10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 93, Koşuk - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

12 Ekim 2019 Cumartesi

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 93, Koşuk

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 93

SAYFA 93

KOŞUK 

1. Şairin şiirde iletmek istediği duygu ve hayaller o şiirini temasını oluşturur. Şiirin teması, karamsarlık, yalnızlık, özlem, sevgi vb. olabilir. Buna göre siz de okuduğunuz şiirin temasını belirleyiniz.

Cevap: Şiirin teması "bahar"dır.

2. Şiirdeki ahenk unsurlarından (ölçü, kafiye, redif, asonans, aliterasyon, nakarat, kelime ve kelime grubu tekrarı, ses akışı vb.) hangileri okuduğunuz metinde kullanılmıştır? Buna göre okuduğunuz şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirleyiniz.


Cevap:  Şiirde ölçü (7'li hece ölçüsü), kafiye (genelde yarım kafiye) redif, aliterasyon (ünsüz tekrarları) asonans (ünlü tekrarları) gibi ahengi sağlayan unsurlar kullanılmıştır. 

3. Şiirler nazım birimlerine, kafiyeleniş şekillerine, vezinlerine ve mısra sayılarına göre nazım şekillerine; işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım türlerine ayrıldığına göre siz de okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz.

Cevap: Nazım türü➠ Koşuk

4. Şiirde konuşan, olayları yaşayan ve okur tarafından sesi duyulan, şairin ürettiği kurgusal kişilik “söyleyici” olarak adlandırıldığına göre siz de okuduğunuz şiirdeki söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

Cevap:
Şiirdeki söyleyici; bahar mevsiminin gelişiyle birlikte doğadaki değişimleri, canlanışı ve doğa olaylarına karşı  insanların verdikleri tepkileri gözlemleyen biridir.

5. Şiirde, şiirin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve şiirin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini belirleyiniz.

Cevap: “Bulutlar gürleyip insanlar bağrışıyor” “Halk soğuktan titreşerek evlerine girdi.” ifadeleri dönemin gerçekliğini  yansıtmaktadır. Halkın sağanak yağmurlar karşısında hayret etmesi ve bağrışması o dönemki insanların tabiat olaylarına takındığı tavrı da gösteriyor…

6. Okuduğunuz şiirde, Sözlü Edebiyat Dönemi’nin yansımalarını değerlendiriniz.

Cevap: İnsanın doğayla iç içe olması edebiyata da yansımıştır. İslamiyet öncesi göçebe Türk kültürünün izleri vardır. Yabancı etkilerden uzak sade ve yalın dil kullanılmıştır. 

7. Okuduğunuz şiirdeki açık ve örtük iletileri belirleyerek şiiri yorumlayınız.

Cevap: Açık iletiler: Bahar mevsimiyle birlikte doğadaki canlanma ve değişimler

Örtük İletiler: O çağdaki insanların yağmur, gök gürültüsü gibi doğa olaylarının nedenini bilmedikleri için bunları anlamakta güçlük çekmeleri, bu yüzden doğa olaylarını korkuyla karışık hayretle izlemeleri... bolcevap.com

  • bolcevap.com hazırladı...Cevaplarımızı kopyalayıp aynen veya değiştirerek hiçbir yerde yayınlayamazsınız.
10. SINIF EDEBİYAT ÖĞÜN YAYINLARI

8. Bütün milletlerde olduğu gibi Türklerde de yazı kullanılmadan önce sözlü bir edebiyat vardı. Sözlü edebiyatta şiir önemli bir yer tutar. Buna göre siz de okuduğunuz koşuk tarzındaki şiirin tür özelliklerini metinden örnekler vererek belirtiniz.

Cevap: 

  • 7’li hece ölçüsü ile yazılır.
  • Dörtlükler halinde yazılır.
  • Bu şiirlerde düz kafiye kullanılır: (aaab, cccb, dddb…)
  • Sade ve yalın bir dil kullanılır.
  • Türklerin yaşayış biçimini, duygu ve düşüncelerini yansıtır. 
9. Eski Türklerde birlik ve beraberliği sağlamak çok önemlidir. Şölenlerde, toylarda, üstünlükle biten savaş sonlarında halkı heyecana getirmek için okunan şiirlerin bu birlik ve beraberliğe etkisi nedir? Belirtiniz.

Cevap: Bu şiirleri o dönemdeki şaman, kam, baksı, ozan adı verilen ve toplum tarafından saygı duyulan ozanlar söylerdi. Bu şiirler, dönemde Türkler arasında toplumsal bilinci yaratan ve birliği, beraberliği, barışı sağlayan en önemli etmenlerdi.

Arkadaşlarınla Paylaş

2 yorum

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat