10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Cevapları, Öğün Yayınları, Sayfa 14 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

8 Eylül 2019 Pazar

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Cevapları, Öğün Yayınları, Sayfa 14


10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Cevapları, Öğün Yayınları, Sayfa 14


Sayfa 14

1. Okuduğunuz "Din ve Edebiyat ilişkisi“ metnine göre din, edebiyatı kangi yönde etkilemiştir? Belirtiniz.

Cevap:
Din, edebiyatı biçim ve içerik yönüyle etkilemiştir. Örneğin İslamiyetin kabulünden sonra önceden din dışı denebilecek özelliklere sahip eserler besmele, hamdele ve salveleyle başlamıştır.

2. Okuduğunuz metinlerin konusunu, amacını ve hedef kitle ile ilişkisini  belirleyiniz.

Cevap: 
Konusu: "A) Edebiyat-Tarih İlişkisi" adlı metnin konusu edebiyat ile tarih arasında nasıl bir ilişki olduğu; "B) Din-Edebiyat İlişkisi" adlı metnin konusu dinin edebiyatı nasıl etkilediğidir.

Amaç: Her iki metin de bilgi vermek, açıklamak, aydınlatmak amacıyla yazılmıştır.

Hedef Kitle: Metinler edebiyatın din ve tarihle ilişkisini anlamak isteyen okurlara yazıldığından açık, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.3. Okuduğunuz metinlerin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

A) Edebiyat Tarih İlişkisi: 
Ana Düşünce: Tarihin ve edebiyatın tarihi bir olayı işlemesi ve yorumlaması birbirinden farklıdır.

Yardımcı Düşünceler: Tarih; edebiyat için önemli bir kaynaktır.
Sanatçıların tarihi olaylar üzerindeki yorumları tarihçilere göre çok daha çeşitlidir.

B) Din-edebiyat İlişkisi

Ana düşünce: Edebiyatın dinî hayata, dinî hayatın da edebiyata ve dile etkisi vardır.

Yardımcı Düşünceler: 
Din estetik duyguyu besleyen önemli bir kaynaktır.
İslamlaşmayla birlikte edebiyat ve din ilişkisi daha zengin bir nitelik kazanmıştır.

4. Okuduğunuz metinlerdeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını  ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

Cevap: 
Anlatım Biçimi➜  Açıklayıcı anlatım, öğretici anlatım                                         

Düşünceyi Geliştirme Yolları➜ Tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, benzetme...

İşlevleriBunlar, metinde anlatılanların daha iyi ifade edilmesine, metinlerin açık ve anlaşılır olmasına katkı sağlıyor. 

5. Okuduğunuz metinlerde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini; cümle yapıları, kelime kadrosu, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususları da dikkate alarak belirleyiniz.

Cevap: Yazarlar sade, açık, akıcı ve anlaşılır bir dil kullanmışlardır. Konuyla ilgili kavram ve terimlere yer vermişler, öznel yargılar olmakla birlikte genelde nesnel anlatım tutumunu tercih etmişlerdir. 

6. Okuduğunuz metinlerde içeriğin doğal, toplumsal veya bireysel gerçeklikle ilişkisini inceleyerek metindeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal ögeleri belirleyiniz.

Cevap: Metinlerde içerik, doğal, bireysel ve toplumsal gerçekliği yansıtıyor. Edebiyatın din ve tarihle ilişkisi birey ve toplumsal gerçekliklere uygun olarak ifade edilmiştir. 

7. Okuduğunuz metinlerde fikrî, felsefi veya siyasi akım, gelenek veya anlayışların yansımaları varsa değerlendiriniz.

Cevap: Din ve Edebiyat ilişkisi adlı metinde yazar İslami gelenek ve estetik anlayışının edebiyata yansımalarını işlemiştir. 

8. Okuduğunuz metinlerdeki açık ve örtük iletileri tespit ediniz. Metinle ilgili eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayandırarak metni yorumlayınız.

Açık İletiler: Tarih, edebiyat için önemli bir kaynaktır.
Sanat eserleri gibi tarih de bir yorumdur.
İslamiyet'le din ve edebiyat ilişkisi daha zengin bir nitelik kazanmıştır.

Örtük İletiler: Tarihsel gerçekleri konu alan edebi eserlerde tarihsel gerçeklere bağlı kalınması gerekir.

9. Okuduğunuz metinlerde yazarın bakış açısını; yazarın konuyu hangi açıdan ele aldığı,  yönlendirme yapıp yapmadığı, tarafsız olup olmadığı,  öznel veya nesnel davranıp davranmadığı hususlarını tespit ederek belirleyiniz. 

Her iki metinde de yazarlar hem öznel hem de nesnel bakış açısıyla edebiyatla din ve tarih arasındaki ilişkiyi açıklamışlardır.

Uyarı: Bu yazıyı  bolcevap.com hazırladı, içeriklerimizin izinsiz kullanılması yasaktır.

Arkadaşlarınla Paylaş

1 yorum

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat