10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 53 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

17 Eylül 2019 Salı

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 53

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 53

Kerem ile Aslı Hikayesi Cevapları

Sayfa 53

1. Metinden alınmış aşağıdaki cümlelerrde altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

Cevap: gözünü ayıramamak ➧Bir şeye devamlı bakmaktan kendini alamamak
sarmışYayılıp etkisi altına almak, kaplamak...
gönlü daralmak: sıkılmak, bunalmak, içi daralmak

2. Halk hikâyelerinin ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin etkisini de düşünerek halk hikâyelerinin ortaya çıkışını ve tarihsel dönem ile halk hikâyelerinin ilişkisini belirleyiniz.

Cevap: Halk hikayeleri, toplumsal iz bırakmış bir olaydan veya bir yazınsal ürünün sözlü kültürde bıraktığı derin etkiden kaynaklanarak ortaya çıkan halk edebiyatı ürünlerine verilen addır. Halk hikayeleri Destan Dönemi'nin bitmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bazı halk bilimciler halk öyküsünü: "Çağdaş çağlara yaklaştıkça geçirdiği değişimle destanların yerini tutan halk ürünü." olarak görmüştür. Destanlar olağanüstü ögelerin çokça rastlandığı türlerdir. Halk hikâyeleri ise olağanüstülük düzeyinin ikinci safhasında yer alır ve destanlara oranla halk hikâyelerinin olay örgüsü daha gerçekçidir. Halk hikâyeleri bu yönüyle modern çağların yazın türleri olan roman ve öykü gibi mensur türlerle, destan arasında bir geçiş sürecini yansıtan ürünlerdir.
 Türk edebiyatında halk hikâyelerinin en eski örneği sayılan “Dede Korkut Hikâyeleri” destandan halk hikayeciliğine geçiş döneminin ilk ürünü olarak kabul edilmektedir. 


3. Bir metinde üzerinde söz söylenen, yazı yazılan duygu, düşünce, olay veya durumlara konu denir. Konuyu oluşturan öğelerden yararlanılarak okura aktarılmaya çalışılan temel duygu veya anlamlara tema denir. Bu kısa hatırlatmadan yola çıkarak okuduğunuz metnin konusunu ve temasını belirleyiniz.

Cevap: 
Konusu: Birbirlerine aşık iki genç olan Kerem ile Aslı'nın türlü engeller çıkarılarak kavuşamamaları ve sonunda yanıp tutuşup kül olmaları anlatılır.

Teması: Aşk

4. Farklı düşüncelere, özelliklere sahip olmaktan veya hayat tarzından dolayı yaşanan anlaşmazlık durumlarına çatışma denir. Buna göre siz de okuduğunuz metindeki temel çatışmayı ve bu çatışma etrafında metinde yer alan veya metnin ima ettiği diğer çatışmaları belirleyiniz.

Cevap: Metindeki temel çatışma, "iyi-kötü, kavuşma-ayrılık " arasındadır.

5. Belli bir konu çevresinde var olan birden fazla olayın, sebep-sonuç ilişkisine bağlı bir biçimde oluşturdukları organik bütüne olay örgüsü dendiğini düşünerek okuduğunuz metnin olay örgüsünü belirleyiniz.

Cevap: 
  • Kerem'in rüyasında Aslı'yı görmesi
  • Aslı'nın babası olan keşişin Aslı'yı alıp Erzurum'a götürmesi 
  • Kerem'in de Aslı'yı bulmak için peşlerinden gitmesi
  • Kerem'in saz çalıp söylemesi
  • Kerem'in dostu Sofu'yu kaybetmesi...
bolcevap.com hazırladı. Emek hırsızlarına uyarı: İçeriklerimizin başka sitelerde yayınlanması kesinlikle yasaktır. 

DİĞER SAYFALAR BURADA

Arkadaşlarınla Paylaş

2 yorum

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat