9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66-70-71 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

13 Ekim 2017 Cuma

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66-70-71

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66-70-71

SAYFA 66

3. Etkinlik
a. Görseldeki manzarayı betimleyiniz.

Betimleyin 😊

b. Yaptığınız betimlemeden hareketle edebiyatın görsel sanatlarla ilişkisini değerlendiriniz.

Görsel sanatlar gibi edebiyat da insan da coşku ve estetik haz uyandırır.


4. Etkinlik

a. Son Kuşlar adlı metinden hareketle kimi insanların küçük çıkarları için doğayı tahrip etmekten kaçınmamaları nasıl değerlendirilebilir? Tartışınız.

Yorum sizin...

b. Hikâyedeki söz konusu olayları yaşadığınız çevrede gözlemleseydiniz ne yapardınız? Tartışınız.

Yorum sizin...

Son Kuşlar adlı hikâye ile ilgili bir değerlendirme yazısı yazınız.

Örnek değerlendirme yazısı için tıklayınız

b. Sıra arkadaşınızın değerlendirmeleri ile kendi yorumlarınızı karşılaştırınız.

SAYFA 70

Son Kuşlar adlı metni Kırda Bir Gün adlı metinle tür, biçim, üslup ve içerik bakımından karşılaştırınız.

Tür: Her iki metnin türü  durum(kesit) öyküsüdür.

Biçim: İki metin de düzyazı (nesir) biçiminde yazılmıştır.

Üslup: Her ikisi de sade, akıcı ve  içten  bir anlatıma sahiptir. Son Kuşlar adlı metinde kahraman ve ilahi bakış açılı anlatım birlikte kullanırken Kırda Bir Gün adlı metinde ilahbakış açısı kullanılmıştır. Son Kuşlar adlı metinde  iç konuşma tekniği  Kırda Bir Gün adlı metinde ise diyalog tekniği ağırlıklı olarak kullanılmıştır.

İçerik: İki metin de "doğa" temasını işlemiştir. Son Kuşlar adlı metinde küçük çıkarları için doğayı acımasızca tahrip eden insanlar anlatılırken Kırda Bir Gün adlı metinde yaşlı bir adam ve öksüz iki yoksul çocuğun fırtınadan sonra doğada  yaşadıkları ve izlenimleri anlatılmıştır.edebiyatfatihi.net


SAYFA 71

Dil Bilgisi

1. · İşsiz, güçsüz kaldığım gurbet ellerinde köşe pencerem, kendimce Abdülhak Hamid'in "Kürsü-i temaşa"sı yerine geçerdi.
· Deniz, Bozburun’a doğru başını almış gidiyor. Uzaklarda görünen, İstanbul’un neresi kim bilir? Sesler neden gelmiyor?

· Bunlarla bir yeşil meydanın kenarına varır, bunları bir ufacık ağacın altına çığırtkan kafesiyle bırakırlar, ağacın her dalına ökseleri bağlarlardı. Hür kuşlar, kafesteki çığırtkan kuşun feryadına, dostluk, arkadaşlık, yalnızlık sesine doğru bir küme gelirler.

Yukarıdaki parçalarda bulunan isimleri türlerine göre gruplandırarak aşağıdaki tabloda ilgili
bölümlere yazınız. Bu isimlerin metindeki işlevlerini belirleyiniz.

Özel isim : Abdülhak Hamit, Kürsi-i Temaşa, Bozburun, İstanbul, 
Cins isim: pencere, deniz, sesler, meydan, ağaç, kafes, kuşlar... 
Somut isim : pencere, deniz, sesler, meydan, ağaç, kafes, kuşlar...
Soyut isim: gurbet, hür, dostluk, arkadaşlık, yalnızlık...
Tekil isim: pencere, deniz, meydanın, ağacın, dalına, kafesteki, dostluk, arkadaşlık, yalnızlık...
Çoğul isim : uzaklar, kuşlar
Topluluk ismi : küme

www.edebiyatfatihi.net

2. Aşağıdaki cümlelerde isim tamlamalarını bularak bunların türünü belirtiniz.
· Yalnızlığın içine sinersiniz. yalnızlığın içi: belirtili isim tamlaması

· Köşe penceresini, işte, ben, bu bakımdan insan çevresinin bir damlası üstüne çevrilmiş bir mikroskop camı sayarım. (köşe penceresi: belirtisiz isim tamlaması, insan çevresinin bir damlası: zincirleme isim tamlaması, mikroskop camı: belirtisiz isim tamlaması)

· Can sıkıntısının bir sesi vardır; bunu ancak, böyle bir zamanda, o gurbet odasında duyarsınız. (can sıkıntısınınn bir sesi: zincirleme isim tamlaması, gurbet odası: belirtisiz isim tamlaması)

· Kimi bir çalılığın kenarındaki çimenlikte bütün eski ihtişamıyla daha yeni başlamıştır. (çalılığın kenarı: belirtili isim tamlaması)

· Bir apartman terası kadar ufak bu kır kahvesinin tahta masaları üstünde hâlâ karıncalar gezer, hâlâ
sinekler kahve fincanının etrafına konarlar. ( bir apartman terası: belirtisiz isim tamlaması, kır kahvesinin tahta masaları üstü: zincirleme isim tamlaması, kahve fincanının etrafı: zincirleme isim tamlaması)

3. Aşağıdaki parçada noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını belirleyiniz.
Zavallı Senegalli, bir türlü söyleyemediği "j"leri değiştirerek:
"Susu! Susu!" diye ne kadar bağırsa, hatta belindeki kayışla vursa nafile...
Juju kıyamet koparıyor, hırlıyor, eşiniyor, atılıyor, zapt edilmez bir hâle geliyor. O zaman, çaresiz, çeke
çeke, koparır gibi tekrar eve sokuyorlar. Balkondan uzanan penyuvarlı ve dağınık saçlı bir Frenk karısı,
ıslak köpek tüyü gibi koktuğu vehmini veren etekleri havalanarak iltifat ediyor:
"Juju! Juju! Şeri..."
Ve sokağın sükûneti de geri geliyor.

Parçadaki noktalama işaretleri; duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, cümledeki duraklama noktalarını belirlemek, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere kullanılmıştır. 

4. Zincir adlı metinde geçen "mübalağa, lüzum, ilmî, fenni, halk olmak, sükûnet" kelimelerinin doğru telaffuzuna yönelik çalışmalar yapınız.
....

5. Zincir adlı metinde günümüz yazım ve noktalama kurallarına uymayan kullanımları belirleyiniz

Metinde geçen "tirilyon" sözcüğü günümüzde "trilyon" ;
 "minimini" ikilemesi  günümüzde ayrı yazılıyor "mini mini"
halkolmak  birleşik kelimesi günümüzde "halk olmak" şeklinde ayrı yazılıyor.

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat