11.sınıf FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI 2016-2017 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

6 Ocak 2017 Cuma

11.sınıf FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI 2016-2017


11.sınıf FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI 2016-2017
ADI SOYADI:                  
SINIF:        NO:
2016/2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜMÜŞYAKA ANADOLU LİSESİ
11 SINIFLAR FELSEFE DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARIDIR


S.1. Kaf Dağı’nın ardında Zümrüdüanka kuşu var mı yok mu? Var dediğimizde de yok dediğimizde de fark etmiyorsa bunu bilmenin benim için önemi yoktur. Bununla birlikte, “Kaf Dağı var, onun ardında da Zümrüdüanka kuşu var.” diyorsam ve bu bilgiler benim işime yarıyorsa bunlar doğrudur.
Bunları söyleyen kişinin görüşü, bilgi kuramıyla
ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uymaktadır?
A) Kuşkuculuk   B) Pragmatizm C)Empirizm  D) Sezgicilik     E) Fenomenolojizm

S.2. İmmanuel Kant “Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Önsöz” adlı yapıtında, metafiziği uğraşmaya değer bulan herkesi “Acaba metafizik gibi bir şey hiç olanaklı mıdır?” sorusunu sormasının zorunlu olduğuna ikna etmeyi amaçladığını söyler. “Eğer metafizik bir bilimse, nasıl oluyor da diğer bilimler gibi genel ve sürekli onay kazanmıyor? Yok, değilse, nasıl oluyor da bilim kisvesi altında, durmadan böbürlenerek insanın anlama yetisini oyalıyor? Ayrıca diğer bilimler ilerlediği halde o hep aynı yerde dönüp duruyor.” diye devam eder.
Parçaya göre, Kant’ın metafiziğe yaklaşımının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Bilimle eş değer görme        B)Reddetme   C) Sorgusuz sualsiz benimseme 
D) Eleştirel olma                      E) Sistemli olmasını sağlama

S.3. Bir akşam yürüyüşü sırasında önümde iki araç birbirine çarptı. Sürücüler yaralı ve baygındı. Etrafta benden başka kimse yoktu. İlk yardım ekiplerini arayıp gelmelerini beklerken yaralılara başka nasıl yardım edebileceğimi düşündüm. Yardıma ihtiyaçları vardı ama yardım ederken zarar verebilirdim. Bir eylemin diğerinden daha akıllıca olduğundan emin olmak için asla yeterince bilgiye sahip olamayacağımı düşünerek eylemsiz kaldım.
Bu parça aşağıdaki özgün görüşlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Pyrrhon'un kuşkuculuğuyla
B) Kant'ın ahlaki emir anlayışıyla
C) John Dewey'nin yararcılığı esas alan görüşüyle
D) Thomas Hobbes'un bencilik görüşüyle
E) Jeremy Bentham'ın hazzı temel alan yararcı an­layışıyla

 S.4- Nasrettin Hoca'nın bir gün kazana ihtiyacı olur ve bunun için komşusundan bir kazan alır. Hoca kazanı, içinde bir tencereyle birlikte komşusuna geri verirken komşusu kazanın içinde bir tencere olduğunu görür ve unuttuğu tencereyi almaşını söyler. Hoca, “Komşu o tencere benim değil, kazanın doğurdu onu." der. Komşusu da buna inanıp mutlu olur.  Bir süre sonra Hoca yine aynı komşusundan kazan ister. Bu sefer Hoca kazanı geri vermez ve komşusu kazanı istemeye geldiğinde ona kazanın öldüğünü söyler. Komşusu "Aman Hocam bu nasıl iş, kazan hiç ölür mü!" der. Hoca bu sözün üzerine "Doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun?" diye cevap verir.
Nasrettin Hoca’nın bu fıkrası, doğru bilginin aşağıdaki ölçütlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A)Uygunluk      B)Tutarlılık  C)Tümel uzlaşım    D)Yarar          E)Apaçıklık
  
S.5.Vadinin dibindeki kişi, orada kıvrılıp giden dereyi zirvedeyken baktığı gibi görmez. Dağın tepesindeyken de ne puslu derinlikleri ne de kendi bulunduğu yeri derenin yanında olduğu zamandaki gibi görebilir.
Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisine örnek oluşturur?
A) Bilgi kişiden kişiye değişir.
B) Evrensel bilgiden söz edilemez.
C) Bilgi bakış açılarına göre farklılaşır.
D) Doğru bilgi, konusuna uygun olan bilgidir.
E) Sezgilerimiz, kişisel bilgilerin doğru olmayacağını gösterir.

S.6. Aşağıdakilerden hangisi epistemolojinin sorularından biri değildir?
A) Doğru bilgi mümkün müdür?
B) Bilginin kaynağı nedir?
C) Varlık var mıdır?
D) Doğru bilginin ölçütü nedir?
E) Bilgi özneye mi süjeye mi bağlıdır?
                                                       
S.7. Sofistler Antik Yunan’da zengin çocuklarına para karşılığında felsefe, hukuk, hitabet dersi veren gezici öğretmen filozoflardı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sofistlerin özelliklerinden değildir?
A)Rölativisttirler       
 B)İnsan konusunu felsefeye taşımışlardır   
C)Nihilisttirler            
D)Doğru bilgiyi benimserler    
 E) Bilgiyi reddederler
  
S.8. Aristoteles, var olanı var olan olarak ele alan felsefe disiplinini “ilk felsefe” olarak adlandırır. Bu felsefe disiplininin, varlığı bir bütün olarak ele aldığını ve varlığın ilk ilke ve nedenlerini ortaya koyduğunu söyler.
Bu parçaya göre, Aristoteles’in ilk felsefe olarak adlandırdığı felsefe disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ontoloji B) Epistemoloji C) Etik   D) Estetik  E) Mantık

S.9. Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinde varlığın hem maddi hem ruh olduğunu savunan görüştür?
a) Pluralizm  b)materyalizm  c) İdealizm   d) Düalizm  e) Monizm

S.10.
(    ) Şüpheciler (septikler) doğru bilginin varlığını kabul ederler                               
(    ) Realizm varlığın var olduğunu benimseyen yaklaşımdır.               
(    )  Platon idealist bir filozof değildir.     
(    ) Felsefeyi, evreni doğayı ve insanı tanıma çabası olan bir bilim olarak tanımlayabiliriz.        
(    ) Varlık nedir sorusunu soran filozof Thales’tir.

S:11. Bir iplik fabrikasında iplik makinesinin kendisi insan zihnini, makineye verilen ham haldeki pamuk nesneyi ve makineden çıkan iplik yani ürün de bilgiyi simgelemektedir. Bu örneğe Kant’ın epistemeye yaklaşım tavrını açıklayınız.  10PS.12.  a) “Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz” (Herakleitos)
    b) “Mühür balmumunda nasıl iz bırakırsa, eşyalar da zihnimizde öyle iz bırakır” (Epikuros)
Yukarıda verilen şıklarda verilen aforizmalara göre filozofların ontolojik yaklaşım biçimlerinden birini yorumlayınız.  10P

    S.13.) 15p
Epistemoloji
Materyalizmi
Nihilizm
Sanat bilgisi
idealizm
Bilimsel Bilgi
Doğa bilimi
İnsan bilimi
Ontoloji
Demokritos un savunduğu görüştür
Platonun savunduğu ontolojik görüştür.
 Gözlem ve deneye dayanır.
Varlık felsefesi demektir.
Fizik bilimi
Sosyoloji bilimi
Varlık yoktur diyen görüştür.
Su 100  *C de kaynar.
Psikoloji bilimi
Bilgi felsefesidir

kaynak: http://sosyalfelsefe.blogspot.com.tr/

Test soruları 5 er puandır.


Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat