10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 89, - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

7 Ekim 2019 Pazartesi

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 89,

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 89, Ölçme-Değerlendirme Çalışmaları

SAYFA 89


  Y
a. Destan döneminden halk hikâyeciliğine geçiş döneminin en önemli ürünü cenknamelerdir.
 D
b. Dede Korkut’un Türkler arasında, ağızdan ağıza, dilden dile dolaşan hikâyeleri XV. yüzyılda Akkoyunlular Dönemi’nde Dede Korkut Kitabı adıyla bir kitapta toplanmıştır.
 D
c. Duygu, düşünce, hayal ya da durumları sözlü veya yazılı olarak ifade etmeye anlatım denir.
 Y
ç. Halk hikâyelerinde genellikle savaş ve cesaret konuları işlenir. Kişiler gerçek yaşama uygun değildir. Bu kişilerin olağanüstü özellikleri çok fazladır.
 D
d. Uzun mesnevilerde monotonluğu ortadan kaldırmak için hikâye kahramanının ağzından söyle­nen gazellere de yer verilmiştir.

                                       

6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
a) Yunus Emre’nin Risaletü'n Nushiyye adlı eseri ahlaki ve öğretici, küçük bir mesnevidir.
b) XVIII. yüzyılda mesnevi şairi olarak Şeyh Galip, Sümbülzade Vehbi  ve Enderunlu Fazıl belli başlı isimlerdir.
c) Ahmet Mithat Efendi, Emin Nihat Bey ve Sami Paşazade Sezai Tanzimat Dönemi’nin önemli hikâyecileridir.
ç) Maupassant tarzı olarak bilinen olay hikâyelerinin Türk edebiyatındaki en büyük isimlerinden biri
Ömer Seyfettin'dir.
d) Dilin sadeleşmesi, hikâyenin Cumhuriyet Dönemi’ne ulaşması ve Türk edebiyatının Anadolu’ya
 açılması hususunda Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Refik Halit Karay hikâye türünde eser veren yazarlardandır.

7. B

8. E 

bolcevap.com hazırladı. İçeriklerimizin başka sitelerde yayınlanması kesinlikle yasaktır. Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat