2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 223 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

24 Ocak 2017 Salı

2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 223 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 223

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A.   Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.
1. Doğal koşullardan biri olan yükselti, Türkiye’de nüfus ve yerleşmeyi nasıl etkilemiştir? Örnekler vererek belirtiniz.

Yükselti arttıkça sıcaklıklar azaldığı için yerleşmelerde azalır. Türkiye’deki yerleşmelerin çoğu yükseltinin az olduğu yerlerde kurulmuştur.

2. Türkiye’de metropolleri (büyükşehirleri), diğer şehirlerden ayıran başlıca demografik, idari ve fonksiyonel özellikler nelerdir? Örnekler vererek defterinize yazınız.
Büyükşehirlerin nüfusları genelde 1 milyondan fazladır.
İdari yönden il merkezi olan, büyük askeri birlikleri bulunan ve üniversite olan kentler bu gruba girer Ankara ve Diyarbakır gibi iller idari şehirler hüviyetindedir.  
Sanayi Şehirleri: Fabrikaların ve atölyelerin yoğun olduğu şehirlerdir.  İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa izmir, Adana

3. Türkiye’nin doğal koşulları, kırsal yerleşmelerde bulunan meskenlerin yapı malzemesini nasıl etkilemektedir? Örnekler vererek belirtiniz.
Türkiye’deki doğal bitki örtüsü, jeolojik yapı ve toprak türleri, kırsal bölgelerdeki meskenlerin yapı malzemelerini de etkiler. Karadeniz’de ormanların geniş alan kaplaması ve kendini yenileyebilmesi, kırsal bölgelerdeki meskenlerin çoğunlukla ahşap yapıda olmasını sağlamıştır. Doğal bitki örtüsünün büyük oranda tahrip edildiği iç bölgelerimizde saman, toprak, su karıştırılarak elde edilen ve kerpiç adı verilen malzemeyle yapılan evler görülür. Doğal bitki örtüsünün çok zayıf olduğu Güneydoğu Anadolu’da tamamen topraktan yapılan meskenlere rastlanır. Akdeniz’de kalkerin, Ege’de metamorfik taşların, Erzurum, Kars ve Nevşehir çevresinde volkanik taşların yaygın olması, bu alanlarda taştan yapılan kırsal meskenlerin yaygın olmasına neden olmuştur.www.bolcevap.com

4. Türkiye’de 1940’lı yıllardan günümüze kadar geçen süreçte doğum ve ölüm oranlarında ne gibi değişiklikler gerçekleşmiştir? Bu oranlarda görülen değişikliklerin en önemli nedenleri nelerdir?
1940-1945 arası dönemde nüfus artış oranının en düşük seviyede olmasında,erkek nüfusun savaş nedeniyle silah altında bulunması ve ölümlerin artması etkili olmuştur.Savaş yıllarından sonra evlenmelerin artması ve ekonomik iyileşme ile birlikte nüfus artış hızı,1955-1960 döneminde en yüksek seviyeye ulaşmıştır.1960-1965 yılları arasında nüfus artış hızının düşmesinin nedeni,yurt dışına olan göçlerdir.
1975-1980 arası dönemde ise,şehirleşmenin artması,aile planlaması uygulamaları,kadının iş hayatına atılması gibi nedenlerden dolayı nüfus artış hızı düşmüştür.1980-1985 arasında nüfus artış hızının yükselmesinde doğumların artması,ekonomik iyileşme ve nüfus sayımının daha sağlıklı yapılması etkili olmuştur.1985’ten sonra ise ülkemizin nüfus artış hızı sürekli azalmıştır. Bu durumun nedenleri ise; kentleşme,sanayileşme,aile planlaması,eğitim seviyesinin yükselmesi,kadının iş hayatına daha çok girmesidir.

5. Türkiye’de aritmetik nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu iller hangileridir? Bu illerde aritmetik nüfus yoğunluğunun yüksek olmasının nedenlerini belirtiniz.
Aritmetik nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesidir.Nedeni; Marmara’nın yüzölçümünün küçük olması toplam nüfusun çok fazla olmasıdır.Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat