10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 54 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

24 Eylül 2019 Salı

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 54

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 54
Kerem ile Aslı Hikayesi Cevapları

Sayfa 54

6. Okuduğunuz metindeki şahısların rol dağılımlarını, olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki özelliklerini, toplumsal statülerini de dikkate alarak tip veya karakter özelliği gösterip göstermediklerini belirleyiniz.

Cevap: Metindeki temel kahramanlar Kerem ile Aslı’dır diyebiliriz. Olayın bütününde bu iki kişinin serüvenini görmekteyiz. Bunun yanında hikayede ikinci derecede yer alan kahramanlar vardır: İsfahan Şahı, Keşiş, Sofu, Kayseri Bey’i, Halep Paşası. İkinci derecedeki kahramanlar olayın değişik aşamalarında hikayeye dahil olurlar.


Kişiler
Özellikleri 
Kerem
Aslı
Aşkları  için her şeyi göze alan yer yer olağanüstü özellikler gösteren tipler
Hükümdar
Kerem’in babası, adil, güçlü ve cömert
Hanım Sultan
Hükümdarın karısı
Keşiş
Aslı’nın babası, söz verdiği kızını Kerem’e vermemek için elinden geleni yapan zalim biri.
Irıskin
Aslı’nın annesi, zalim ve kötü biri…
Sofu
Kerem’in can dostu, vefalı arkadaş

➠Kerem ve Aslı "tip"tir.

7. Okuduğunuz metinde kahramanların ruh hâli ile zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi tespit ederek olayların gelişiminde zaman ve mekânın işlevini belirleyiniz.

Cevap:  Kerem ve Aslı metnindeki kahramanların ruh halleri zaman ve mekanlarla ilişkilidir. Örneğin hikayedeki mekanlardan biri olan Ağrı Dağı Kerem'in iç dünyasının bir yansıması olarak verilmiştir. Dağ, derdini içine gömen sessiz bir ozana benzetilmiştir. Zaman ve mekan unsurları hikayede olayın somutlaşma işlevini  görür. Mekân ile olayların anlaşılması kolaylaşır ve mekan, gerçekliği arttırmakla kalmaz okuyucunun eserdeki kahramanların özelliklerini anlamasına da yardımcı olur. www.bolcevap.com

8. Hikâyede, olay veya durumları aktaran, anlatan kurmaca kişilik anlatıcıdır. Anlatıcı, yalnızca o hikâyeye özgü olarak kurgulanan bir kişiliktir. Anlatıcının, aktardığı olayla ilgili ayrıntılara hâkimiyeti ve ayrıntıları aktarma biçimine ise bakış açısı denir. Bu kısa hatırlatmadan yola çıkarak okuduğunuz metindeki anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirleyiniz.

Cevap: Metinde olayların öncesi ve sonrasını, kahramanların ruhsal özelliklerini ve değişimlerini bilen hakim anlatıcı kullanılmıştır. Anlatıcı tüm olaylara hakim olduğu için okura olayları daha ayrıntılı aktarır, okur da böylece anlatılanları daha iyi anlamlandırır.

9. Okuduğunuz metinde yararlanılan anlatım biçimlerini (öyküleme, betimleme vb.) ve anlatım tekniklerini (gösterme, tahkiye etme, özetleme, geriye dönüş, diyalog, iç konuşma, iç çözümleme, bilinç akışı, pastiş, parodi, ironi vb.) tespit ederek bunların metindeki işlevini belirleyiniz.

Cevap: Metinde öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılmıştır.

Anlatım teknikleri:

Tahkiye etme➠Günlerce dere geçerek, tepe aşarak at sürdüler. Bitine piresine bakmadan han buldularsa handa, kahve buldularsa kahvede gecelediler. Geceleri eşkıya baskınından korktukları için hep gündüzleri yol alıyorlardı. Ama öyle yerlerden geçiyorlardı ki, doğa eşkıyadan beterdi.
Gösterme➠Kerem,
“Nedir bu başımıza gelenler!” dedi, ağlamaklı.
“Dert etme,” dedi Sofu, “Ağrı’yı aşan, burayı da aşar.” 
Diyalog➠ Sofu yerinden fırladı.
“Keşiş bir oyun mu etti yoksa?” diye sordu.
Kerem,
“Bu gece rüyamda Aslı Han’ı gördüm. Hem de toyda, gelinliğiyle... Sonu hayır olsun diyelim,” dedi.
Özetleme➠Meğer onlar uyurken, keşiş pilisini pırtısını toplayıp, karısıyla kızını alarak Erzurum’un yolunu tutmuştu bile.
İç ÇözümlemeDağ (...) uzaktan sessiz görünürdü, doruklarına varıldığında kar, boran, kamçı şaklaması gibi ses veren uğultulu rüzgârlar... Çok geçmedi, Ağrı Dağı’nın başını duman bürüdü. Dağ, tıpkı kendisi gibi, derdini içine gömen sessiz bir ozana benzedi.

www.bolcevap.com

Anlatım Tekniklerinin işlevi: Bu teknikler; anlatımı güçlendirmek, anlatılanı daha etkili bir şekilde aktarmak için yazarın seçtiği ve kullandığı yöntemlerdir. Anlatım teknikleri hikayeyi oluşturan olay, kişiler, zaman, mekân gibi unsurların bir arada ve etkili şekilde okura sunulmasını sağlar.
10. Okuduğunuz metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak ifade ediniz.

Cevap: 

Açık İletiler: Kerem'in sevgilisine kavuşmak için birçok zorluğa katlanması, asla yılmaması, dini farklılıkların birtakım çatışmaları beraberinde getirmesi...

Örtük İletiler:
Aşkın insana türlü zoruklara dayanma gücü veren güçlü bir olması
Sevgili için her şeyden vazgeçme
Gerçek aşk için cefa çekilmesi gerektiği

11. Sabır; hoşa gitmeyen olaylar, insanı zorlayan durumlar karşısında ruhsal dengeyi bozmamak için dünya ve ahiret yararlarını düşünerek insanın kalbinde yer tutan sükûnet ve dayanma kuvveti, Allah’a sığınıp güvenerek bela ve felaketlere direnç göstermedir. Bu açıklamaya göre sabır, insana ne kazandırır? Belirtiniz.

Cevap: Sabır insana zorluklar karşısında dayanma ve bunlara direnme gücü kazandırır.

Etkinlik:

Bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak, sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlara değer denir. Bu açıklamadan yola çıkarak okuduğunuz metindeki millî, manevi ve evrensel değerleri aşağıda verilen tabloda gösteriniz.

  • Milli değerler: Aşıklık geleneği, toy (düğün)
  • Manevi değerler: Allah inancı, ondan yardım dileme, 
  • Evrensel değerler: Aşk, aşk için mücadele etme, kararlılık, vefalı dostluk

bolcevap.com hazırladı. Emek hırsızlarına uyarı: İçeriklerimizin başka sitelerde yayınlanması kesinlikle yasaktır. 

DİĞER SAYFALAR BURADA

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat