SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN ? 2016-2017 SORUMLULUK SINAVLARI - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

5 Şubat 2017 Pazar

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN ? 2016-2017 SORUMLULUK SINAVLARI

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN ? 

 2016-2017 SORUMLULUK SINAVLARI

Son değişikliklerle Güncel Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde lise sorumluluk sınavları tarihi ve yapılış şekli yönetmelikte açıkça belirtilmiştir. Lisede bir dersten başarılı olabilmeniz için şu koşulları sağlamanız lazım.
1) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı 
ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması lazım.
2) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 
olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekiyor.

Lisede doğrudan sınıfı nasıl geçersiniz?
Lisede sınıfı direkt  yani doğrudan geçmek için ;

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;
1) Tüm derslerden başarılı olan,
2) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

Sorumluluk sınavları nedir ?
Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan
 sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders 
olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 
6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.
Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILIR ? Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır. tarafından yapılır.
Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav yapılması hâlinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen 
daha görevlendirilir.

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat