2019-2020, 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Cevapları, Öğün Yayınları, Sayfa 24 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

9 Eylül 2019 Pazartesi

2019-2020, 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Cevapları, Öğün Yayınları, Sayfa 24

2019-2020, 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Cevapları, Öğün Yayınları, Sayfa 24

⇰Güncel ve kaliteli cevaplar için sitemizi takip edin➠ www.bolcevap.com

SAYFA 24

1. Okuduğunuz metinden alınmış aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz...

Cevap: 
  • Milliyet bilinci: Bağlı bulunduğu milleti (ulusu) oluşturan  maddi ve manevi değerlerin, kendi öz kimliğinin farkında olmak...
  • gelişen:  ileriye doğru değişmek, olgunlaşmak, ilerlemek.
  • zevk: (metinde) edebi beğeni ve anlayış...
  • bağlanabilir: ilişkilendirilemez, mukayese edilemez...
  • uyanış dönemi: İçinde bulunulan olumsuz durumdan çıkmak, milliyet bilincinin farkına varmak, kendi kimliğini oluşturan değerleri anlar duruma gelmek...
  • ele almak: incelemek, araştırmak
2. Okuduğunuz metinle metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasındaki ilişkiyi belirleyiniz...

Cevap: Metnin konusu: Türk edebiyatının tarihi dönemlerde etkili olan unsurlar

Amacı: Bilgi vermek, açıklamak, öğretmek

Hedef kitlesi: Türk edebiyatının tarihi dönemleri hakkında bilgi almak isteyen herkes olabilir.

Yazar amacına uygun olarak Türk edebiyatının tarihi dönemlere ayrılmasındaki unsurları sade, açık bir biçimde açıklamıştır.

3. Okuduğunuz metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz...

Cevap:

Ana düşüncesi: Toplumda meydana siyasal ve toplumsal gelişmeler edebiyatı doğrudan etkiler ve bunun sonucunda edebiyat tarihinde dönemler oluşur.

Yardımcı Düşünceler: 

  • İslam dininin kabulü ve Batı'ya dönüş hareketi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olmuştur.
  • Edebiyat tarihinin dönemlere ayrılması belli tarihsel dönüm noktalarına göre olmuştur.

4. Okuduğunuz metindeki anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz...

Cevap: Anlatım Biçimleri➠Açıklayıcı, öğretici anlatım
Düşünceyi geliştirme yolları➠Karşılaştırma, örnekleme, tanık gösterme, tanımlama...
İşlevleri➠Bunlar metinde anlatılanların daha iyi ifade edilmesine, anlatılanların açık ve anlaşılır olmasına katkı sağlıyor.

5. Okuduğunuz metnin üslup özelliklerini, cümle yapıları, kelime kadroları, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık ve coşkunluk gibi hususları dikkate alarak belirleyiniz...

Cevap: Metinde sade, akıcı, açık ve anlaşılır dil kullanmıştır. Mecazlı söyleyişler ikinci planda kalmış, kelimeler genellikle gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili kavramlara ve edebi terimlere yer verilmiştir. Söz dizimi bakımından kurallı ve genelde kısa cümleler kullanılmıştır. Yazar daha çok nesnel bir tutum benimsemiştir.


6. Okuduğunuz metinlerde içeriğin doğal, toplumsal veya bireysel gerçeklikle ilişkisini inceleyerek metindeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal ve tarihi ögeleri belirleyiniz.

Cevap: Türk edebiyatının tarihi dönemlere ayrılmasındaki unsurları yazar doğal ve toplumsal gerçeklikleri yansıtacak şekilde açıklamıştır.

Milli ve manevi değerler➠milliyet bilinci, millliyetçilik, İslam dini, tasavvuf akımı, milli bilinç, halk kültürü...

Sosyal ve tarihi ögeler➠Tanzimat Fermanı, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet'in ilanı, Batılılaşma, Lale Devri, Kanun-i Esasi vb... bolcevap.com

7. Okuduğunuz metinde ortaya konulan bilgi, tespit ve yorumları; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik açısından değerlendirerek metindeki bilgi ve yorumları ayırt ediniz.

Cevap: Yazar; Türk edebiyatının tarihi dönemlere ayrılmasındaki temel unsurlar olarak Türk tarihindeki iki dönüm noktasını (İslam dininin kabulü, Batı'ya dönüş hareketi) gerekçe olarak ortaya koyuyor. Yazarın düşünceleri, bilgi ve tespitleri metnin genelinde kendi içinde tutarlı, doğru ve geçerlidir.

Uyarı: Bu yazıyı  bolcevap.com hazırladı, içeriklerimizin başka sitelerde yayınlanması kesinlikle yasaktır. 

DİĞER SAYFALAR BURADA

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat