10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 99, Divanü Lügati't Türk - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

20 Ekim 2019 Pazar

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 99, Divanü Lügati't Türk

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 99, Divanü Lügati't Türk

SAYFA 99

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Okuduğunuz metnin konusunu, amacını ve hedef kitle ile ilişkisini belirleyiniz.


Cevap:
Metnin konusu Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lügati't Türk adlı eserini niçin ve nasıl hazırladığıdır. Amacı bilgi vermektür, hedef kitlesi ise bu eseri okuyan herkes olabilir.

2. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Cevap: Ana düşüncesi: 
Türkçeyi öğrenmek birçok açıdan gerekliliktir.

Yardımcı Düşünceler: Egemenliği uzun sürecek Türklerin dilini öğrenmelidir.
Divanü Lügati't Türk geleceğe kalıcı bir hazine olması amacıyla da yazılmıştır.

3. Okuduğunuz metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

Cevap: Anlatım biçimleri: Açıklayıcı anlatım, öğretici anlatım
Düşünceyi geliştirme yolları: Tanık gösterme, benzetme,
İşlevleri: Ele alınan konuyla ilgili düşünceleri desteklemek, anlatılanları inandırıcı kılmak, anlatılanların daha iyi anlaşılmasını sağlamak için.

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 99

4. Okuduğunuz metnin cümle yapılarını, kelime kadrosunu akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususlarını da dikkate alarak metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Cevap: Günümüz Türkçesiyle verilen metnin dili sade, akıcı ve anlaşılırdır. Kaşgarlı Mahmut eserini niçin ve nasıl hazırladığını, kime sunduğunu  genellikle öznel ifadelerle vermiştir.  

5. Okuduğunuz metinde içeriğin doğal, toplumsal veya bireysel gerçeklikle ilişkisini inceleyerek metindeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal öğeleri belirleyiniz.

Cevap: Kaşgarlı Mahmut Divanü Lügati't Türk adlı eserini Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazmıştır.  O dönemde Türklerin çok güçlü bir egemenlik kurduğunu ve mutlaka Türkçe öğrenmenin gerekliliğini dönemin doğal ve toplumsal gerçekliğiyle ilişkilendirerek açıklamıştır.

6. Okuduğunuz metinde fikrî, felsefi veya siyasi akım, gelenek veya anlayışların yansımaları varsa değerlendiriniz.

Cevap: Metinde bir dil bilgini olan Kaşgarlı Mahmut, o dönemdeki Buharalı imamların aktardığı hadise ve kendi fikri yapısına dayanarak neden bir sözlük hazırladığını açıklamıştır.

7. Metinle ilgili eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayandırarak metni yorumlayınız.

Cevap:
Metin edebiyat ve kültür tarihimiz için çok önemli bir ansiklopedik sözlük olan Divanü Lügati't Türk'ün nasıl ve neden yazıldığıyla ilgili bilgiler verdiği için gayet açıklayıcı ve bilgilendirici bir metindir...

8. Okuduğunuz metinde, yazarın konuyu hangi açıdan ele aldığını, yönlendirme yapıp yapmadığını, taraf olup olmadığını, öznel veya nesnel davranıp davranmadığını tespit ederek metinde yazarın bakış açısını belirleyiniz.

Cevap: Yazar, konuyu öznel açıdan ele almıştır, kendi çıkarımlarına da dayanarak bu sözlüğü neden yazdığını okuyucuya açıklamıştır. 
  • bolcevap.com hazırladı... EMEK HIRSIZLARINA UYARI: Özgün cevaplarımızı kopyalayıp aynen veya değiştirerek yayınlamanız yasaktır.

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat