11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 61-62-63-64-65 Ölçme Değerlendirme Cevapları - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

22 Aralık 2017 Cuma

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 61-62-63-64-65 Ölçme Değerlendirme Cevapları

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 61-62-63-64-65 Ölçme Değerlendirme Cevapları

SAYFA 61

 5. Etkinlik:

Tanzimat Dönemini etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarının neler olduğunu aşağıdaki tabloda gösteriniz.


Tanzimat Dönemini Etkileyen Sanat, Edebiyat ve Düşünce Akımları

Romantizm, klasizm, realizm, Aydınlanma Çağı

ANLAMA VE YORUMLAMA

 6. Etkinlik:

Tanzimat Döneminin kültür ve sanat hayatımızdaki yeri ve değeri konusunda bir tartışma düzenleyiniz. Ulaştığınız sonuçları aşağıda noktalı bırakılan alana maddeler hâlinde yazınız.


 7. Etkinlik:

Tanzimat Edebiyatı Döneminde yazı dili ile konuşma dili birbirine yaklaşmış mıdır? İncelediğiniz metinlerden hareketle örnekler vererek açıklayınız.

İlk dönemde yaklaşmıştır. Şinasi Şair Evlenmesi adlı oyununda günlük konuşma dili ve yerel söyleyişler görülmektedir. 

 8. Etkinlik:

İletişim aracı olarak gazetenin Tanzimat Döneminde yüklendiği işlevleri söyleyiniz.

edebiyatfatihi.net

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Zehra edebiyatımızın ilk psikolojik romanıdır. ( Y)

• Takvim-i Vekâyi ilk yarı resmî gazetemizdir. (Y )

• Tanzimat edebiyatçıları sadece romantizmden etkilenmiştir. (Y )

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Noktalama işaretlerini edebiyatımızda ilk kez ....ŞİNASİ.... kullanmıştır.
• Edebiyatımızda Tanzimat Dönemi ..TERCÜMAN-I AHVAL GAZETESİ.... ile başlar.

• İlk özel gazetemiz..TERCÜMAN-I AHVAL'dir.........

3. Aşağıdakilerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?
A) Talim-i Edebiyat
B) Gülnihal
C) Zoraki Tabip
D) Çok Bilen Çok Yanılır
E) Sabru Sebat


cevap: A


SAYFA 62

2.ÜNİTE ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

1) A

2) B

3) C

SAYFA 63

4) E

5) C

6) E

7) A

SAYFA 64

8) D

9) C

10) E

11) D


SAYFA 65

12) C

13) A

14) C

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat