11.Sınıf Türk edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 51-54.Sayfa Cevapları - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

22 Aralık 2017 Cuma

11.Sınıf Türk edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 51-54.Sayfa Cevapları

11.Sınıf Türk edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 51
UYARI: Bu ve diğer hiçbir içeriğimizi başka sitelerde yayınlanmanıza iznimiz yoktur. edebiyatfatihi.net

4.b Göstermeye Bağlı Edebi Metinler(Temaşa)
Hazırlık Çalışması
a) Metne göre edebiyatımızda modern tiyatro eserleri ne zaman verilmeye başlanmıştır?

Tanzimat'tan sonra başlamıştır.

b) Metne göre modern tiyatrodan önce toplumumuzda göstermeye bağlı hangi edebî türler vardır? Söyleyiniz.

Meddah, Karagöz ve ortaoyunu gibi türler vardır.

SAYFA 54

1. Metinde geçen olayları sıralayarak metnin olay örgüsünü bulunuz.
Metnin olay örgüsü:
  • Şair Müştak Beyin arkadaşı Hikmet Efendiyle Kumru Hanım ve ablası Sakine Hanım hakkındaki diyalogları
  • Şair Müştak Beyin kendi kendine konuşması, evleneceği için içi içine sığmaması
  • Şair Müştak Beyin istediği Kumru Hanım yerine gelin olarak  evde kalmış Sakine Hanımın getirilmesi,edebiyatfatihi.net
  • Mahallelinin eve toplanması

2. Metnin olay örgüsü yazıldığı dönemin sosyal hayatına uygun düşmekte midir? Niçin?

Tanzimat döneminde görücü yoluyla evliliğe bir eleştiri niteliği taşıdığı için dönemin gerçekliğine uygundur.

3. Metindeki olaylarla ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Görücü yoluyla evlenmek  yanlıştır ve bu durum gülünç duruma da düşürebilir. 

4. Metnin kahramanları kimlerdir ve bu kahramanların belirgin özellikleri nelerdir?


5. Metindeki kahramanların olay örgüsü içindeki temsil ettikleri değerler nelerdir? Kahramanlarla metnin yazıldığı dönemin gündelik hayatında karşılaşmak mümkün müdür? Niçin?

Mümkündür, heyecanlı, aceleci, saf mizaçlı, açıkgöz ve fırsatçı tiplere her dönemde rastlanabilir. 

6. Olayların geçtiği mekânları söyleyiniz. Bu mekânlar nasıl anlatılmıştır ve gerçekliğe uygun mudur? Açıklayınız.

Şair Evlenmesi'nde mekanla ilgili ifadeler yoktur.Ancak yaşanan olaylardan hareketle mekanın Müştak Beyin evi olduğu anlaşılmaktadır, fakat mekan tasvir edilmemiştir.Bu bakımdan mekanın gerçeklikle ilişkileri  vardır.

7. Olaylar hangi zamanda geçmektedir? Bu zamanla yaşanılan zaman arasında nasıl bir bağ vardır? Zamanın olay örgüsündeki işlevi nedir?

Eserdeki olay Tanzimat yıllarında meydana geliyor ,fakat belirli zaman ifadeleri yoktur.Zaman ile metindeki zaman o dönemin gerçeklğini yansıttığı için uyumludur. Zaman, diğer yapı unsurları gibi metnin yapısını oluşturan bir ögedir, olayların meydana geldiği zaman dilimini gösterir


8. Metnin yapı unsurları arasında uyumsuzluk var mıdır? Niçin?

Olay örgüsü, kişiler yer ve zaman unsurları arasında uyumsuzluk yoktur. Çünkü yaşananlar, kişiler, mekan ve zaman ögesi birbiriyle dönemin gerçekliğine uygun şekilde kurgulanmıştır.

9. Metnin temasını söyleyiniz. Bu tema hangi sosyal gerçeklikle ilgilidir? Bu sosyal gerçeklikle metnin yazılış amacı arasında bir ilişki söz konusu mudur? Açıklayınız.

Tema "görücü usûlüyle evlenmenin yanlışlığı"dır.  Bu tema sosyal bir sorun olan görücü usulüyle evlenmenin yanlışlığı gerçekliğiyle ilgilidir. Metnin amacı halkı eğitmek, bilgilendirmek ve görücü usülünün yanlışlığını ve olumsuz sonuçlarını halka tiyatro yoluyla göstermektir.
10. Metinden hareketle Şinasi’nin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.
Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat