12.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları,MHG, SAYFA 104 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

27 Aralık 2016 Salı

12.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları,MHG, SAYFA 104

12.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları,MHG,

SAYFA 104

A. Aşağıdaki cümlelerin başındaki kutucukların içine yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 
  • (D) Şiir, tercih edilen estetik beğeni, tema, ses, söyleyiş, yapı, imge ve dil özellikleriyle bir bütündür. 
  • (D) Şiirlerde yazıldığı dönemin dil anlayışı görülür. 
  • (D) Şiirlerde yazıldığı dönemin zihniyeti sezilir.
  •  (Y) Düzyazıyla anlatılan konu ve temalar şiirle anlatılamaz.
  •  (Y) Şiirde kullanılan dil ve günlük hayatta kullanılan dil farklı değildir. 
  • (D) Şiirde imge yaratılırken abartmalardan, mecazlardan ve karşılaştırmalardan yararlanılır. 

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.
 a. ...ŞİİR .. duygu, düşünce ve hayalleri etkileyici biçimde anlatma sanatıdır. 
b. Mecaz anlam şiirde kelimelerin kazandığı ...YENİ .... anlamdır.
 c. Şiiri etkili ve güzel kılmak için yapılan söz ve anlam oyunlarına ..SÖZ SANATI... denir. 
ç. Şiirde ...YAPI ... ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimlerin bir tema etrafında birleşmesiyle oluşur. 
d. Dize sonlarındaki kelimelerin son hecelerinde görülen ses benzerliklerine .KAFİYE ..... denir.
 e. ..TEMA .. bir şiirde işlenip geliştirilen buluş, görüş ya da düşünceye denir. 

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
 1. I. Şiirde ölçülü, uyaklı söz öbeklerine denir.
 II. Dizelerin belli ölçülere göre okunurken durulması, nefes alınması gereken yerlerine denir. 
III. Genellikle uyaktan sonra aynen tekrarlanan, anlamları ve görevleri aynı olan ekler ya da sözcüklerle sağlanan uyağa denir.
 IV. Ünsüzle biten bir kelimenin, kendisinden sonra gelen ünlüyle başlayan kelimenin ünlüsüne bağlanarak okunmasına denir. 

Numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir?
 A) Mısra B) Cinas C) Ulama D) Durak E) Redif

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat