PROJE HAZIRLAMA DERS KİTABI SORU CEVAP KOMODOR YAY. SAYFA 93,94,95 3.ÜNİTE - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

20 Şubat 2017 Pazartesi

PROJE HAZIRLAMA DERS KİTABI SORU CEVAP KOMODOR YAY. SAYFA 93,94,95 3.ÜNİTE

PROJE HAZIRLAMA DERS KİTABI SORU CEVAP KOMODOR YAY. SAYFA 93,94,95 3.ÜNİTE
PROJE HAZIRLAMA DERS KİTABI SORU CEVAP KOMODOR YAY. SAYFA 93,94,95 3.ÜNİTE

A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Projede yapılan deney sonuçlarının tablo veya grafik şeklinde verildiği bölüm hangisidir?

A. Giriş B.Bulgular C.Tartışma D.Materyal, Yöntem ve Teknikler E.Özet


2. Projeyi yazma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Projenin adı kısa, açık ve anlaşılır olmalıdır.
B. Raporun yazılması da projenin hazırlanması kadar önemlidir.
C. Projenin yazımında uzun cümlelere özellikle yer verilmelidir.
D. Özet bölümünde proje ana hatlarıyla tanıtılmalıdır.
E. Teşekkür bölümünde kısa bir teşekkür metni olmalıdır.


3. Bir projeyi yazarken çalıştığımız alanla ilgili daha önce yapılmış çalışmalardan bahsettiğimiz bölüm hangisidir?


A. Tartışma    B. Kaynakça     C.Özet  D.Giriş   E.Teşekkür4. “Bu projede suyun etkili kullanımı amaçlanmaktadır.” Diyen bir araştırmacı, projenin yazımında hangi aşamadadır?


A. Giriş B. Projenin amacı C. Materyal, yöntem ve teknikler    D. Bulgular E. Tartışma


5. Proje yazımı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Projenin yazım aşaması, projenin hazırlanışı kadar önemli değildir.B. Projelerde deneme sonuçları tablo veya grafiklerle ifade edilebilir.
C. Projenin yazımında uzun ve karmaşık cümlelerden kaçınılmalıdır.
D. Materyal, yöntem ve teknikler bölümünde deneylerin sonuçları yorumlanamaz.
E. Her aşamaya ayrı bir önem verilmelidir.


6. “Projenin ana hatlarıyla tanıtıldığı, projenin başında veya sonunda yer alan bölümdür.” Yukarıdaki bilgi, proje yazım aşamalarından hangisine aittir?


A. Projenin amacı B. Giriş C. Özet D. Bulgular E. Materyal, yöntem ve teknikler


B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise boşluğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
CEVAPLARI AŞAĞIDA

Verileri düzenlemek amacıyla oluşturduğumuz dosyadan, projenin yazılması esnasında faydalanırız.
Projenin yapılış aşamaları şekil, fotoğraf ve resim gibi görsel öğelerle kayıt altına alınmalıdır.
Projeleri kâğıda dökmek bilimsel etiğe aykırı bir davranıştır.
Projenin hazırlanmasında ve öncesinde yararlanılan eserlerin tanıtıldığı bölüm, özet bölümüdür.
Proje hazırlanırken kullanılan malzeme, ve gereçlerin listesi ve deneylerin yapılışı bulgular bölümünde verilmelidir.
Proje yazım işleminde bazı aşamalar önemlidir.
Hazırlamış olduğunuz projeye ait veriler düzenlenerek bir dosyada saklanmalıdır.


C. Aşağıdaki soruları uygun kavramla cevaplayınız.
1. Proje yazma basamaklarının birincisi.
2. Proje çalışmaları esnasında destek aldığımız kişi ve kuruluşlara şükranlarımızı bildirdiğimiz bö­lüm.
3. Projenin ne maksatla yapıldığının ifade edildiği bölüm.
4. Projede yararlanılan kaynakların verildiği bölüm.
5. Bulgularınızın, yorumlarınızın ve projeyle varacağınız yargıların belirtildiği bölüm.
6. Projenizin ana hatlarıyla tanıtıldığı bölüm.
7. Çalıştığınız alanda daha önce yapılmış benzer çalışmaların ve sizin çalışmanızın farklarının be­lirtildiği bölüm.


A) 1.B 2.C 3.D 4.B 5.A 6.C

B) D, D, Y, Y, Y, Y, D

C) 1.PROJE ADI, 2.TEŞEKKÜR, 3.PROJENİN AMACI, 4.KAYNAKÇA, 5.TARTIŞMA, 6.ÖZET, 7.GİRİŞ

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder
Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat