2016– 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI CEVAP ANAHTARI - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

26 Aralık 2016 Pazartesi

2016– 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI CEVAP ANAHTARI

2016– 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
1. DÖNEM 2. YAZILI CEVAP ANAHTARI

1) Aşağıda kaderle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)                     Kaderde Allah’ın etkisi yoktur
b)                     Kader ahiretle anlam kazanır
c)                     Kader eylemlerin sonucudur
d)                     Kader iradeye yön verir
e)                     Her şey ölçüye göre yaratılmıştır

2) Aşağıdakilerden hangisi insanın iradesi dışında olan özelliklerinden değildir?
a)                     Cinsiyeti
b)                     Anne-baba seçimi
c)                     Mü’min veya kafir olması
d)                     Akıllı Olması
e)                     Dünyaya gelmesi

3) “Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerin zamanı geldiğinde meydana gelmesi” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaza       B) Tevekkül            C) İrade             D) Ecel           E) Mizan
4) Aşağıdakilerden hangisi ibadetin toplumsal faydalarından biri değildir?
a)                     Güzel ahlakın gelişmesine katkı sağlar
b)                     Kötülüklerin yayılmasına engel olur
c)                     Yardımlaşma sağlar
d)                     İnsanda iç huzuru sağlar
e)                     Sosyal yardımlaşmayı teşvik eder

5) Saygın ailelerden birine mensup bir kişi hırsızlık yapar. Cezanın infaz edilmemesi için bazı kişiler, peygamberimize gelerek aracı olurlar. Bu duruma çok öfkelenen Peygamberimiz şöyle bir konuşma yapar: “ Allah’a yemin ederim ki, kızım Fatma bile suç işlese onu cezalandırırım.”
Yukarıdaki olayda peygamberimizin hangi özelliği anlatılmaktadır?
a)                     Güvenilir olması
b)                     Adaletli olması
c)                     Sebatkar olması
d)                     Hoşgörülü olması
e)                     Merhametli olması

6) Allah’ın emretmiş olduğu ibadetlerde bazı özel durumlarda insanlara çeşitli kolaylıklar tanımıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
a)                     Seferiler oruç tutmayabilir.
b)                     Su yoksa teyemmüm yapılır.
c)                     Hastalıkta oruç ertelenebilir.
d)                     Yolculukta olanlar namaz kılmazlar.
e)                     Abdestte mesh üzerine mesh edilir

7)  “Kim zerre kadar hayır işlemişse onu görür. Kim de zerre kadar şer işlemişse onu görür.”(Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler)
Bu ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
a)                     Küçük günahlar dikkate alınmayacaktır
b)                     İnsan, yaptığı iyi ve kötü işlerden sorumludur.
c)                     Yapılan en küçük kötülüğün karşılığı olacaktır.
d)                     Yapılan en küçük iyiliğin karşılığı olacaktır.
e)                     Yapılan hiçbir şey gizli kalmayacaktır.

8) Ülkemizdeki sel ve afet gibi olayların sonucunda can ve mal kayıplarının sorumluluğu ilk kime aittir?
a) Devlete       b) Allah’a      c) Mikail meleğine          d)Kadere        e) İnsana9)Aşağıdakilerden hangisi, doğal afetler karşısında Müslümana yakışan davranış şekli değildir?
a)                     Fay hattı geçen bölgelere yerleşim yeri kurulmaması
b)                     Binaları depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi
c)                     Takdir-i ilahi böyleymiş denilerek, hiçbir tedbirin alınmaması
d)                     Ormanlık arazilerde ateş yakılmaması
e)                     Erozyon ihtimali olan bölgelere yerleşmemek

    10) Aşağıdakilerden hangisi, Kuran’da anlatılan örnek     insanın özelliklerinden değildir?
a)                       Anne-babaya itaat etmek
b)                      İffetini korumamak
c)                       Başkasına zarar vermemek
d)                      Öfke ve kızgınlıktan uzak durmak
e)                      Hayâsızlıktan kaçınmak

   11) O’nun (Allah’ın) işi, bir şeyi yapmak istediğinde “Ol” der, o şey de oluverir.” (Yasin Suresi 82)
Ayetinde ifade edilen Allah’ın mutlak iradesine ne denir?
a ) Kudret-i irade    
b) Kader-i İrade   
c) Külli irade    
d)Cüz’i irade     
e) Sınırlı irade

12)Aşağıdakilerden hangisinin İslam’ın tevekkül anlayışına uygun davrandığı söylenemez?
A) Tarlasını ekip sulayan çiftçinin
B) Baret kullanmadan inşaatta çalışan işçinin
C) İlaçlama yaparken maske takan ziraatçinin
D) Aracının bakımını yaptırıp yola çıkan sürücünün
E) Derslerine çalışıp başarı için dua eden öğrencinin

13) Hz. Muhammed, (s.a.v.) namazı uzun kıldıran bir 
     imamı uyarmış, cemaatte yaşlılar olabileceğini ve
     zorlanabileceklerini söylemiştir.
Yukarıdaki olay Peygamberimizin(sas) daha çok hangi yönünü yansıtır?
a) Sabır         b) Kolaylaştırıcı      c)Cesaret         d)Hoşgörü               e) Adaleti

14) “ Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de ge­cenin içine sokar; güneş ve ayı emri altına almıştır. Her biri belirtilmiş bir süreye kadar akıp gider...” ( Fatır suresi, 13.ayet)
Bu ayetteki altı çizili kısım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
a) Tevekkül     b) Rızık       c) İhsan      d) Sabır     e) Ecel

15) Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerle ilgili temel ilkelerden biri değildir?
a)                Riya
b)                Samimiyet
c)                 Gösterişten uzak olmak
d)                Güç yetirebilirlik
e)                Kolaylık

16) Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal faydaları arasında değerlendirilemez?
A) Sabırlı olmayı öğretmesi
B) Kötülüklerden alıkoyması
C) Sosyal yardımlaşmayı sağlaması
D) İyiliğin yayılmasına katkıda bulunması
E) Zenginle fakir arasında yakınlaşmayı sağlaması17)“Ettahıyyâtü lillâhi ve`s-salâvâtü ……………. Esselâmü ……………. eyyühe`n-nebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtüh. Esselâmü ……………… ve ……………… ibâdillâhi`s-sâlihıın. Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.”
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
a)                     aleyna-aleyke- ve`t-tayyibât-âli-ala
b)                     aleyke- ve`t-tayyibât-aleynâ- alâ ve âli
c)                     ve`t-tayyibât-aleyna-aleyke- âle-barik
d)                     ve`t-tayyibât-aleyke- aleynâ- alâ
e)                     aleyna-aleyke-âli- ve`t-tayyibât-ala

18) Hz. Peygamberin(sas) aşağıdaki özelliklerinden hangisi bizim için öncelikli örnek değildir?
 A) Temiz olması
B) Hoşgörülü olması
C) Boydan elbise giymesi
D) İnsanlara değer vermesi
E) Canlılara karşı merhametli olması

19) Hz. Muhammed (sav), İslam’a davet için Taif’e gittiği zaman çok ağır hakaretlere ve saldırılara maruz kalmıştır. Ama yine de o insanlara beddua etmeyip onların hidayeti için Allah’a dua etmiştir. Bu olayda Hz. Muhammed (sav)’in ahlaki özelliklerinden hangisi ön plana çıkmaktadır?
A) Sabırlı oluşu
B) Cesur oluşu
C) Güvenilir olması
D) Adil davranması
E) Merhametli oluşu
20) Kul ……………. ehad. Allâhüssamed. ……………. ve lem yûled. Ve ……………. lehû küfüven ……………..
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangi kelimeler gelmelidir?
a)                     hüfallâhü- lem yekün- lem yelid-ehad
b)                     hüvallâhü- lem yelid- lem yekün- ehad
c)                     lem yelid- lem yekün- ehad - hüvallâhü
d)                     hüvallâhü- lem yekün- lem yelid- ehad
e)                     ehad- hüvallâhü- lem yelid- lem yekün
Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat