9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sonuç Yayınları Cevapları, 2019-2020, Sayfa 40 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

13 Eylül 2019 Cuma

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sonuç Yayınları Cevapları, 2019-2020, Sayfa 40

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sonuç Yayınları Cevapları, 2019-2020, Sayfa 40
Ölçme-değerlendirme devamı


SAYFA 40

4. BAHAR
Mart başlayalı kırkını geçmiş nice tanıdıklarım hastalandı. Bazılarının bronşiti, bazılarının romatiz­ması azmış. Baharın hastalıkları saymakla tüken­mez ki… Mart güneşi, vücutta çöreklenip yatan bü­tün yılanlan uyandırıyor; toprağın yeniden gençliğe kavuştuğu bu mevsimde hava, kuş cıvıltılarıyla be­raber insan iniltileri ve hırıltılarıyla dolu. Dün neşeli bir kır köşesinden baharın bu iki zıt levhasını yan yana gördüm.
(…)
Ahmet Haşim, Bize Göre

ANADOLU’DA BAHAR


İlkbahar geldi Anadolu’nun.
Silifke’de çiçek açtı nar simdi
Her tarafı yeşillendi Bolu’nun,
Sultandağı benek benek kar şimdi.

Eğri yollar yaylaların kuşağı
Çayır çimen sevgililer döşeği,
Horon teper Sürmene’nin uşağı.
Dadaşların oynadığı bar şimdi.
(…)

Abdurrahim Karakoç, Dosta Doğru

Yukarıda verilen metinlere göre "Her iki metinde de …. ifadesinin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması doğru olur?
A) öğretici metin özelliği görülmektedir
B) kelimeler gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır
C) baharda görülen değişiklikler üzerinde durulmuşturD) çağrışım değeri zengin ifadelere yer verilmemiştir
E) öyküleyici anlatıma başvurulmuştur.

Cevap: C
                   
5. Dünya tarihine baktığımızda, ulusların geleceğini yönlendiren bütün büyük liderlerin sanat ve ede­biyata karşı yakın ilgilerine hatta bu alandaki uğraşılarına tanık oluru?. Ama şurası bir gerçek ki sa­natın gerekliliğine inanan ve bu bilinçte olan tüm önderlerin düşünce yapılarında demokrat ve İlerici nitelikler taşıdığını görürüz. Sanatın temelinde var olan insan sevgisine (insancıllığa), hoşgörüye, yaratma Özgürlüğüne büyük önem veren bu önderler; sanatın gerekliliğine inanırlarken sanatçının da toplum içindeki saygınlığını ve önemini özdeyiş (vecize) niteliğindeki sözlerle yeri geldiğinde her zaman vurgulamışlardır.
Mehmet Yaşar Bilen, Sonra Yazı Vardı

Bu parça için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Sanatçıların aynı zamanda iyi bir lider olabileceğine vurgu yapılmıştır.
B) İletişim öğelerinin tamamını yansıtır nitelikte bir metin değildir.
C) Düşünceyi geliştirme yollarından örneklemeye başvurulmuştur.
D) Argo ve jargon gibi dilin kullanımından doğan dil farklılıklarını örneklemektedir.
E) öğretici özellikler gösteren bir metinden alınmıştır.
Cevap: E
Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat