9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 80-81-82-83-84-85 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

7 Kasım 2017 Salı

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 80-81-82-83-84-85

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 80

sayfa 80
OKUMA

HAZIRLIK

Aşağıdaki metinlerin biçim yönünden farklılıklarını belirleyiniz.

Güzelliğin On Par'etmez şiiri hece ölçüsüyle yazılmış 5 dörtlükten oluşmuştur. Ne Böyle Sevdalar Gördüm Ne Böyle Ayrılıklar adlı şiir ise bir bent iki dörtlükten oluşmuştur . Bu şiir serbest tarzdadır.

SAYFA 83

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Yayla Dumanı adlı şiirin temasını belirleyiniz.

Şiirin teması doğadır.

2. Şiirdeki betimlemeler resim sanatıyla nasıl ilişkilendirilebilir? Açıklayınız.

Şiirin anlamsal kurgusunda gözlemin ve betimlemenin önemli bir etkisi vardır.  Şair, doğayı bir ressam dikkatiyle izlemiş, gördüklerini kendi bakış açısına göre yorumlamış ve tablo gibi şiir yazmıştır.

3. Güzelin saçı ve gözleriyle yayla dumanı arasında nasıl bir ilişki kurulmuştur? Açıklayınız.

Yayla dumanı her yere dağılır ve yayılır. Şair de  yayla dumanı olup sevgiliye kavuşmak istiyor. 

4. Son dörtlükte şairin yayla dumanının içinde kaybolma isteği ile duygu dünyası arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


Şair, hayatın gerçeklerinden, gürültü ve kalabalıklarından kaçıp uzaklaşmak istiyor. Bir duman kadar dünya ağırlığı ve doğaya ait yaşam sürmek istiyor. edebiyatfatihi.net ÖZGÜN VE KALİTELİ

SAYFA 84


a. Yukarıdaki nazım biçimlerini ait oldukları şiir geleneğine göre tabloya işaretleyiniz.
edebiyatfatihi.net

b. Tespitlerinizden hareketle nazım biçimi ile şiir geleneği arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

 Her şiir geleneğinin (halk şiiri, Divan şiiri, Batı etkisindeki şiir geleneği)  kendine özgü nazım biçimleri vardır. Bu nazım biçimlerinin oluşmasında şiir geleneğini etkileyen farklı kültürlerle etkileşim vardır.  Örneğin Arap ve İran edebiyatından etkilenen Divan şiiri geleneğinde şarkı ve tuyuğ nazım şekilleri haricinde diğer biçimler, Arap ve İran edebiyatlarından alınmıştır. 

a. Yukarıdaki şiirin temasını belirleyiniz.

Gece ve doğa

b. Yukarıdaki şiirin nazım birimini belirleyiniz.

Dörtlüktür.

                                           http://www.edebiyatfatihi.net/2017/09/2017-2018-9sinif-turk-dili-ve-edebiyati.html
SAYFA 85


Hazırlık
1. Aşağıdaki sözleri birbiriyle ilişkilendirerek açıklayınız.


“Şiirde ilk dize Tanrı vergisi, gerisi alın teridir.” [Valery (Valeri)]
“Şiir kelimelerle yazılır.” [Mallarmé (Malarme)]
“Bir şiir hiçbir dile tercüme edilemez hatta yazılmış göründüğü dile bile.” [Cocteau (Kokto)]

Şiir yazmada yetenekten daha çok  çalışmak önemlidir. Çünkü şiir emek işidir ve güzel şiir ancak çok çabalayarak ortaya çıkar. Malzemesi kelimeler olan şiire şairinin  kültürel birikimi, sanat zevki, dünya görüşü, mizacı ve tecrübeleri  yansır, bu yüzden her şiiri kendine özgü bir derinliği vardır.

2. Aşağıdaki şiiri düzyazıya çeviriniz. Elde ettiğiniz metnin şiir ile aynı etkiyi sağlayıp sağlamadığını değerlendiriniz.

Hoyrattır bu akşamüstüler daima.
Gün saltanatıyla gitti mi bir defa
Yalnızlığımızla doldurup her yeri
Bir renk çığlığı içinde bahçemizden,
Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan
Lavanta çiçeği kokan kederleri;
Hoyrattır bu akşamüstüler daima.

Düzyazıya çevrilmiş hali

Bu akşamüstüler daima hoyrattır. Gün saltanatıyla bir defa gitti mi her yeri yalnızlığımızla doldurup bir renk çığlığı içinde bahçemizden,  lavanta çiçeği kokan kederleri bohçamızdan bir el çıkarmaya başlar. 

Elde edilen metin şiir ile aynı etkiyi sağlamaz. Çünkü şiir, düzyazıya çevrildiğinde ahenk unsurları ve anlam kaybolmaktadır. 

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat