PSİKOLOJİ DERS KİTABI SORU CEVAP EKOYAY SAYFA 143-144, 3.ÜNİTE - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

20 Şubat 2017 Pazartesi

PSİKOLOJİ DERS KİTABI SORU CEVAP EKOYAY SAYFA 143-144, 3.ÜNİTE

PSİKOLOJİ DERS KİTABI SORU CEVAP EKOYAY SAYFA 143-144, 3.ÜNİTE

PSİKOLOJİ DERS KİTABI SORU CEVAP EKOYAY SAYFA 143-144, 3.ÜNİTEA. Aşağıdaki test soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Öğrenme, tekrar ya da yaşantı sonucu davranışlarda meydana gelen kalıcı ve sürekli değişikliklerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu ortaya çıkan davranışlardan değildir?
A. Çok iyi bir yüzücü olmak                   
B. Görgü kurallarına uygun davranmak
C. Şiddetli bir gürültüyle irkilmek        
D. Yaşlılara saygı göstermek
E. Zor durumlarda yalan söylemek
2. Model alarak öğrenme, türün bir başka üyesinin davranışlarını örnek almadır. Başkalarının söylediklerini ya da yaptıklarını taklit etmedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi model alarak öğrenmeye örnek verilemez?
A) Küçük bir çocuğun annesinin topuklu ayakkabılarını giymesi
B) Bir gencin saçlarını sevdiği pop şarkıcısınınki gibi kestirmesi
C) Arkadaşlarına ders anlatan öğrencinin, öğretmeni gibi davranması
D)Televizyon izlememe cezası verilen öğrencinin, ablası gibi buna itiraz etmesi
E) Nobel Ödülü’nü alan bir bilim insanının tepkisiz kalması
3. Üzüntülü durduğumuzda çevremizdekilerin isteklerimizi yerine getirdiklerini görürsek bu davra­nışı tekrarlarız. Ama soğuk su içip hastalanırsak bunu bir daha yapmayız.
Öğrenme sürecini bu şekilde örneklendiren bir psikolog, öğrenme için aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir?
A) Başarıya götüren davranışlar tekrarlanır, başarısızlığa yol açanlar terk edilir.
B) Organizma kendisi için ödül olan davranışları da bir süre sonra terk edebilir.
C) Güdüler ve güdülenme, öğrenmenin daha çabuk gerçekleşmesini sağlar.
D) Bireyin gereksinimlerini karşılayan uyarıcılar daha çabuk öğrenilir.
E) Belirli aralıklarla pekiştirilen davranışların öğrenilmesi daha kolaydır.
4. Öğren me stratejileri ile ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) Uzun malzemede aralıklı öğrenme yararlıdır.
B) Anlamsız malzemede toplu öğrenme yapılmalıdır.
C) Uzun malzemede toplu öğrenme yararlıdır.
D) Her durumda toplu öğrenme daha yararlıdır.
E) Anlamlı malzemede aralıklı öğrenme yararlıdır.
5. Üniversiteyi bitirdikten sonra işe giren ve uzun yıllar çalışan bir kişinin bir master programına başlaması durumunu aşağıdaki yargılardan hangisi en doğru şekilde ifade etmektedir?
A) Eğitim süreci yaşamın başlangıcında sona ermelidir.
B) İnsanlar yaşam boyu öğrenme sürecini sürdürmelidir.
C) Öğrenme için zamanın ve yerin önemi yoktur.
D) İnsanlar isteklerini er ya da geç gerçekleştirirler.
E) Her şey zamanında ve yerinde yapılmalıdır.B. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcükleri e tamamlayınız.
1....................................... , tekrar ya da yaşantı sonucu davranışta meydana gelen, yeni davranışlar kazanma şeklinde ortaya çıkan, sürekliliği olan bir değişikliktir.
2. Koşullanmadan önceki herhangi bir tepkisel davranış ..................................  …………  dır.
3................................................................................ , sönme yoluyla yok olan tepki ya da reflek­sin bir süre sonra kendiliğinden tekrar ortaya çıkmasıdır.
4. Ödüle götüren ya da cezadan kurt aran bir davranışın yapılmasını öğrenme …………………… dır.
5....................................................................... , organizmanın algılama, hatırlama, düşünme gibi bilişsel süreçler aracılığıyla öğrenmesidir.
6. Birbiriyle bağlantısı olmayan malzemelerin öğrenilmesinde………………………………………......... yanında yazma­ya yer verilmesi doğru olur.
7. Öğrenmeden sonra dinlenme, unutmayı  …….....................................

C. Aşağıdaki açık uçlu soruları yanıtlayınız.
1. “Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.” atasözünü öğrenme açısından değerlendiriniz.
2. Davranışçı yaklaşım, öğrenme konusunu nasılve neden ele alır? Açıklayınız.
3. Tüm ilgisini futbola vermiş bir genç, bir bale sanatçısını kendisine modelolarak seçer mi? Niçin? Açıklayınız.
4. “Bir insana uçmayı öğretemeyiz.”, “Bir şempanzeye konuşmayı öğretmek söz konusu olamaz.”
Bu durumlara neden olan etken nedir? Açıklayınız.
5. Sönme nedir? Söndürülmek istenilen bir davranış konusunda neler yapılabilir? Belirtiniz.
6. Yaptığı iyiliklerin karşılığında iyilik ve teşekkür görmeyen birey, bir süre sonra artık bu fedakâr­ca davranışından vazgeçer. Bu durumu neyin yokluğuyla açıklayabiliriz?
7. “Akıl hastanesinde dokuz yıldır kalan bir kadın, her gün sırtına on iki kilo ağırlığında giysiler gi­yer. Doktorlar, onun yemeğinin miktarını giysilerinin ağırlığına göre ayarlarlar. Kadının giysileri on ki­lodan fazla olduğunda ona doymayacağı ama açlıktan da ölmeyeceği kadar yemek verirler. Hasta, ilk günler aç kalır ama daha sonra giysilerinin ağırlığını azaltmaya başlar. Bir haftanın sonunda giysileri­nin ağırlığı bir buçuk kiloya kadar düşer.” Örnekte izlenilen öğrenme yolu hangisidir? Açıklayınız.
8. Zil sesine koşullanan kedinin koşullanması, klasik koşullanmadır. Ama bir sirkte ateş çembe­rinin içinden atladıktan sonra kendisine ciğer verileceği öğretilmiş bir kedinin koşullanması, edimsel koşullanmadır. Buna göre klasik koşullanmayı, edimsel koşullanmadan ayıran temel farklar ne­lerdir? Belirtiniz.


1.C 2.E 3.A 4.A 5.B
1. Öğrenme 2. Koşulsuz tepki 3. Kendiliğinden geri gelme 4. Edimsel koşullanma 5 Bilişsel öğrenme 6. Anlatma 7. Azaltır

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder
Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat