10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, Sayfa 33, 34, 35, 36 (1. Ünite Ölçme-Değerlendirme Cevapları) - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

9 Eylül 2019 Pazartesi

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, Sayfa 33, 34, 35, 36 (1. Ünite Ölçme-Değerlendirme Cevapları)

2019-2020, Öğün Yayınları 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, Sayfa 33, 34, 35, 36 (1. Ünite Ölçme-Değerlendirme Cevapları)

SAYFA 33

1. ÜNİTE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1. Tarih, geçmiş dönemlerdeki olayları, savaşları, uygarlıkları belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek inceleyen bilim dalıdır. Edebiyat tarihi ise geçmiş dönemlerde yazılmış eserleri inceler, onlardan sonuçlar çıkarır. Bu açıklamayı da dikkate alarak edebiyatla tarih arasındaki ortak bağı aşağıya yazınız.

Cevap: Edebi eserlerin oluştuğu tarihî bir dönem vardır ve edebî metinlerin hepsinde bu tarihî dönemlerin izlerini görmek mümkündür. Bir edebi metni tam ve doğru yorumlayabilmek için oluştuğu dönemin tarihsel olaylarını iyi bilmek gerekir.  Bazı edebî metinler, oluştuğu dönemin izlerini taşırken bazıları da konusunu tamamen tarihî gerçeklerden alabilir.

2. Toplumlar ne zaman sözlü ürünleri yazıya dökme ihtiyacı hissetmişlerdir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

Cevap: Sözlü ürünleri gelecek nesillere aktarabilmek, bunları kalıcı hale getirebilmek ve kültürün devamlılığını sağlamak için yazıya dökmüşlerdir. bolcevap.com

3. Türk edebiyatı, Türklerin dâhil oldukları üç medeniyet ve kültür çevresine paralel olarak üç dönemde İncelenmektedir. Türk tarihinde görülen üç medeniyet, edebiyatın da seyrini değiştirmiş, onun konu ve şekil özelliklerini de etkilemiştir. Buna göre Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olan özelliklerden bildiklerinizi aşağıya yazınız.

Cevap:
  1. Dil anlayışı
  2. Dini hayat
  3. Kültürel farklılaşma
  4. Sanat anlayışı
  5. Coğrafya değişimi
  6. Lehçe ve şive ayrılıkları
SAYFA 34
4. Türkçenin ilk dönemi hakkında açık ve kesin bir bilgi yoktur. İlk döneme “Ana Türkçe” ve daha sonraki döneme “İlk Türkçe” adı verilmektedir. Bu dönemlerden bugüne örnek kalmamıştır. Ana Türkçe varsayımsal bir dönemdir. İlk Türkçe Dönemi, tarih sahnesinde görüldüğümüz zamana aittir. Buna göre Türkçe daha çok hangi dönemden sonra kendi varlığından söz ettirmeye başlamıştır? Aşağıya yazınız.

Cevap: Eski Türkçe devresinden sonra...  Bu devrenin bilinen ilk metinleri 8. yüzyılda dikilmiş olan Kök Türk Yazıtlarıdır.

5. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(Y) a. Bir milletin ortak inanç, duyuş, düşünüş tarzı, kısacası sosyal ve kültürel hayatı o milletin güzel sanatlarına ve edebiyatına etki etmez.
(D) b. Türk edebiyatında tarihsel süreç içerisinde üç farklı medeniyetin etkisi görülür. Böylece Türk edebiyatı bu medeniyetlerin etkisiyle birbirinden farklı üç ana döneme ayrılır.
(D) c. Sözlü edebiyatımızın ürünleri destanlar, olayların meydana geldiği dönemin sosyal yapısını resmeden bir özellik taşır.
(D) ç. Türk edebiyatının tasnifi yapılırken ortaya konan adlandırmalar yüzyıllara; toplumu derinden etkileyen dinî, siyasi ve sosyal olaylara; edebî hareketlere göre değişebilmektedir.
(Y) d. Kültür; bir milletin dil, din, duygu, düşünce ve yaşayış tarzındaki farklılıktır. Bunlarda başlayan değişme, kültürel farklılaşmayı ortaya çıkarır.

6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

a) Türk edebiyatı, başlangıçtan günümüze kadar üç farklı medeniyetin etkisinde gelişmiştir. Bunlar: Göçebelik, İslamiyet, Batı'dır.
b) Yazı diliyle konuşma dili arasındaki farkın ortadan kalktığı, dildeki sadeleşme çalışmalarının sürdüğü döneme, Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı denir.
c) En eski Türkçe çağında, Türkçenin Ana-Altaycadan ayrıldığı düşünülmektedir. Böylece Türk, Moğol, Mançu-Tunguz hatta Kore ve Japon dilleri ortaya çıkmıştır.
ç) Türkçenin yazıldığı ilk alfabe, bugünkü bilgilere göre Batı’da Runik diye tanınan Köktürk alfabesidir.
d) Osmanlıca ve Türkiye dışındaki Türk dil ve lehçelerinin yazımında Arap alfabesinden sonra en geniş ölçüde kullanılan alfabeye Kiril (Slav Alfabesi) denir.SAYFA 35

7. A
8. D
9. D
10. C

SAYFA 36

11. B
12. C
13. E
14. D
15. C

Uyarı: Bu yazıyı  bolcevap.com hazırladı, içeriklerimizin başka sitelerde yayınlanması kesinlikle yasaktır. 

DİĞER SAYFALAR BURADA

Arkadaşlarınla Paylaş

4 yorum

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat