SERVET-İ FÜNÛN ŞİİRİ GENEL ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

26 Aralık 2016 Pazartesi

SERVET-İ FÜNÛN ŞİİRİ GENEL ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE

SERVET-İ FÜNÛN ŞİİRİ GENEL ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE

1. Türk edebiyatını kesin olarak modernleştiren Servet-i Fünun büyük bir hızla sonuç aldığı ilk edebi tür şiirdir.
2. Topluluğun genelinin şair olması ve Tevfik Fikret’in güçlü bir şair olması şiir konusunda hızlı bir netice almayı sağlamıştır.
3. Servet-i Fünuncular ilk zamanlarında divan edebiyatının nazım şekillerini kullandılar. Ancak toplu olarak hareket etmeye başladıkları zaman, bu şekilleri derhal terk etmişlerdir.
4. Kullandıkları nazım şekillerini üç grupta toplayabiliriz:
· Fransız şiirinden aynen alınanlar. (sone gibi)
· Divan edebiyatından alınıp değiştirilenler. (Serbest müstezat)
· Ne divan şiirinde ne de Fransız şiirinde bulunmayıp kendi kendilerine icad ettikleri ve nazımda geniş bir kafiye kolaylığı sağlayanlar.
Böylece Türk şiiri yepyeni bir görüş kazanmış oldu.


5. Şiirin konusu sınırsızlaşmıştır. Her şeyin şiire konu olabileceği kabul edildi. Ama sosyal ve siyasi konulardan uzak durmuşlardır. Şiirlerde aşk, tabiat ve aile hayatı başlıca temalardır.
6. 19. YY. Fransız şiirinin romantizminden sembolizmine kadar her merhalesini tanımışlardır. Böylece yeni bir duyuş, yeni bir zevk estetik getirmişlerdir. Beğendikleri birçok hayali de getirdiler.
7. Bu anlayış da şiirde Arapça ve Farsça kelimelerin sayısını haddinden fazla çoğaltmıştır. Arapça ve Farsça kelimelerin artması ve «sanatkârane üslup» gayesi ile yapılan çabalar Servet-i Fünun şiirini ancak sınırlı bir aydın topluluğunun anlayabileceği duruma getirdi
8. Teknik bakımdan başarıyı yakalamışlardır.
9. Kafiyede ses benzeyişlerine fazla titizlik göstermedikleri için söyleyişte kolaylık sağlamışlardır.
10 Fakat aruza bağlı kalmışlardır. Bu da teknik bir güçlüğü devam ettirmiştir. Aruzda başarılı olmuşlardır. Klasik aruz anlayışını değiştirmişlerdir.


11) Servet-i Fünun şiirinde resim sanatından etkilenilmiştir.
12) Sanat sanat içindir anlayışına uygun bireysel şiirler yazılmıştır.
13) Sadece Tevfik Fikret bireysel şiirler yazdığı ilk döneminden sonra toplumcu şiirler yazmıştır.
149 Şiirlerde aşk ve doğa gibi bireysel konular işlenmiş, sıfatlara ve doğa tasvirlerine bolca yer verilmiştir.
15) Tanzimat sanatçılarından olan R. M. Ekrem’in “Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir.” anlayışıyla hareket edilmiştir.
16) Kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.
17) Aruz Türkçeye uydurulmaya çalışılmıştır.
18) Arapça ve Farsçadan, daha önce kullanılmamış sözcükleri kullanmayı bir hüner olarak görmüşlerdir.
19) Divan edebiyatı ve Tanzimat edebiyatından farklı yeni imgeler (beyaz titreyiş, anılarımın gecesi vb.) kullanmışlardır.
20) Süslü, sanatlı bir dil vardır.
Anlam bir mısrada değil diğer mısrada tamamlanmış, şiirin bütünlüğüne önem verilmiştir.
21) Şiirde sembolizm ve parnasizmin etkisi vardır.
22) Nazım nesre yaklaştırılmıştır, manzum hikâyeler yazılmıştır.
23) Bu dönemde, mensur şiir örnekleri verilmeye başlanmıştır.
Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat