9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 16 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

7 Eylül 2017 Perşembe

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 16

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 2017-2018  Sayfa 16

SAYFA 16

1) Edebiyat sanattır, malmezesi dil olan güzel sanat etkinliğidir. Duygu ve düşüncelerin söz veya yazıyla estetik ve etkili anlatılmasıdır. edebiyatfatihi.net

EK BİLGİLER:


EDEBİYAT NEDİR?ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
"Edebiyat" kelimesi köken bakımından Arapça "edeb" kelimesinden gelmektedir.
"İyi huy, ahlâk" anlamlarına gelen "edeb" kelimesinin Arapçadan dilimize geçişi çok eskilere dayanır.Hâlbuki kavram olarak "edebiyat", Tanzimat döneminde Fransızcadaki "literatüre”ün karşılığı olarak aynı kökten (edeb) türetilmiştir.Dola­yısıyla Tanzimat yıllarına kadar dilimizde manzum edebî metinler için “şiir” men­sur edebî metinler için de "inşâ" kelime/kavramları kullanılmıştır.


Dille yapılan güzel sanat; Edebiyat kelimesi Türkçede birden fazla anlamda kullanılmış ve hâlen de kullanılmaktadır. Bunlardan en çok kullanılan ilk iki anlamı şudur:- Dille yapılan güzel sanat;- Bu sanat üzerine yapılan her türlü araştırma, inceleme, değerlendirme, eğitim-öğretim faaliyeti.

 "Edebiyat" kelimesinin dilimizdeki en yaygın kullanımı ve bu kullanımda kar­şıladığı anlam, ilk sıradaki güzel sanatların ana kollarından biri olan ve dille yapı­lan sanat türüdür. Bu bağlamda denilebilir ki, edebiyat sanatı, en eski ve en yay­gın sanat türlerinden birisidir.

 Edebiyat nedir? Herhangi bir söz veya metni, "edebiyat" olarak isimlendirmemi­ze imkân veren nesnel değer ve nitelikler söz konusu mudur? Sözlü veya yazılı bir metni "edebî" kılan nitelikler ne/neler olabilir? Herkesin bildiği ve konuşabildiği dil, şair ve yazarın kaleminde nasıl sanata dönüşür? Sözü edebî kılan sır, onun içe­ riğinde mi, şeklinde mi, dilinde midir?

Hemen belirtelim ki, edebiyatla ilgili bu soruları bütün berraklığı ile cevaplaya­ bilmek hiç de kolay değildir. Zorluk, temelde üzerinde durulan konu veya objenin "sanat" olmasından kaynaklanır. Çünkü değişen bakış açısı, dünya görüşü ve este­tik değerlere göre, bu konuda farklı cevaplarla karşılaşmak her zaman için müm­kündür.

2) "Edebiyat yapmak" deyimi bir konuda boş, gereksiz, süslü püslü sözler söylemek anlamlarına gelir.  Günlük hayatta da bu deyimi kullanırız. 
Örneğin; Bırak edebiyat yapmayı da düşündüğünü açıkça söyle.


diğer sayfalar

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat