9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI CEVAP ANAHTARI - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

26 Aralık 2016 Pazartesi

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI CEVAP ANAHTARI

                                                      2016– 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
1. DÖNEM 2. YAZILI


1-) Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından biri değildir?
A) İnsanların iradelerini ortadan kaldırmak
B) Hayatı anlamlandırmayı sağlamak
C) Manevi huzuru kalplerde yerleştirmek
D) Toplumsal huzuru ve barışı oluşturmak
E)  İlahi kurallar koymak

2-)  “Ustasız olmazken basit bir kalem
Nasıl icat oldu muhteşem âlem?”
Aşağıda verilenlerden hangisi bu söze ters düşer?
A)     Evren mükemmel bir düzen içinde var edilmiştir.
B)     Evrende hiçbir şey tesadüfen oluşamaz.
C)      Âlemdeki pek çok şey kendiliğinden oluşmuştur.
D)     Yaşadığımız evreni bir icat eden vardır.
E)      Evrende her şeyin yaratıcısı vardır.

   3-)“Ey Ademoğulları! ‘Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır’ demedim mi?” (Yasin su­resi, 60. ayet)
Bu ayette uzak durulması emredilen inanç biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslamiyet        B) Politeizm    C) Yahudilik
D) Monoteizm     E) Satanizm


4-) Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerden biri değildir?
 A) Konuşmak
B) Düşünmek
C) İnanmak
D) Yazmak
E) Yemek yemek

5-) Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı dinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A)     Öldükten sonra yeniden dirilme inancı vardır.
B)     Allah’tan başka varlıklara da ibadet edilir.
C)      Peygamberler aracılığıyla iletilmişlerdir.
D)     Allah tarafından gönderilmiştir.
E)      Kutsal kitapları vardır.

6-) Aşağıdakilerden hangisi ibadet etmenin insana sağladığı faydalardan biri değildir?
A)       Ahlakı güzelleştirmesi
B)       Günah işlemekten alıkoyması
C)        Allah’a olan inancı artırması
D)       Örf ve adetleri pekiştirmesi
E)        Kötü duyguları ve düşünceleri yok etmesi


7-) Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır.” (Enbiya suresi, 22. ayet) Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhlas
B) Fıtrat
C) Tevhit
D) Ahlak
E) Tevekkül Geleneğe uygun davranmak


8-) Aşağıdakilerden hangisi farz olan ibadetlerden biri değildir?
A)     Namaz kılmak
B)     Hacca gitmek
C)     Oruç tutmak
D)    Zekât vermek
E)     Fitre vermek9-) Aşağıdakilerden hangisi temizlik türü olarak diğer­lerinden farklıdır?
A) Elleri yıkamak
B) Bedenimizi temiz tutmak
C) Kötü sözden uzak durmak
D) Çevremizi temiz tutmak
        E) Elbisemizi temiz tutmak

10-)  İslam’da “ağız ve burnu su ile temizledikten sonra bütün vücudu kuru yer kalmaksızın yıkamaya” verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Gusül
B) Teyemmüm
C) Mesh etmek
D) Namaz abdesti
E) Necasetten taharet

11-)Aşağıdakilerden hangisi beden temizliğinin insana sağladığı faydalardan biri değildir?
A) Güven ve mutluluk verir.
B) İnsanlarla iletişimi güçlendirir.
C) Ahlakın güzelleşmesine katkı sağlar.
D) İnsanın kendine olan saygısını artırır.
E) Hastalıklardan korunmaya vesile olur.

12-) Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?
A)     Yüzü yıkamak
B)     Ayakları yıkamak
C)      Başımızı ıslak elle mesh etmek
D)     Niyet etmek
E)      Kolları dirseklerle beraber yıkamak

13-) Su ile abdest alma imkânı bulunmayan yerde, temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle de abdest alın­masıdır. Tanımı yapılan abdest türü aşağıdakilerden hangi­sidir?
A)     Namaz abdesti
B)     Teyemmüm
C)      Şavt
D)     Gusül
E)      Mesh


14-)Teyemmümün hangi hallerde yapılacağıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
 A) Yolculuk halindeyken
B) Gusletmeden hemen önce
C)Ağır hastalık durumlarında
D) Suyun kullanılamadığı durumlarda
E) Abdes alacak kadar zaman olmadığında

15-) Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri­dir?
A)     Başı mesh etmek
B)     Enseyi mesh etmek
C)      Buruna su vermek
D)     Ağza su vermek
E)      Niyet etmek

16-) Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılma neden­lerinden biri değildir?
A) Allah’ın rızasını kazanmak
B) Cenneti girmeyi hak etmek
C) Verilen sayısız nimetlere şükretmek
D) Kulluk vazifesini yerine getirmek
E) Dünyada makam sahibi olmak

17-) Gusül abdesti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)     Ağzı ve burnu yıkamak guslün farzlarındandır.
B)     Cuma ve bayram gibi özel günlerde de alınır.
C)      Sadece özel durumlarda alınması zorunlu bir ab­desttir.
D)     Her namaz öncesi alınması gereklidir.
E)      Akıllı ve ergenlik çağına girmiş kişilerin yapması gerekir.


18-)-Arap Yarımadası’nda Peygamberimizin doğduğu bölgeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medine
B) Taif
C) Hicaz
D) Hayber
 E) Bedir


19) İslamiyet öncesi Araplar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyor ve onlar adına kurbanlar kesiyorlardı. Bu inanç biçimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mecusilik
 B) Tevhit
C) Haniflik
 D) Putperestlik
E) Sabiilik


20-)   1) fid'dünyâ
          2)  ve fil'âhireti
          3) haseneten
          4) Rabbenâ âtinâ
          5) ve gınâ azâbennâr  
            6) haseneten
Yukarıda  “Rabbena” duası dağınık olarak verilmiştir. Doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a) 6-2-4-1-5-3       b) 4-1-3-2-6-5 c) 2-3-1-4-5-6
d) 6-2-4-3-5-1       e) 3-5-6-4-1-2
    

           Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat