TANZİMAT EDEBİYATINDA ÇEVİRİ ,TERCÜME ESERLER - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

26 Aralık 2016 Pazartesi

TANZİMAT EDEBİYATINDA ÇEVİRİ ,TERCÜME ESERLER

 • TANZİMAT EDEBİYATINDA ÇEVİRİ ,TERCÜME  ESERLER
 • Türk edebiyatı Batılılaşma eğilimine girdiğinde verilen ilk eserler genellikle çeviriler üzerine olmuştur. Tanzimat döneminin hemen öncesinde ve Tanzimat döneminde özellikle Fransız edebiyatının ve romantizmin etkisi ile çeviri eserler yapılmıştır.Bu eserler şunlardır : 
 • 1660’lı yılların başında Tezkereci Köse İbrahim Efendi, Fransız astronom Noel Duret’nin 1651’de Paris’te basılmış eserini Secencel el Eflak fi Gayet el-İdrak adıyla önce Arapçaya sonra da Türkçeye çevirir.
 • İbrahim MüteferrikaKâtip Çelebi’nin Cihannüma ve Andreas Cellarius’un Atlas Celestis adlı eserlerini Türkçeye çevirdi.
 • Şanizade Ataullah Efendi, 1812 yılında Baron von Storck’un Miyar’ül-etibba adlı eserini,Hekimbaşı Behçet Efendi, İtalyan Antonio’dan ÇiçekaşısıKolera Risaleleri ve Ruhiyyat Risaleleri’ni çevirir.
 • Münif Paşa’nın Volter, Fenelon ve Fontenel’den seçilmiş felsefi parçalar içeren eseriMuheverat-ı Hikemiyye (1859) ve Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan Telemaque çevirileri (1859) yenileşme hareketlerinin düşünsel zeminin oluşturur.
 • Aynı yıl (1859) Ceride-i Havadis’te Victor Hugo’nun Sefiller’i Hikâye-i Mağdurin adıyla tefrika edilir.
 • Ahmet Lütfi EfendiDaniel Defoe’nun Robenson Cruzoe adlı eserini (1864), Teodor KasapMonte Cristo’yu (1871-1873) ve Lesage’dan Topal Şeytan’ı (1872) çevirir.
 • Ziya PaşaRousseau’nun Emil (1870) ve Moliere’in Riyanın Encamı (1881) adlı eserlerini çevirir.
 • Ahmet Vefik Paşa, Moliere’in Tartuffe, İnfial-i Aşk, Don Juan, Adamcıl adlı eserlerini çevirir. Yine Moliere ait olan Zor Nikâh, Zoraki Tabip, Tabip-i Aşk, Dekbazlık adlı oyunlarını uyarlar.
 • Recaizade Mahmut EkremChateaubriand’ın Atala (1873) ve Bernard de Saint Pierre’in Pol ve Virjini’ini çevirir. 

Arkadaşlarınla Paylaş

Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done