2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 224 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

24 Ocak 2017 Salı

2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 224

2016-2017 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları, sayfa 224

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelime ve kavramlarla tamamlayınız.
1. Türkiye’de köy ve köy altı yerleşmelerinde ………………….. ekonomik faaliyetler yaygındır.
2. Türkiye’de, 2014 yılı itibarıyla idari açıdan ……....... il merkezi bulunmaktadır.
3. Doğu Karadeniz’de dağların denize bakan yamaçlarında kurulan kırsal yerleşmeler genellikle
……………… bir dokuya sahiptir.
4. ………………...… ili, Türkiye’de kentli nüfusun toplam nüfusa oranının en yüksek olduğu ildir.
5. Türkiye’nin, 1927-1975 yılları arasında çizilen nüfus piramitlerinin tabanı ………...……… oranının yüksek olmasından dolayı geniştir.
6. Ticaret ve ulaşım etkinlikleri, Türkiye’de nüfus ve yerleşmenin dağılışını etkileyen ................ faktörlerden biridir.
7. Balıkçılık faaliyetlerinin yaygın olarak yapıldığı köylerde .................. adı verilen geçici yerleşmelere de rastlanır.
8. 1995 yılında il merkezi hâline getirilen Karabük şehri, fonksiyonuna göre bir ................. şehridir.
9. 2014 yılı verilerine göre Türkiye nüfusunun %24’ünü ............... nüfus, %8’ini ise .............. nüfus oluşturmaktadır.
10. Türkiye’de 2012 yılı verilerine göre aktif nüfusun yaklaşık yarısı ................ sektöründe çalışmaktadır.


Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat