ayete göre Kurban ibadetinde asıl önemli olan nedir?
A) Fakire yardım                   B) Allah karşısındaki içtenlik
C) Allah için kan akıtmak      D) Komşulara ikram
20- Devletimizin kurmuş olduğu; deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde insanlara yardım eden; kan merkezleri aracılığıyla ihtiyacı olanlara kan temin eden sosyal yardımlaşma kurumumuz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeşilay             B) Aşevleri
C) Kızılay    D) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat