2017-2018 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Kitabı Cevapları, Lider Yayınları, Sayfa 10 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

20 Eylül 2017 Çarşamba

2017-2018 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Kitabı Cevapları, Lider Yayınları, Sayfa 10

2017-2018 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Kitabı Cevapları, Lider Yayınları,

Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş
(Yenileşme Dönemi)
SAYFA 10

Etkinlik: XIX. (19) yüzyılda Osmanlı Devletinin sosyal ve siyasi yapısı hakkında araştırma yapınız.

👉Özlü bilgiler için tıklayınız

Etkinlik: Osmanlı Devletinde Yenileşme Dönemi ne zaman ve nasıl başlamıştır?

Osmanlı Devletinde Yenileşme (Tanzimat) Dönemi 19. yüzyılda başlamıştır. Tanzimat Fermanı ile yapılan yenilikler devlet yöneticileri tarafından devletin varlığını sürdürmesi amacıyla yapılmıştır.


Etkinlik: Tanzimat Fermanı hakkında bilgi edininiz.

Tanzimat fermanı, 17. yüzyıldan beri bir türlü durdurulamayan gerilemenin son asırda bir bozgun havasına bürünmesi dolayısıyla devlete, yeni sorunları çözme imkânı vermek, devleti daha da güçlendirmek amacıyla ilan edilmiştir. Ayrıca yapılacak yeni düzenlemelerle de devletin sorunlarını çözmek, devleti yeniliklere açmak hedeflenmiştir. 

Bu nedenlerden dolayı 3 Kasım 1839 da Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayunu) ilan edildi. (Tanzimat Fermanının ilanıyla Osmanlı tarihinde yeni bir dönem açılmış (Tanzimat Devri) Bu devir 1876'ya kadar devam etmiştir.


Etkinlik: Skolastik ve ilmi düşünce hakkında bilgi 

 Skolastik zihniyet dini duyarlılığın ön planda olduğu zihniyettir. Ancak bu dini duyarlılık dinin özünü kavramaktan uzaktır. Eski yönetim tarzına, eski geleneklere aşırı bağlı olan bu zihniyet, Osmanlıda gelişmelere engel olmuştur. 

Bilim ve tekniğe önem veren, olayları bilimin ışığında değerlendiren, gelişmelere, yeniliklere bilimsel açıdan yaklaşan zihniyettir.

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1.etkinlik: XIX. (19) yüzyılda Osmanlı Devletinin sosyal ve siyasi yapısıyla ilgili görüş ve düşüncelerimizi söyleyiniz..

Yukarıda cevaplandı

2.etkinlik : Yenileşme dönemi hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
3.etkinlik    Aşağıda verilen metni okuyunuz.

Metne göre Osmanlı toplumunda padişahın konumu nedir?

Metne göre Osmanlı toplumunda padişah her şeyin merkezindedir. He rşey onun etrafında döner ve ona bağlıdır. 


Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat