10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018,Sayfa 70-71 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

14 Ekim 2017 Cumartesi

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018,Sayfa 70-71

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018,Sayfa 70-71

SAYFA 70

1. Koşuklar hangi konularda söylenir?
Aşk, sevgi, ayrılık, tabiat, yiğitlik, cesaret gibi konularda söylenir.

2. Yüzyıllar boyunca bir milletin zevkini yansıtan şiir türlerinin değişmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şiirlerde işlenen duygular (aşk, sevgi, ayrılık, gurbet, yiğitlik, cesaret, ) insanlar var olduğundan beri olduğundan ve olacağından  bu duyguları yansıtan şiirler her zaman var olacaktır. 

                  Metin Soruları                               

1. Yukarıda verilen koşuklardan yola çıkarak İslamiyet’ten önceki Türklerin yaşayışı ile ilgili hangi çıkarımlara ulaşabiliriz? Aşağıya yazarak açıklayınız.

Verilen koşuklardan hareketle İslamiyet'ten önce Türklerin  savaşçı olduklarını  ve yiğitlik göstermenin önemli olduğu çıkarımına ulaşabiliriz.

Genel olarak daGöçebe bir yaşam sürüyorlardı.
Avcılık, hayvancılık önemli geçim kaynaklarıdır.
Pagan inanışı, Şamanizm ve Gök Tanrı inancı Türklerin ilk dinî inancını oluşturuyordu
Hakan tarafından yönetim vardır
Milliyetçi ve merkeziyetçi bir toplumdur
Boylar halinde yaşarlar.
Savaşçı kimlikleri vardır.
Türkler, ehlîleştirdikleri atlarla akıncılık yapmışlar, çiftçilikle uğraşan kavimler üzerinde üstünlük sağlamışlardır…

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı, Biryay Yayınları , Sayfa 71 Cevabı 
SAYFA 71

2. Okuduğunuz koşukların ahenk unsurlarını (ölçü, durak, kafiye, redif, ses ya da kelime tekrarları) bulunuz. Ahenk unsurlarının şiire katkısını değerlendirerek aşağıya yazınız.
İlk koşukta "ildi" redif; -r" yarım kafiye
7'li hece ölçüsü (4+3 duraklı) 

2. dörtlükte: 
"tadım" redif; "r" yarım kafiye
7'li hece ölçüsü (4+3 duraklı) 

3.dörtlükte:

"dım" redif
7'li hece ölçüsü (4+3 duraklı) 

Ahenk unsurları şiiri  akıcı kılan, dinleyicide hoş bir etki uyandıran ve şiirin akılda kalmasını sağlayan bir öğedir.

3. Okuduğunuz koşuklarda kullanılan edebî sanatlar aşağıda verilmiştir. Bu sanatların geçtiği yerleri tespit edip karşılarına yazınız.


Edebî Sanat                                       kullanıldığı yer:

Kişileştirme (Teşhis)                                  
Benzetme (Teşbih) :  "yağmur gibi kanlı yaşlar", "aslan gibi kükredim"
Abartma (Mübalağa) : yağmur gibi kanlı yaşlar

4. Okuduğunuz koşukların temasını aşağıdaki tabloya yazınız.
1. Koşuk tema: Bahar

2. Koşuk tema: Ayrılık acısı

3. Koşuk tema: yiğitlik


                                Eleştirel Okuma               

1. Okuduğunuz koşuklarda kullanılan deyimleri bulunuz. Bu deyimlerin şiirin anlatımına katkısını değerlendiriniz.

yarayı deşmek : 

Deyimler şiirin anlatımını zenginleştirmiş, duyguların kısa yolda etkili bir biçimde anlatılmasını sağlamıştır.


2. Metindeki değerleri günümüz değerleriyle karşılaştırınız.
Aşk, mutluluk, yiğitlik günümüzde de var olan değerlerdir.

3. Şiirdeki kişinin öfkelenip savaşmasının sebebi ne olabilir? Tartışınız.Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat