MÜTESADİF ŞİİRİNİN TEMASI, TÜRÜ, İÇERİK VE BİÇİM İNCELEMESİ - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

25 Ekim 2018 Perşembe

MÜTESADİF ŞİİRİNİN TEMASI, TÜRÜ, İÇERİK VE BİÇİM İNCELEMESİ

MÜTESADİF ŞİİRİNİN TEMASI, TÜRÜ, İÇERİK VE BİÇİM İNCELEMESİ

www.bolcevap.com

Türk edebiyatının "şair-i âzâm"ı (büyük şair) Abdülhak Hamit Tarhan Tanzimat Dönemi'nin ikinci kuşak sanatçılarından biridir. Şiirdeki Batılılaşma hareketinin asıl büyük öncüsü olan Tarhan; yaşadığı dönemde "şair-i âzâm" (büyük şair)  unvanıyla anılmış şiir biçiminde ve içeriğinde önemli değişiklikler yapmıştır.

Şiirlerinde "tabiat" temasına yer veren şair, ilk kuşak sanatçılarının aksine bireysel temaları işlemiştir. Günlük hayat, ölüm, metafizik düşünceler, tabiat, aşk, vatan sevgisi  şairin sıkça işlediği temalardandır.Bu yazımızda Abdülhak Hamit Tarhan'ın "Mütesadif" şiirini incelemeye çalıştık:

Yazı: İrfan Yiğit/bolcevap.com

MÜTESADİF-ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

Konu: Tecessüs başlıklarına ayrılan şiirde şair,  tabiat karşısındaki izlenimlerini dile getirir.

Tema: Tabiat

Konusuna Göre Türü: Lirik şiir

Biçim: Serbest müstezat şeklinde yazılmıştır. Şiir kısa ve uzun dizelerden oluşan birimlerden meydana gelmiştir.

Biçim Özellikleri: (Serbest Müstezat)

• Hem aruz hem de hece ölçüsünün değişik kalıplarıyla yazılabilir.
• Aynı şiirde farklı kalıplar kullanılabilir.
• Uzun ve kısa dizeler düzenli ya da düzensiz sıralanabilir.
• Uyak düzeni şairin isteğine bağlıdır.
• Fransa’da Sembolizm’in yaygın olduğu dönemde gelişmiştir.

Ahenk Unsurları

Ölçüsü: Aruz ölçüsü (Şiirde birden çok farklı aruz kalıbı kullanılmıştır)

Kafiye ve Redifleri: Şiirde belli bir kafiye örgüsü olmayıp farklı uyak örgülerine yer verilmiştir.

Örnek:

Tecessüs-1:

a--nazar
a--muntazar  ("ar" tam kafiye)
b--garib
c--sahrada
b--dilfirib
c--enhada
d--hazin
c--dünyada
d--nazenin
c--deryada

➠"ar" tam kafiye, "rib" zengin kafiye; "-da" redif; "a" yarım kafiye; "in" tam kafiye

Dil Ve Anlatım: Betimleyici anlatımla tabiat tasvirleri yer almaktadır. Şiirde Arapça-Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü sanatlı, imgeli bir söyleyiş dikkat çekmektedir. 

Şair Hakkında:

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN (1852-1937)
 • Edebiyatımızın en bireysel şairlerindendir.
 • Batılılaşma hareketinin asıl öncüsü olarak kabul gördüğü için kendisine "ŞAİR-İ AZAM"(büyük şair) lakabı verilmiştir.
 • İkinci dönem Tanzimat edebiyatının en verimli, üretken, kudretli yazarlarından olan Abdülhak Hamit, modern edebiyatımızın kurucularındandır. Doğu ile Batı arasında bir köprü olabilecek kadar kuvvetli bir kültüre sahiptir.
 • Şiirdeki Batılılaşma hareketinin asıl büyük öncüsüdür. Yaşadığı dönemde Şair-i Azam unvanıyla anılmıştır. Şiir biçiminde ve içeriğinde önemli değişiklikler yapmıştır. Onda ölçü, uyak, dil kaygısı görülmez; bundan dolayı eserleri dil bakımından kusurludur. Dili çok ağır üslubu dağınıktır.
 • Abdülhak hamit Tarhan, şiirde tezatlara, şaşırtmacalara çok yer vermiş; lirik-felsefi bir anlayışla yazmıştır. Günlük hayat, ölüm, metafizik düşünceler, tabiat, aşk, vatan sevgisi gibi konuları işlemiştir.
 • Tanzimat şiirine geniş ufuklar açan, divan şiiri gelenğini tamamıyla yıkan Abdülhak Hamit; Tanzimat şiirine yüksek bir anlatım yeteneği kazandırmıştır.
 • Veremden ölen eşi Fatma Hanım onun edebiyatını büyük ölçüde etkilemiştir. Böylelikle ölüm teması onun şiirlerinin en temel teması olmuştur. Ünlü Makber şiirini eşinin ölümü üzerine yazmıştır.
 • Tiyatrolarında ağır bir dil kullanmıştır. Ayrıca tiyatroları sahne tekniğine de uygun değildir. Abdülhak hamit tiyatrolarını sahnelenmek için değil okunmak için yazmıştır. nazım-nesir karışık tiyatrolarında tarihi olaylar ve hayallerini anlatmıştır.
 • Sanat için sanat anlayışını benimseyen sanatçı, romantizm akımın etkisindedir.
 • Abdülhak hamit Tarhan, edebiyatımızın ilk pastoral şiir örnekleri olan şiirlerini Sahra adlı eserde toplamıştır.
 • ESERLERİ:
 • ŞİİR: 
 • Sahra (1879) 
 • Ölü (1886) 
 • Hacle (1886) 
 • Bir Sefilenin Hasbihali (1886) 
 • Bâlâ'dan Bir Ses (1911) 
 • Validem (1913) 
 • İlham-ı Vatan (1918) 
 • Tayflar Geçidi (1919) 
 • Ruhlar (1922) 
 • Garâm (1923)

 • TÜM TİYATRO ESERLERİ VE KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

 • OYUN: 
 • İçli Kız (1874) 
 • Sabr ü Sebat (1875) 
 • Duhter-i Hindu (1875) 
 • Nazife yahut Feda-yı Hamiyet (1876, 1919) 
 • Tarık yahut Endülüs Fethi (1879, 1970) 
 • Eşber (1880, 1945) 
 • Zeynep (1908) 
 • Macera-yı Aşk (1910) 
 • İlhan (1913) 
 • Tarhan (1916) 
 • Finten (1918, 1964) 
 • İbn Musa (1919, 1928) 
 • Yadigar-ı Harb (1919) 
 • Hakan (1935)

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat