2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 3.SINAV SORULARI - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

21 Aralık 2016 Çarşamba

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 3.SINAV SORULARI

……………………..2016-2017  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI  DERSİ 
11. SINIFLAR 1.DÖNEM 3.SINAV SORULARI


             

1) Tanzimat sonrası ortaya çıkan eğilimleri ve bu eğilimlerin temsilcilerini yazınız.
Yeniyi savunanlar:Recaizade Mahmut Ekrem
Ilımlılar (Orta Yolu Savunanlar):Muallim Naci
Eskiyi Savunanlar. Hacı İbrahim Efendi


2) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını karşılarına yazınız.

Karabibik : Nabizade Nazım
Hasan Mellah : Ahmet Mithat Efendi
Demdeme: Muallim Naci
Tiryaki Sözleri: Cenap Şehabettin
Kavgalarım :  Hüseyin Cahit Yalçın


  3) Aşağıdaki eserlerin türlerini karşılarına yazınız.
Kamus-ı Türki: sözlük
Körebe : Tiyatro (oyun)
Letaif-i Rivayet: (hikaye)
Hac Yolunda: (gezi yazısı)
Avrupa  Mektupları: (gezi yazısı)

4) Aşağıdaki boşlukları tamamlayınız.
Servet-i Fünuncular  DİVAN edebiyatını – ARUZ ÖLÇÜSÜ dışında-  tamamen reddetmişlerdir.
Servet-i Fünun edebiyatı 1896-1901 yılları arasını kapsayan Batı etkisindeki edebiyat dönemidir.
Servet-i Fünun Dönemi EDEBİYAT-I CEDİDE . olarak da adlandırılmıştır.
Servet-i Fünun sanatçıları edebi yazı ve etkinliklerini TEVFİK FİKRET  başkanlığında gerçekleştirmişlerdir.6) Aşağıdakilerden hangisinde birbirine tepki olarak doğmuş edebiyat akımları sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Klasizm-realizm –natüralizm
B) Realizm-parnasizm- natüralizm
C) Romantizm- klasizm- realizm
D) Klasizm- romantizm-realizm
E) realizm- romantizm- natüralizm

7) Servet-i Fünûn yazarlarından Hüseyin Cahit Yalçın, aşağıdaki yazı çeşitlerinden en çok hangisinde ün yapmıştır?
A) Hikâye
B) Roman
C)Eleştiri
D) Makale
E) Tercüme

8) Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatı sanatçılarından değildir?

A) Mehmet Rauf
B) Tevfik Fikret
C) Hüseyin Cahit
D) Halit Ziya
E) Recaizade Mahmut Ekrem


5) Servet-i Fünûn sanatçılarının ortak özelliklerinden beş tanesini maddeler halinde yazınız.
Tanzimat döneminde açılmış yabancı okullarda eğitim görmüşlerdir.
Batı edebiyatını özellikle Fransız ed. çok iyi bilirler.
Divan edebiyatından hoşlanmazlar, Doğu kültürüne uzaktırlar.
II.Abdülhamit’ten ve devrin siyasi koşullarından nefret ederler.
Bireysel sanat anlayışına sahiptirler.9) Edebiyatımızda kimi türlerde ilk yapıtlar Şinasi , Namık Kemal, Şemsettin Sami gibi sanatçılar tarafından ortaya konmuştur.

Bu cümlede sözü edilen yazarların yazdığı ilk yapıtların türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sırasıyla verilmiştir?

A) Makale – roman- tiyatro
B) Roman- tiyatro- hikaye
C) Eleştiri- tiyatro- roman
D) Tiyatro-eleştiri-roman
E) Tiyatro- roman –eleştiriŞiirdeki kafiyenin kulak için mi yoksa göz için mi olduğu üzerine yapılan çok ciddi bir tartışmadır. Gazete sütunlarında başlar ve sanatçıların birbirlerine karşı yazdıkları “Zemzeme ve “Demdeme’ adlı eserlerde devam eder. Yeni şiire yön veren bir tartışma olmuştur.
10) Yukarıdaki parçada bahsedilen tartışma hangi sanatçılar arasında olmuştur?
A) Ahmet Mithat — Şemseddin Sami
B) Şinasi — Namık Kemal
C) Muallim Naci — Nabizade Nazım
D) Recaizade M. Ekrem — Muallim Naci
E) Samipaşazade Sezai — Abdüihak Hamit


Tarih ve dili ile kaynaklarına dek götürmek ister. Kafaca Batılı, duygu ve davranışlarıyla Doğulu'dur. Dilinde yerel özellikler görülür. Moliere çevirileri, uyarlamaları Türk tiyatro tarihi için çok önemlidir. Bursa'da bir tiyatro yaptırmış, halkı tiyatroya yö­neltmeye çalışmıştır. Uyarlamalarında halkın de­ğer­lerini gözetir."
                11) Yukarıda sözü edilen 'Tanzimat yazarı' aşağı­dakilerden hangisidir?
A)            Ahmet Cevdet Paşa
B)            Ahmet Vefik Paşa
C)            Recaizade Ekrem
D)            Şinasi
E)           Namık Kemal

12) Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem'in özelliklerinden biri değildir?
A) Muallim Naci ile ciddi tartışmalara girmiştir.
B) Kafiyenin kulağa göre olmasını ister.
C) Ona göre şiirin tek gayesi güzelliktir.
D) Devrin genç nesillerine edebiyatı öğretmiştir.
E) Sanatın toplumu eğiten bir araç olduğunu savunur.

13) Aşağıdaki dizelerin hangisinde özellikle Tanzimat Dönemine özgü bir kavram yoktur?(LYS)

A)   Memleket bitti yine bitmedi hâlâ sen ü ben
      Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen
B)   Olmuş insana taasub bir onulmaz illet
      Hüsn-i tedbîrin ile kurtulur andan millet
C)   Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin
       Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azîmetten
D)   Kanı ol gül gülerek geldiği demler şimdi
      Ağlarım hâtıra geldikçe gülüştüklerimiz
E)   Ne efsunkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyyet
      Esîr-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten

14)  Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatı ile Tanzimat edebiyatının ortak özelliği değildir?
A) Gazel, kaside, mesnevi gibi nazım biçimlerinin kullanılması
B) Şiirde daha çok aruz ölçüsünün kullanılması
C) Divan edebiyatına göre şiirin konusunun genişletilmesi
D) Batı edebiyatından alınan yazınsal türlerin kullanılması
E) Günlük konuşma dilinden uzak, ağır bir dil kullanılması

15) Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn şiiriyle Divan şiirinin ortak özelliğidir?

A) Beyit güzelliği yerine konu bütünlüğüne önem verme

B) "Sone, terzarima" gibi Batı edebiyatından alı­nan biçimleri kullanma

C) Kulak için kafiye anlayışını benimseme

D) Nazmı nesre yaklaştırma

E)   Arapça ve Farsça sözlerin yoğun olduğu ağır bir dil kullanmaSÜRE 45 DAKİKADIR.
İLK 5 SORU 10’AR PUAN
TEST SORULARI 5’ER PUANDIR.Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat