2015-2016 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 2.yazılı soru-cevapları - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

6 Ocak 2016 Çarşamba

2015-2016 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 2.yazılı soru-cevapları

 2015-2016 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 2.yazılı soru-cevapları
www.bolcevap.com tarafından hazırlanmıştır ,ÇALMAYIN


1-“Ey Âdemoğulları! Size şeytana tapmayın çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır, demedim mi?”(Yasin Suresi 60. )
 Yukarıdaki ayette insanların uyarıldığı inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Politeizm               B) Şintoizm    C)Monoteizm                      D)Satanizm          E) Ateizm

2-  Hz. Muhammed’in hangi çocuğu kendisinden sonra vefat etmiştir?
a) Kasım          b)Abdullah                          b) Fâtıma         c) Zeynep        d) Rukiye                              

3-Boy abdesti almak farz olduğunda aşağıdakilerden hangisi kişinin yapamayacağı şeylerden biri değildir?
 a) Namaz kılamaz                b) Kabe’yi tavaf edemez    
 c) Uyuyamaz                         d) Camiye giremez                           
 e) Kur’an okuyamaz

4-Hz Adem’den Hz Muhammed’e kadar bütün peygam berler aşağıdaki inançlardan hangisini insanlara öğret mişlerdir?
A)Müstehap                     B)İbadet                   C)Sünnet         D)Vacip                E)Tevhit

5-“Yüce Allah’a inanıp ibadet etmek.” Hangi tür ihtiyaçtır? 
a)Manevi ihtiyaç                  b)Maddi ihtiyaç  
c)Toplumsal ihtiyaç            d)Ailevi ihtiyaç             
e) Sosyal ihtiyaç

6- Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?
a)Kolları dirseklerle beraber yıkamak
 b)Ağzı, burnu yıkamak 
c)Yüzü yıkamak
d)Başın4/1’ni mesh etmek
 e)Ayakları yıkamak

7- İçinde bulunduğu cehalet, putperestlik ve batıl inançlar sebebiyle İslamiyet’ten önceki döneme ne ad verilmiştir?
a)Cahiliye              b)Karanlık                        c)Dinsizlik  
d)Putçuluk           e)Bilgisizlik

8- Peygamberimizin Ahmet, Mahmut, Mustafa ve Muhammed gibi güzel isimleri vardır. “ Muhammed “ isminin anlamı hangisidir?
a) Seçilmiş            b) Yiğit                       c) Övülmüş                   d) Akıllı                 e)Güzel

9- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesindeki  Mekke toplumunun sahip olduğu özelliklerden değildir?
a)  Kız çocukları diri diri gömülürlerdi                   
c) İçki ve kumar alabildiğince yaygınlaşmıştı
 b)Zayıflar sürekli gözetilirdi.                                 
 d) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.
 e)Kabileler halinde bir yaşam tarzı vardı

10- Hz. Muhammed 20 Nisan……………………’de Arabistan yarımadasının …………………..……… şehrinde doğmuştur.
Boşluklara gelecek en uygun seçeneğini seçiniz.
a) 632 Medine     b) 622 Mekke    c) 632 Habeşistan
d) 571 Medine      e) 571 Mekke

11- Müslümanların, müşriklerin baskısından dolayı ilk göç ettikleri yer neresidir?
a) Medine             b) Habeşistan                    c) Taif       
d) Şam                   e) Hicaz

12- Hz. Muhammed genç yaşlardayken Mekke’de yaşanan adaletsizlikleri ve haksızlıkları önlemek amacıyla oluşturulmuş bir gruba katılmıştır. Bu grubun adı nedir ?
a)Darüs-Suffe       b)Darun-Nedve         c) Hılfül-Füdül      d)Darüş-Şifa          e ) Daru’l – Erkam 

12-  Aşağıdaki maddelerin hangisi ile teyemmüm yapılmaz?
a) Su         b) Toprak         c) Kum      d) Kil         e)Tuğla

13-“Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabb’in en büyük kerem sahibidir.”  Hz. Muhammed’e ilk vahiy olarak bildirilen bu ayetler hangi surenin ilk beş ayetidir?
a)Âraf                         b)Ankebut                  c) Felak         
 d) Alak                       e)Fatiha

14-Namaz ve Oruç ibadetinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Malla yapılması           
B)Bedenle yapılması   
C)Hem mal hem de bedenle yapılması
D)Abdestli olarak yapılması                                              E)Bütün Müslümanlara farz olması


15-Aşağıdakilerden hangisi dinimizde Farz kılınan ibadetlerdendir?
A)Fitre vermek             B)Bayram namazı kılmak    C)Kurban kesmek       D)Diş fırçalamak         
E)Oruç Tutmak

16-Teyemmümle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?     
a)Teyemmüm, su bulunmadığı durumlarda alınır.
b)Suyun kullanımı sağlığı olumsuz etkileyecekse teyemmüm yapılır.
c)Kum ile de teyemmüm yapılabilir  
d)Teyemmüm, abdest yerine geçer, boy abdesti yerine geçmez
e)Teyemmüm’ün farzı iki tanedir.

17-“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.”Nisa, 48.ayet
Yukarıdaki ayet aşağıdaki kavramların hangisi ile ilgilidir?
A)Küfür               B)Münafık                 C)Haram                            D)Şirk                  E)Zulüm

18- Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ……………,  Onlara yardım eden Medinelilere ise ……………………denir?
a) Mazlum – Masum    b) Muhacir – Ensar  
c) Mümin – Müslim      d) Müslim – Mümin
e) Ensar – Muhacir

19-İslam’da tek tanrıcılığı ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır.
 A)İhlas                      B) Tevhit              C)Ateizm       D)Fıtrat                      E) Politeizm


20-Boy abdestinin farzları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a- Ağzı temizlemek, burnu temizlemek, bütün bedeni yıkamak.                                                                    
b- Niyet etmek, elleri yıkamak, bütün bedeni yıkamak.
c-Niyet etmek, ağzı temizlemek, burnu temizlemek
d-Elleri yıkamak, yüzü yıkamak, ayakları yıkamak.
e) -Niyet etmek, ağzı temizlemek, , yüzü yıkamak

21-İslamiyetten önce Hz. İbrahim’in dini geleneğini sürdüren, tek tanrı inancını benimsemiş kimselere ne ad verilir?     
 a- Yahudiler              b- Hıristiyanlar              c- Hanifler      d- Hanefiler               e)Museviler

22-Biz putlara sadece bizi Allah’a yaklaştırmaları için tapıyoruz.” Sözü kimlere aittir?
A) Müslüman            B) Hristiyan           C) Müşrik                    D) Mümin                   E) Kafir

23-Aşağıdakilerden hangisi ilk  Müslümanlardan biri değildir?
A) Hz.Hatice              B) Hz.Ali                C) Hz.Ebubekir            D) Hz.Zeyd                 E) Hz.Ömer 

24- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan biri değildir?            
 a-Tuvalet ihtiyacını gidermek.               b-Uyumak   
 c- Bayılmak                                                d- Konuşmak
 e)Namaz esnasında gülmek

25- İnsan hata, günah ve manevi kirlerden………..    ederek kurtulur?
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?
a)Tövbe              b)Gusül                                      c)Abdest 
d)Namaz            e)Teyemmüm

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat