Altay Yaratılış Destanındaki Mitolojik Ögeler Nelerdir? - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

8 Aralık 2017 Cuma

Altay Yaratılış Destanındaki Mitolojik Ögeler Nelerdir?

Bu yazımızda Altay Yaratılış Destanı'ndaki mitolojik motifleri inceledik.

Altay Yaratılış Destanındaki Mitolojik Ögeler Nelerdir?

Ak-Ana: Denizin dibinden çıkması ve dünyanın yaratılışı hakkında bilgi vermesi bakımından önemli bir motiftir. Bay Ülgen'e yeri ve göğü yaratma ilhamını vermiştir.

Balık: Dünyanın üzerinde durduğu büyük balık, destandaki mitolojik bir ögedir.

Dünyanın altı günde yaratıldığı motifi: Yaratılış Destanında Bay Ülgen dünyayı altı günde yaratmıştır.

Su: Yeryüzünün başlangıçta henüz toprak yaratılmadan önce uçsuz bucaksız "su" ile  kaplı olması.

Toprak:  Topraktan gelip toprağa gitme ve oradan tekrar yeşerme fikrinden beslenen inanç sistemlerinde dişil olarak görülen toprak mitolojik bir ana motiftir.

Tanrı Ülgen: Ülgen göğün 16. katında Altın dağda ikamet eder ve altın bir taht üzerinde oturur. Tahtı ay ve güneşin ötesindedir. Ülgen, gök cisimlerini yönetir, yağmur yağdırır, gök gürültüsü ve yıldırımları da o gönderir.

Erlik: Ülgen'in topraktan yarattığı kişi. Sonradan Tanrı Ülgen'e büyüklük taslamıştır.

edebiyatfatihi.net 

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat