10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 102, Kutadgu Bilig - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

25 Ekim 2019 Cuma

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 102, Kutadgu Bilig

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 102, Kutadgu Bilig

SAYFA 102

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Şiirde temayı bulmak için şiirin tamamına bakılır. Sadece bir dörtlüğe ya da şiirdeki en güzel dizeye bakarak tema bulunmaz. Buna göre siz de okuduğunuz şiirin temasını bulunuz.

Cevap: Allah'ın yüceliğine övgü

2. Okuduğunuz şiirde ahengi sağlayan unsurları (ölçü, kafiye, redif, nakarat; ses, kelime ve kelime grubu tekrarı, ses akışı vb.) belirleyiniz.

Cevap: 

Ölçü: Aruz ölçüsü
Nakarat: Şiirde yok
Kelime ve kelime grubu tekrarı: Metinde yok
Kafiye ve redif örnekleri:

2. beyitte: 
--sana
--fena  "na" tam kafiye

3. beyitte: 
--tün
--kün  "ün" tam kafiye

4. beyitte: 
bolmış kamug
kalmış kamug "-mış kamug" redif; "l" yarım kafiye
...


3. Okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz. Şiirin konu bakımından şiir türlerinden hangisine nazım olduğunu belirleyiniz.

Cevap: Nazım Biçimi: Mesnevi
Şiir türü: Didaktik şiir

4. Okuduğunuz şiirdeki mazmun, imge ve edebi sanatları belirleyerek bunların şiirin anlamına katkısını değerlendiriniz...

Cevap: Edebi sanatlar
  • "Kara yer, mavi gök, güneş, ay, gece" dizesinde gök, güneş, ay ve gece kelimeleri birbiriyle ilişkili olduğu için tenasüp (uygunluk) sanatı
  • "Ey güçlü, kadir, sonsuz, ihtiyaçsız Rabbim" dizesinde nida (seslenme) sanatı ve tenasüp sanatı (kadir, sonsuz, güçlü kelimeleri birbiriyle ilişkili)
  • "Her dileği ol deyince oldu" dizesinde telmih (hatırlatma) sanatı vardır.
İmgeler ve edebi sanatlar, şiire anlam derinliği ve inceliği katar, daha sanatlı hale getirir.
www.bolcevap.com

5. Şiirin merkezinde yer alan ve gördüklerini anlatan söyleyici ile onun seyredip gördüklerini anlattığı diğerleri şiirin iletişim düzlemini kuran unsurlardır. Buna göre okuduğunuz şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi bularak söyleyicinin muhatabını belirleyiniz.

Cevap: Söyleyici, şiiirde Allah'a hitap ediyor ve Allah'ın büyüklüğüne övgülerde bulunuyor.

6. Okuduğunuz şiirin yazıldığı dönemdeki siyasi, sosyal, askeri, dini, ekonomik, kültür vb. gibi unsurları da dikkate alarak şiirdeki milli, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihi ve mitolojik ögeleri belirleyiniz.

Cevap: Şiirde daha çok dini unsurların yansımaları vardır.  Allah inancı, Allah'a iman, Allah'a hamd ve senada(övgü) bulunmak gibi manevi değerler vardır.

7. Okuduğunuz şiiri bağlı olduğu edebi dönem, gelenek, topluluk açısından değerlendirerek edebiyat, sanat, fikir, sanat ve fikir akımlarının şiire yansımalarını belirleyiniz.

Cevap: Edebi Dönem: Geçiş Dönemi Türk edebiyatı(Kutadgu Bilig İslami dönemin ilk eseridir.
Gelenek: Kutadgu Bilig'le mesnevi geleneği başladı, Kutadgu Bilig'de İslam kültür ve medeniyetinin yansımaları vardır.

  • bolcevap.com hazırladı... UYARI: Özgün cevaplarımızı kopyalayıp aynen veya değiştirerek kendi sitenizde veya başka yerde yayınlamanız yasaktır.

Arkadaşlarınla Paylaş

1 yorum

  1. Kardeşim tmm ama kopyalıyamız fakat screenshot diye birşey var engelleyemezsiniz yani

    YanıtlayınSil

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat