10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 30 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

9 Eylül 2019 Pazartesi

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 30

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 30

Sayfa 30

1. Etkinlik

Edebiyatı Tarihinin Devirlere Ayrılması adlı metinden alınan aşağıdaki parçada geçen altı çizili kelimelerin yazımını kontrol ederek doğru yazılıp yazıl­madıklarını belirtiniz.


Cevap: Yazım yanlışı olan sözcüklerin doğrusu metinde parantez içinde verilmiştir.

Büyük devirlerden ilki, henüz işlenmemiş durumdadır. Elimizde bu devri belgelendiren ancak birkaç örnek bulunuyor. Şimdilik bunlara dayanıyoruz, ikinci devirdeki ümmet çağı (doğrusu: Ümmet Çağı)  edebiyatı, bin yıla yakın bir devri kapla­maktadır. (doğrusu: kapsamaktadır.) Bu edebiyatın başlangıçtaki karakterini belirttikten sonra, türlü etkenler altındaki gelişimini izleyebil­mek için, yüzyılları esas tutacağız.

Bu yüzyıllardan her birinin kendine göre özelliği vardır, örneğin, tasavvuf akımlarının yaygın hale geldiği (doğrusu: hâle geldiği) XIII. yüzyılda, Selçuklular zamanında Anadolu’da ilk ürünlerini veren Türk edebiyatı, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulup hızla genişlediği XIV. yüzyılda gelişmeye başlar. XV. yüzyılda, hele Fatih’ten sonra her alanda önemli kişileri yetiştirir. XVI. yüzyılda Baki ile olgunluk kazanır. Bir yandan da Türk edebiyatında yerlileşme eğilimleri görülmeye başlar. XVII. yüzyılda, üsluptaki sanat cilvelerinin yarattığı “tasannu’” son kerteye varmakla birlikte, bir durgunluk belirir. Nabi’nin bilim gücüyle kaleme aldığı “hikemî” şiirler, yüzyılın sonlarında sürüm kazanır. XVIII. yüzyılda, Lâle devrinin (doğrusu: Lale Devriyüksek çevrelerde yarattığı zevk ve eğlence havası içinde, şairlerde, Nedim başta olduğu halde (doğrusu: hâlde), günlük hayattan esin alma eğilimi görülür. Toplumun durumunu yansıtan şiirler çoğalır. 


2. Etkinlik:

Edebiyat -Tarih İlişkisi adlı metinden alınan aşağıdaki parçada geçen noktala­ma işaretlerinin hangi amaçla kullanıldığını belirtiniz.


İnsanlık tarihinde tarih anlayışı başlangıçtan beri önemli değişiklikler göstermiştir. Bu nedenle “Tarih nedir?” sorusuna verilen cevaplar da her devirde birbirinden farklı olmuştur. Tarih bir bilim olup onu meydana getiren olaylar ve şahsiyetler bir takım belgelere dayandırılarak verilir ancak bugün bu belgelerin de birer yorum oldu­ğu, onların da birileri tarafından yazıldığı için gerçekleri tam olarak yansıtmadığı düşünülmektedir. Sanat eser­leri gibi tarih de bir yorumdur ve bu yorum devrin şartlarına ve yorumu yapan kişilere bağlıdır. Tarihteki olay­ların oluş tarihleri her tarihçi tarafından kesin olarak bilindiği hâlde, bunların nasıl olduğu, şartları, gelişmesi, sonuçlarının ilgili ülkelere etkisi değişik tarihçiler tarafından farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Aynı tarihî olayı ya da şahsiyeti konu alan edebî eserlerde de yorumlar birbirini tutmamaktadır.

Edebiyat-tarih ilişkisi ilk zamanlardan beri insanların kafalarını kurcalamıştır. Aristoteles Poetika’sında dram sanatı ile tarihi kıyaslarken dramı tarihe göre daha değerli bulur. Ona göre dram sanatı (şiir), tarih bilgisinden daha felsefi ve daha yüksektir.

Cevap: 
  1. Nokta: Cümlenin sonuna konur.
  2. Tırnak işareti: Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tır­nak içine alınır. Ayrıca özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır.
  3. Virgül:  Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.
  4. Kısa Çizgi: Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır: (Metinden örnek➟Edebiyat-tarih)
  5. Kesme işareti: Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: (Aristoteles Poetikasında)
  6. Ayraç işareti () Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. (Metinden örnek➟dram sanatı (şiir)
Uyarı: Bu yazıyı  bolcevap.com hazırladı, içeriklerimizin başka sitelerde yayınlanması kesinlikle yasaktır. 

DİĞER SAYFALAR BURADA

Arkadaşlarınla Paylaş

1 yorum

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat