7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ekoyay Yayınları 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Sayfa 62 Avrupa’da Neler Yaşandı - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

12 Şubat 2017 Pazar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ekoyay Yayınları 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Sayfa 62 Avrupa’da Neler Yaşandı

7. Sınıf Ekoyay Yayınları Avrupa’da Neler Yaşandı
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ekoyay  Yayınları 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Sayfa 62 Avrupa’da Neler Yaşandı 6. Etkinlik Soruları ve Cevapları
Avrupa’da Neler Yaşandı
Aşağıdaki sorulan, ders kitabınızın 106 ile 109. sayfaları arasındaki bilgilerden yararlanarak cevaplayınız.


 Coğrafi keşiflerin sebebi nedir? Avrupalı denizcilerin yeni yollar arama girişimleri sonucu okyanuslara açılmaları pek çok yerin keşfedilmesine ve yeni ticaret yollarının bulunmasını sağladı.
 Coğrafi keşifleri kolaylaştıran gelişmeler nelerdir? Pusula ve açıölçerin icadı, büyük gemilerin yapılması,haritacılığın gelişmesi
 Coğrafi keşiflerin sonuçları nelerdir?Amerika gibi yeni kıtalar bulundu. Avrupa’da coğrafya bilgisi arttı, dünyanın düz değil yuvarlak olduğu anlaşıldı. Dünyanın düz olduğunu iddia eden
kiliseye duyulan güven azaldı ve düşünce hayatı giderek özgürleşti. Keşfedilen yerler Avrupalı devletler tarafından sömürgeleştirildi. Sömürgeleştirilen yerlerden Avrupa’ya taşınan değerli madenler ve ürünler Avrupa’nın zenginleşmesini sağladı. Ticaretle uğraşan ve zenginleşen Avrupalı aileler kültür ve sanat hareketlerini desteklediler. Böylece Rönesans hareketinin başlamasına katkıda bulundular.
 Rönesans’ın başlamasında hangi gelişmeler etkili olmuştur?Coğrafi Keşifler sonucu Avrupa’daki zenginleşme, yeni buluşlar ve icatlar, kültür ve sanat hareketlerinin gelişmesi.
 Rönesans’ın sonuçlan nelerdir?Rönesans sonucunda birçok Avrupa ülkesinde bilim, sanat ve edebiyat gelişti. Pek çok sanatçı ve bilim insanı eserler verdi. Düşünce hayatı özgürleşti, deney ve gözleme dayalı bilimsel çalışmalar arttı.
 Rönesans döneminde astronomi alanında kimler, hangi çalışmaları yapmışlardır? (Kopernik, 1473-1543) gözlemleri sonucu Dünya’nın Güneş etrafında dönen gezegenlerden biri olduğunu ortaya koydu.Galileo Galilei (Galileo Galile, 1564-1642), gökyüzündeki cisimleri gözlemleyebilmek için gelişmiş bir teleskop yaptı. Yaptığı gözlemler sonucu Ay’ın yü-
zeyinde yükseltiler olduğunu, Samanyolu galaksisinin küçük yıldızlardan oluştuğunu ve Jüpiter gezegeninin dört uydusu olduğunu tespit etti.
 Reform öncesinde Katolik kilisesinin dinî, siyasi ve ekonomik gücü hakkında neler söylenebilir?Papalar kendilerini Hz.İsa’nın yeryüzündeki vekili olarak görüyor ve din adamından çok bir kral gibi hareket ediyorlardı. Papalar, kiliseler aracılığıyla topladıkları paralarla zenginlik içinde yaşıyorlardı. İnsanlara “endülüjans” adı verilen belge vererek para karşılığında insanların günahlarını bağışlıyor, aforoz yetkisiyle de onları dinden çıkarabiliyorlardı. Krallar dahi papadan çekiniyor onunla ters düşmemeye gayret ediyorlardı.
 Martin Luther, Katolik kilisesine neden tepki göstermiştir?
1517’de bir bildiri yayınlayarak Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini, endülüjans satışının dinde yeri olmadığını, günahları ancak Tanrı’nın bağışlayacağını ifade etti.
Reform hareketlerinin sonuçlan nelerdir?

Reform hareketleri sonucu Avrupa’da mezhep birliği parçalandı. Katolik kilisesinin egemen olduğu topraklarda Protestanlık, Kalvenizm, Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıktı. Papa ve din adamları önceki etkilerini ve saygınlıklarını yitirdiler. Eğitim ve öğretim kilisenin elinden alınarak laik eğitim başladı.

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder
Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat