11.Sınıf Türk edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 50 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

15 Ekim 2017 Pazar

11.Sınıf Türk edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 50

11.Sınıf Türk edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 50

SAYFA 50

9. İncelediğiniz metinleri masal, destan, halk hikâyesi ve mesnevi ile aşağıdaki başlıklara göre karşılaştırarak ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

 Tema:  Masallarda iyilik-kötülük, doğruluk, sevgi vb; destanlarda, halk hikayelerinde ve mesnevilerde aşk, kahramanlık gibi temalar işlenirken incelediğimiz metinlerde platonik aşk, pişmanlık, yanlış kadını sevmenin meydana getirdiği yıkımlar...

• Anlatım biçimi: Hepsinde öyküleyici ve betimleyici anlatım...

• Hâkim zihniyet: Destanlar, halk hikayeleri sözlü gelenek döneminin hakim zihniyetini, mesneviler İslam medeniyetinin şekillendirdiği kültürün belirlediği hakim zihniyeti, incelediğimiz metinler ise Batı etkisindeki Tanzimat döneminin hakim zihniyetini yansıtır.

                                                          http://www.edebiyatfatihi.net/2017/09/11sinif-turk-edebiyati-kitabi.html

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.• Tanzimat edebiyatının ilk romancıları Şemsettin Sami ve Namık Kemal’dir. (D)
• Tanzimat edebiyatının ilk romancıları realizm akımından etkilenmişlerdir. (Y)
• Edebiyatımızda ilk roman denemesi Samipaşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler” adlı eseridir. (Y)
• Edebiyatımızda ilk çeviri roman Yusuf Kâmil Paşa tarafından “Telemak” adıyla çevrilmiştir. (D)

edebiyatfatihi.net 

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Tanzimat Dönemi yazarları ...Fransız.... edebiyatından etkilenmiştir.
• Tanzimat Dönemi edebiyatçıları ..toplum için ..... sanat anlayışına sahiptirler.
• Tanzimat Döneminde ilk hikâye örneklerini ..Ahmet Mithat Efendi....., ..Letaif-i Rivayet .. adlı
eseriyle vermiştir.

3. Aşağıda verilenlere göre yazar - eser eşleştirmelerini yapınız.

Namık Kemal ⇒ Cezmi
Samipaşazade Sezai ⇒ Küçük Şeyler
Ahmet Mithat Efendi ⇒ Esrar-ı Cinayat 
Şemsettin Sami ⇒  Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
Recaizade Mahmut Ekrem ⇒  Muhsin Bey 

4. A 


Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat