10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 80, Teselli Hikayesi - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

5 Ekim 2019 Cumartesi

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 80, Teselli Hikayesi

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 80, Teselli Hikayesi

SAYFA 80

1. Hikaye türünün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin, basılı yayın organlarının etkisi sizce nedir?

Cevap: 
Edebiyatımızda Tanzimat Dönemi'ne (19. yy.)  kadar hikaye ve roman türünün yerini destanlar, efsaneler, halk hikayeleri ve mesneviler tutmaktaydı. Modern anlamda hikaye ve roman türü ise  Batılılaşma etkisindeki Tanzimat Dönemi'nde ortaya çıkmıştır. Bu dönemde Avrupa'ya giden aydınlar, sanatçılar orada tanıdıkları hikaye ve roman türünü önce çevirilerle okura tanıtmışlardır. Çeviri ile başlayan bu süreç taklitler ile devam ederek gelişmiş ve kimliğini kazanarak varlığını devam ettirmiştir. Tanzimat'ın ilk dönem sanatçıları edebi eserleri toplumu bilinçlendirmek için bir araç olarak görmüşlerdir. bolcevap.com Bu dönemde hikayeler bölümler halinde gazetelerde yayımlanmış, gazete hikaye türünün okura ulaşmasında önemli bir işlev görmüştür.


2. Ömer Seyfettin, hikayelerinin konularını çocukluk anılarından, halk geleneklerinden, tarihî olaylardan, menkıbe, efsane, kahramanlıklardan ve günlük yaşamdan almıştır. Buna göre okuduğunuz metnin konusunu ve temasını belirleyiniz.

Cevap: Konusu➠ Askeri bir başarısızlığından sonra idam edileceğini düşünen ve kendini buna hazırlayan Erzurum kumandanı İskender Paşa'nın padişah tarafından ödüllendirilerek teselli edilmesini anlatıyor.
Teması➠ Mazi ve kahramanlık hasreti, cesaret...

3. Farklı düşüncelere, duygulara, isteklere, özelliklere sahip olmaktan veya hayat tarzından dolayı yaşanan anlaşmazlık/uyuşmazlık, zıtlık/karşıtlık, gerilim durumlarına çatışma diyebiliriz. Bu hatırlatmadan hareketle okuduğunuz metindeki çatışmaları belirtiniz.

Cevap:  Hikayede, İskender Paşa’nın kendi içerisinde bir asker duyarlılığıyla yaşadığı çatışmalar söz konusu edilmiştir.

4. Öyküleyici metinlerde olay örgüsü, insanın insanla, insanın toplumla, insanın tabiatla, insanın kendisiyle olan mücadelesinden doğar. Buna göre okuduğunuz metnin olay örgüsünün nasıl oluştuğunu tespit ederek metnin olay örgüsünü belirtiniz.


Cevap:  Olay örgüsü İskender Paşa'nın kendisiyle olan mücadelesinden doğmaktadır.
Olay Örgüsü:
  • Yaptığı hatadan dolayı askeri bozguna uğrayan İskender Paşa'nın padişahtan gelecek ölüm fermanını beklemesi
  • Askerlerin padişahın fermanını getirmesi
  • Heyecanla padişahın fermanını açan İskender Paşa'nın gözlerine inanaması ve eski kahramanlıklarından dolayı padişahın kendisini affetmesi ve onu teselli etmesi
5. Okuduğunuz metinde şahısların rol dağılımlarını, olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki özelliklerini, toplumsal statülerini, tarihsel kişilikleri veya bu kişiliklerle ilişkilerini dikkate alarak metindeki şahısların tip veya karakter özelliği gösterip göstermediklerini belirleyiniz.

Cevap:
İskender
 Paşa: Hikayenin baş kahramanıdır. İran şahı Mirza İsmail'in pususuna düşerek savunmakla görevli olduğu Erciş ve Ahlat'ı düşmana bırakmak zorunda kaldığı için çok mahcup ve üzgündür. Yaptığı büyük hatanın bedelinin idam olduğunu bilir ve ölüme kendisini hazırlar. Dindar ve mütevekkil biridir.

Padişah: Kumandanı büyük bir hata yapsa da eski kahramanlıkları, hizmetleri nedeniyle onu affedip hediyeleriyle teselli eder. Vefalıdır.

Fazıl: İskender Paşa'nın kahyasıdır. Paşasını çok seven ve ona çok sadık genç biridir.

6. Okuduğunuz metindeki kahramanların ruh hâli ile zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi dikkate alarak olayların gelişiminde zaman ve mekânın işlevini belirleyiniz.

Cevap: Olaylar İskender Paşa'nın konağında geçiyor. Padişahtan gelecek ölüm fermanını bekleyen İskender Paşa'nın kendini kapattığı bu konağın odası  onun karamsar ruh durumunu başarılı şekilde yansıtıyor.

7. Okuduğunuz metnin anlatıcısını ve bakış açısını tespit ederek anlatıcının okuru etkilemek için yönlendirme yapıp yapmadığını, olayları yorumlayıp yorumlamadığını, yazarın düşünce veya kişiliğiyle örtüşen bir yansıtıcı olup olmadığını, taraflı davranıp davranmadığını değerlendiriniz.


Cevap:Bakış Açısı: Hikaye; olayların öncesi ve sonrasını, kahramanların iç dünyasını bilen ilahi bakış açısıyla anlatılmıştır.

Anlatıcı: Olaylar 3.kişili anlatıcı tarafından aktarılmaktadır. Her şeyi bilen hakim anlatıcı tarafından... Anlatıcı yazarın düşünce ve kişiliğini yansıtıyor, okuru etkilemek için yönlendirme yapıyor.

8. Okuduğunuz metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve metnin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini tespit ederek metindeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihî öğeleri belirleyiniz.

Cevap: Metin konusunu tarihi bir kişilikten alıyor ve Osmanlı Devleti'nin siyasi ve sosyal gerçekliğini yansıtıyor. 

Milli değerler: Vatan toprağı için savaşmak, devlet yöneticilerine saygı ve bağlılık...
Manevi değerler: Namaz kılma, Allah'a tevekkül etme, dua etme vb...
Evrensel değerler: Suçluluk duygusu, ölüm, affetme, teselli etme, vefalı olma
bolcevap.com hazırladı. İçeriklerimizin başka sitelerde yayınlanması kesinlikle yasaktır. 

DİĞER SAYFALAR BURADA

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat