Göçün insan ve toplum yaşamına olumsuz etkileri nelerdir? Maddeler Halinde - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

21 Eylül 2019 Cumartesi

Göçün insan ve toplum yaşamına olumsuz etkileri nelerdir? Maddeler Halinde

Bu yazımızda göçün insan ve toplum yaşamına olumsuz etkilerini maddeler halinde bulabilirsiniz... 

Göç Nedir? 

Siyasal, toplumsal ya da ekonomik nedenlerle bireylerin ya da toplulukların bulundukları, oturdukları yerleşim yerini bırakarak başka bir yerleşim yerine ya da başka bir ülkeye gitme eylemi.Göçün insan ve toplum yaşamına olumsuz etkileri

  • Yapılan göçlerle ülke genelindeki nüfusun dağılışında dengesizlik görülür ve yatırımlar düzensiz dağılır.
  • Nüfus yoğunluğundan dolayı konut sıkıntısı çekildiği için gecekondulaşma artar. Gecekondulaşmayla birlikte de çarpık kentleşme meydana gelir.
  • Kentlerin hızlı büyümesiyle kentteki sanayi tesisleri kentin içinde kalır.
  • Kentlerde nüfus artışından dolayı alt yapı hizmetlerinde, sağlıkta ve eğitimde yetersizlik görülür.
  • Yapılan göçler sonucunda kültür çatışmaları meydana gelir,
  • Kentlere göçlerin artması ile birlikte çevre sorunları da ortaya çıkmıştır.
  • Göç alan kentlerde, göçün etkisiyle istihdam ve işgücü, kentin yönetimi, mekansal değişmeler, gelirin dağılımı ve kentin kültürel yapısında değişmeler yaşanmıştır (Kaygalak, 2009:20).
  • Göç veren yerde nüfus azalır, göç alan yerde ise nüfus artar.
  • Kentlere yapılan göçler sonucunda, kent nüfusunun artması ile birlikte kentte işsizlik oranı da artınca hırsızlık, gasp, anarşi ve toplumsal sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Bu bilgilerin kaynağı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel KOÇAK, Elvan TERZİ, "TÜRKİYE’DE GÖÇ OLGUSU, GÖÇ EDENLERİN KENTLERE OLAN ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" MAKALESİ,  KAÜ-İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 3 * YIL: 2012

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat