12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitapları, Sayfa 37 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

19 Eylül 2019 Perşembe

12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitapları, Sayfa 37

12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitapları, 2019-2020

Sayfa 37 

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

A. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

Cevap:

1. “Ali Şir Nevai'nin 15. yüzyılda yazdığı Muhakemetü’l-Lügateyn adlı eseri de Türkçe ve Farsçayı karşılaştıran bir eserdir. ” cümlesi herkes için geçerli olduğundan nesnel bir yargıdır.
2. “Adalet” değeri için “Adalet, Güneş’tir; geri kalan ne varsa onun etrafında döner.” şeklinde yapılacak bir değerlendirme yorum içerdiği için bu cümlede öznellik öz konusudur.
3. Türkçe Sözlük’te öz denetim “Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması, otokontrol” biçiminde tanımlanarak psikoloji  bilimine göre açıklama yapılmıştır.
4. Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığına jargon denir.
5. “Dün gece yarısına kadar Peyami Safa okudum.” cümlesinde altı çizili sözde mecaz-ı mürsel(ad aktarması) vardır.


B. Aşağıda numara ve harfle verilen ilgili terim ve kavramları eşleştiriniz.

Cevap:

(ç) 1. mecaz
(g) 2. Kıpçak
(d) 3. Zemahşerî
(b) 4. Yakutça
(ğ) 5. Kamus-ı Türkî
(e) 6. düzeltme işareti
(c) 7. organizasyon
(a) 8. Lehçe-i Osmanî

C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (D) Pek çok kavramı ifade eden kelimeler dillerde zamanla ortaya çıkmaktadır, hatta ihtiyaçların bir kısmı başka dillerden ödünçleme ile karşılanmaktadır; özellikle teknolojik gelişmelerin hızlı yaşandığı ve bilginin hızlı yayıldığı dönemde teknolojinin ve ekonominin getirdiği zenginlik ve güç, toplumlara ve dile hâkimiyet getirmektedir.
2. (Y)  Türk dilinin zamanının koşullarına göre oluşturulmuş ilk sözlüğü olan Divanü Lügati’t-Türk’te 13. yüzyıldaki çeşitli Türk topluluklarının söz varlıkları, örnek metinlerle ele alınmıştır.
3. (D)  Tanzimat Dönemi’nde Şemsettin Sami, Ahmet Vefik Paşa, Muallim Naci gibi sanatçılar sözlük çalışmaları yaparak dile karşı duyarlılıklarını göstermişlerdir.
4. (Y)  Bir sunumda konuyu destekleyecek ve örnekleyecek grafik, karikatür, animasyon, video, müzik gibi görsel ve işitsel öğelere fazlaca yer verilmeli; yazıdan elden geldiğince uzak durulmalıdır.
5. (D) Felsefe ile ilgili kimi düşünce yöntemlerinin dinî metinlerde, trajedilerde, efsanelerde bulunması ve 20. yüzyılda felsefi roman türünün ortaya çıkması dikkate alınacak olursa felsefe ile edebiyat arasında bir ilişki vardır denebilir.
6. (D) Kendisiyle ilgili örnek ve açıklama verilecek cümlenin sonuna iki nokta işareti konur.

➧BİR SONRAKİ SAYFALAR  (38-39) İÇİN TIKLAYINIZ

www.bolcevap.com

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat